De cao's

Laatste update 27 september 2021 Leestijd: 8 min

04 Wat te doen bij stakingen en werkonderbrekingen?

Tijdens de looptijd van de cao zullen vakbonden geen collectieve acties voeren die gericht zijn tegen de huidige cao. Dat hebben partijen afgesproken en wordt de vredesplicht genoemd. De vredesplicht vervalt zodra de cao is afgelopen, dit heeft geen nawerking. Bij een conflict of tijdens cao-onderhandelingen zullen vakbonden wellicht uw medewerkers benaderen. Dit kan zelfs leiden tot een staking binnen uw bedrijf. Wat kunt u in zo’n situatie doen?

Om zulke situaties in goede banen te leiden, is er met de vakbonden een belangrijke regel afgesproken: ‘Het is vakbondskaderleden toegestaan informatie te verspreiden in de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Zij zullen in verband hiermee niet door hun werkgever worden benadeeld’ (artikel 11 cao MvT; artikel 8 cao T&W; artikel 5b Carrosserie cao). Beroept een vakbondskaderlid in uw onderneming zich op deze afspraak? Maak dan afspraken over tijdstip, duur, wijze en plaats van de informatieverstrekking.

Soms willen vakbondsleden die niet in uw bedrijf werken een toelichting komen geven op de cao-onderhandelingen. Zij willen flyers uitdelen of met uw medewerkers praten. U hoeft dat niet onmiddellijk toe te staan. Wel moet de vakbond op een bepaald moment met uw medewerkers kunnen spreken. Het is verstandig om daar afspraken over te maken. U kunt dan samen een geschikt moment kiezen. Zo ondervinden de dienstverlening aan klanten en andere bedrijfsprocessen geen (of weinig) hinder. Samenvattend geven wij u het volgende advies:
  • Wil een vakbondskaderlid uit uw organisatie voorlichting geven aan collega’s? Dan is het verstandig om daar afspraken over te maken over tijdstip, duur, wijze en plaats daarvan.
  • Ga niet in discussie over de juistheid van de verschillende standpunten. Belangrijk is om de rust te bewaren en de gevolgen voor uw bedrijf te minimaliseren. Blijf in gesprek met uw personeel.
  • Soms willen vakbondsleden die niet voor u werken toch in uw bedrijf een toelichting geven op de cao-onderhandelingen. Maak dan afspraken, bijvoorbeeld dat het overleg na werktijd of in de pauze plaatsvindt.
Moet een medewerker van tevoren melden dat hij gaat staken?
Hoe moet worden omgegaan met werkonderbrekingen of stakingen? 
Moet het salaris doorbetaald worden als medewerkers staken? 
Mogen stakende medewerkers het bedrijf bezetten of de poort blokkeren? 
Mag het werk van stakende medewerkers overgenomen worden door andere medewerkers?
Welke maatregelen kan ik nemen wanneer er in mijn bedrijf gestaakt wordt? 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring