Onderhandeling nieuwe cao MvT: waar staan we nu?

Laatste update 22 december 2023 Leestijd: 4 min

De onderhandelingen voor een nieuwe cao MvT zijn in een impasse geraakt. Vakbonden dreigen inmiddels met acties. Hoe is dat zo gekomen en waar staan we nu?

Zoals de vlag er nu voorhangt, is er op 1 januari 2024 geen nieuwe cao MvT en dus ook geen collectieve loonsverhoging voor medewerkers in de sector. Heel jammer en zeer onwenselijk vindt BOVAG en vinden BOVAG-leden. In een ultieme poging de impasse te doorbreken en onzekerheid bij werknemers weg te nemen, deed BOVAG afgelopen week een creatief voorstel om middels een kortlopende cao-afspraak tóch die loonsverhoging op 1 januari te kunnen geven, daarna een afkoelingsperiode in te lassen en vervolgens in het voorjaar door te praten over nadere (loon)afspraken voor de tweede helft van 2024 en daarna.

Afgewezen

Dat voorstel werd rigoureus afgewezen door de vakbonden, omdat het een ‘verslechterd bod’ zou zijn. Dat is het natuurlijk niet, omdat het slechts acht maanden betreft en er daarna opnieuw onderhandeld zou worden over nadere afspraken voor de rest van het jaar. En het is uiteraard veel beter dan de impasse van nu, waarbij volstrekt onduidelijk is wanneer medewerkers op een loonsverhoging kunnen rekenen. BOVAG had juist aan die onzekerheid op korte termijn een eind willen maken. Voel u vrij om dit ook zo met uw medewerkers te delen en te bespreken.

Beter dan gemiddeld

Eerder was al een onderhandelingsresultaat afgewezen door de achterban van de vakbonden. Dat betrof nota bene een afspraak die gebaseerd was op een voorstel van de vakbonden zélf. Dat akkoord was door de Ledenraad van BOVAG wél omarmd. In dat onderhandelingsresultaat was een loonsverhoging van 6 procent afgesproken per 1 januari 2024. Daarnaast zou er een nominale loonsverhoging van 80 euro volgen op 1 oktober 2024. Dat laatste had procentueel met name gunstig uitgepakt voor medewerkers in de lagere salarisschalen. Het resultaat was een gemiddelde loonstijging van gemiddeld 8,55 procent in twaalf maanden. Waar dit Nederland-breed gemiddeld op 7,11 procent ligt. Ook dat is wellicht goed om met uw medewerkers te delen.

De vakbonden hebben, zoals gezegd, ook het voorstel voor een kortlopende cao mét 6 procent loonsverhoging op 1 januari 2024 afgewezen en gaan komende tijd de ‘actiebereidheid peilen’, zoals dat heet in vakbondstaal. Als die bereidheid groot genoeg is, zullen mogelijk stakingen volgen, zo hebben ze aangekondigd.
BOVAG is steeds bereid om met de vakbonden tot goede afspraken voor een nieuwe cao te komen, rekening houdend met inflatie en met de situatie in de branche. Wat BOVAG betreft ligt daar een prima basis voor, die eerder in de nodige onderhandelingsrondes gezamenlijk is vastgesteld. 

Handige informatie en links

Mochten vakbondsvertegenwoordigers langskomen op uw bedrijf, dan leest u hier hoe daar mee om te gaan.
Mocht er een staking worden georganiseerd op uw bedrijf (naar verwachting zal dat niet eerder dan halverwege januari zijn), dat staat hier hoe daar mee om te gaan.
Hoe als werkgever om te gaan met deze cao-loze periode staat hier.
De opties en consequenties van eventueel zélf, vrijwillig op 1-1-24 een loonsverhoging geven staan hier

Vragen?

Heeft u nog vragen over de cao-onderhandelingen, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring