Cao-impasse: wel of geen salarisverhoging op 1 januari 2024?

Laatste update 22 december 2023 Leestijd: 4 min

Nu een nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (MvT) op zich laat wachten, is er (nog) geen sprake van een collectieve salarisverhoging in 2024. BOVAG krijgt echter het signaal dat leden hun werknemers per 1 januari 2024 een loonsverhoging gunnen. En dat is goed te begrijpen. Werkgevers gunnen hun medewerkers compensatie voor de inflatie en daarmee een weer beter gevulde portemonnee. Daarom zet BOVAG hieronder de verschillende opties voor eventuele loonsverhogingen buiten de cao én hun consequenties op een rij. De keuze om het wel of niet te doen, is uiteraard altijd aan de ondernemer zelf.

Wanneer u overweegt een salarisverhoging aan uw medewerkers te geven, omdat een cao-verhoging op 1 januari 2024 vooralsnog niet in een nieuwe cao geregeld is, dan heeft u een aantal opties. In willekeurige volgorde zijn dat: 
  • U wacht de cao-ontwikkelingen af en past een collectieve salarisverhoging van de nieuwe cao toe, zodra die wél is afgesproken. Vaak wordt er bij zo’n nieuwe afspraak rekening gehouden met de cao-loze periode en gaan loonsverhogingen met terugwerkende kracht in.  
  • U geeft op eigen initiatief een onvoorwaardelijke loonsverhoging. Dat kan een verhoging van een bedrag of percentage per maand zijn of een eenmalige uitkering. Maar let op: als er door cao-partijen een nieuwe loonafspraak is gemaakt, dan komt die daar – eventueel met terugwerkende kracht - bovenop. U kunt deze loonsverhoging dus níet verrekenen met een eventuele cao-verhoging.  
  • U geeft onder vooraf afgesproken voorwaarden vrijwillig een loonsverhoging als een voorschot op een eventuele toekomstige cao-verhoging, met de bedoeling deze later te verrekenen. Dat kan een tijdelijke verhoging zijn of een structurele verhoging. Wees u ervan bewust dat zo’n voorschot alléén verrekend mag worden als dit in de nieuwe cao wordt afgesproken. BOVAG heeft zo’n verrekeningsafspraak al bij de vakbonden voorgelegd en zal zich er hard voor maken in de nieuwe cao, maar… BOVAG kan die afspraak niet op voorhand garanderen. Werkgevers lopen het risico óók de cao-verhoging te moeten geven aan hun medewerkers
  • Overweegt u om deze vrijwillige loonsverhoging toe te kennen, neem dan vooraf contact op met BOVAG Ledenadvies, wij kunnen u dan adviseren hoe dat het beste aan te pakken. 

Door het wegstemmen van het onderhandelingsresultaat door de leden van de vakbonden is er geen collectieve loonsverhoging per 1 januari 2024. BOVAG probeerde die impasse te doorbreken door een voorstel te doen voor een kortlopende cao met alsnog een loonsverhoging van 6 procent op 1 januari en de afspraak vóór juni 2024 gesprekken op te starten over (loon)afspraken voor de rest van 2024 en daarna. Dat voorstel is door de bonden helaas afgewezen. Het is niet te zeggen hoelang deze cao-loze periode gaat duren. In deze periode is het geheel en al aan ondernemers om eventueel zelf wat te doen op het gebied van lonen.

Lees ook:Vragen? 
Heeft u vragen over de cao-ontwikkelingen of over het geven van een vrijwillige loonsverhoging? Neem dan contact op met de juristen van BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring