BBL-leerling: zo werkt het

Laatste update 10 augustus 2023 Leestijd: 5 min

Waar waar moet u rekening mee houden bij het aannemen van een BBL-leerling? Hoe zit het bijvoorbeeld met de inschaling in een salarisschaal en moet de scholingsdag doorbetaald worden? Vragen die nu actueel zijn met BBL-leerlingen die voor het nieuwe studiejaar een werkplek zoeken. BOVAG helpt u op weg.

Wat is BBL?  


BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Het uitgangspunt bij deze opleiding is werkend leren. Een BBL-leerling (MBO-student) komt in de regel vier dagen per week bij u in het bedrijf werken en gaat daarnaast één dag naar school.  

Met een BBL-leerling sluit u twee overeenkomsten. De ene is de BPV (Beroeps Praktijk Vormingsovereenkomst) die wordt gesloten tussen de driehoek student, het opleidingsinstituut en u als leerbedrijf. De andere is een arbeidsovereenkomst die u sluit met de BBL‘er. Hierin legt u de duur van het dienstverband en de arbeidsvoorwaarden vast. U kunt hiervoor gebruik maken van de door BOVAG opgestelde voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Inschaling in een salarisschaal 


De systematiek van het salaris van een BBL-leerling is uitgewerkt in de cao’s.   

Cao MvT 

In de cao MvT wordt een student in de gewone salarisschalen ingedeeld. Bij de inschaling van de BBL-leerling in een salarisschaal kijkt u naar de leeftijd van de leerling, de functie en de feitelijke werkzaamheden die de leerling gaat uitvoeren. Uiteraard zijn de functie en het opleidingsniveau van de BBL-leerling belangrijke indicaties voor de inschaling, maar in alle gevallen geldt dat de werkzaamheden die de leerling feitelijk verricht van doorslaggevend belang zijn. 

Cao Carrosseriebedrijf 

Voor mbo-studenten van bedrijven die vallen onder de cao Carrosseriebedrijf kent de cao eigen salarisschalen. U deelt de BBL’er in op basis van de leeftijd waarop de student met een BBL-opleiding is begonnen. Een student die op zijn zestiende16de begint, wordt ingedeeld in BBL-tabel 16. De leerling blijft in deze schaal zitten. Ook als er na een succesvolle afronding direct een vervolgopleiding BBL wordt opgepakt. Een student die begonnen is op zijn achtiende18de wordt ingedeeld in de schaal BBL-tabel 18 en blijft in deze schaal zitten.   
Zodra de student een leerjaar volledig heeft afgerond, wordt er een stap gemaakt in de eigen schaal. Of hier sprake van is, moet (telkens) blijken uit een voortgangsrapport of een ander document van het opleidingsinstituut.   

Doorbetaling scholingsdag 


Afhankelijk van de cao en het opleidingsniveau moet de dag waarop de leerling naar school gaat (de scholingsdag) worden doorbetaald. 

Cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf (cao MvT) 

De cao MvT schrijft voor dat u de scholingsdag alleen hoeft door te betalen als de student 17 jaar of ouder is en een BBL-opleiding op niveau 2 volgt. De student werkt dan 32 uur in uw bedrijf en gaat één dag naar school. Als er geen school is, komt de student werken. Werkt de student minder dan 32 uur, dan wordt de scholingsdag naar rato doorbetaald.  

Veel mbo-studenten beginnen tegenwoordig direct op niveau 3. In dat geval bent u dus niet verplicht om de scholingsdag door te betalen. Check daarom in de praktijkovereenkomst op welk niveau de student een opleiding volgt.

Cao Carrosseriebedrijf 

De cao Carrosseriebedrijf schrijft voor dat u de scholingsdag moet doorbetalen als de mbo student 17 jaar of ouder is en een BBL-opleiding op niveau 2, 3 of 4 volgt. De student werkt dan 32 uur in uw bedrijf en gaat één dag naar school. Als er geen school is, komt de student werken. Werkt de student minder dan 32 uur, dan wordt de scholingsdag naar rato doorbetaald. De cao geeft in artikel 72 lid 2 rekenvoorbeelden.   

Subsidiemogelijkheden   


U kunt bij de Rijksoverheid subsidie aanvragen voor het begeleiden van BBL-studenten: de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per MBO-student per jaar. U kunt deze na afloop van het schooljaar aanvragen. Meer informatie over de subsidie Praktijkleren

Meer informatie of vragen? 

In het dossier Aannemen nieuwe medewerker op het Ledenportaal staat meer informatie over het aannemen van een BBL-leerling (en andere nieuwe medewerkers). Zo staat er informatie over de afspraken die u kunt maken in de arbeidsovereenkomst, meer informatie over de inschaling in een salarisschaal en zijn voorbeeld arbeidsovereenkomsten beschikbaar. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het aannemen van een BBL-leerling? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring