BOVAG tevreden: meer energierekeningen leden gecompenseerd door aanpassingen TEK 

Laatste update 11 november 2022 Leestijd: 4 min

BOVAG is blij dat het kabinet in de uitgewerkte Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) het vereiste aandeel van de energiekosten in de omzet heeft verlaagd van 12,5 naar 7 procent. Meer energie-intensieve mkb-bedrijven zoals schadeherstelbedrijven kunnen nu compensatie krijgen voor de gestegen energiekosten. BOVAG en FOCWA vroegen daar gezamenlijk meerdere malen om.

Tijdens het debat van gister heeft Minister Adriaansens bovendien toegezegd de verbruiksgrens te laten vervallen, waardoor ook het kleinere mkb in aanmerking komt. Daarnaast wordt op aangeven van de Kamer alles op alles gezet om de TEK al in januari 2023 open te stellen. De vergoeding kent een terugwerkende kracht vanaf november 2022. 

Het kabinet kondigde in oktober de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan. Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50 procent van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs, tot een maximum van € 160.000. Hiervoor zouden in de eerste opzet alleen mkb-ondernemers in aanmerking komen van wie de energiekosten minimaal 12,5 procent van de omzet bedragen. BOVAG noemde deze eis bizar hoog en riep het kabinet samen met FOCWA en andere brancheorganisaties op om een reëlere norm van maximaal 7,5 procent te hanteren. Dat het kabinet die wens alsnog in de regeling heeft verwerkt, stemt BOVAG tevreden. Helaas geeft de minister aan dat, ondanks herhaaldelijke oproepen van diverse partijen, de wens van BOVAG en FOCWA om de drempel te bepalen op BV-, in plaats van holdingniveau, niet kan worden vervuld in verband met het Europese staatssteun-regels. BOVAG kijkt nog wel naar mogelijkheden die het in april aangenomen tijdelijk crisiskader van de Europese Commissie biedt.

Eerder open 

Minister Adriaansens heeft positief gereageerd op de motie om met sectoren die nu onvoldoende worden geholpen in gesprek te gaan ter verdere verbetering van de TEK. Daarnaast heeft ze ook positief geoordeeld op de motie om de TEK niet in april, maar mogelijk al in januari te laten ingaan en daarvoor alles op alles te zetten. Ook de directe toezegging van het laten vallen van de verbruiksdrempels is goed nieuws omdat hierdoor de TEK ook van toepassing zal zijn voor de kleinere verbruikers onder de BOVAG leden. (De drempel was eerst 5.000 m3 of 50.000 kWh).

Drempelprijs  

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen EUR, ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij voldoen aan de eis van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7 procent van de omzet). De eerder aangekondigde verbruiksdrempel (> 5.000 kuub gas óf > 50.000 kilowattuur elektriciteit) is vervallen. De drempelprijs is vastgesteld op € 1,19 per kuub gas en € 0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Terugwerkende kracht 

Het kabinet heeft tijd nodig om een uitvoerbare regeling te kunnen maken. Daarnaast heeft het goedkeuring nodig van de Europese Commissie in verband met staatssteunregels, waardoor de openstelling van de TEK nog kan duren tot en met het eerste kwartaal van 2023. Echter in het debat van gister is zwaar ingezet op een snellere openstelling in januari 2023. Deze versnelling zou mogelijk zijn door gebruik te maken van historische en/of modelmatige verbruiks- en prijsgegevens, zoals in andere Europese landen gebeurt. De TEK gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers vanaf november 2022. 

Korte termijn 

Een deel van de energie-intensieve mkb’ers zit nu al in acute problemen en heeft nog de winter van 2022/2023 voor de boeg. Daarom is eerder besloten om tot de openstelling van de TEK coulant om te gaan met individuele ondernemers die een verzoek voor uitstel van belasting indienen. Ook zijn financiële dienstverleners, zoals banken, bereid gevonden om sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit zoals voorschotten. Het kabinet heeft bovendien voor het mkb € 500 miljoen extra aan verduurzamingsfinanciering beschikbaar (via Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)), daarnaast is onlangs de BMKB Groen-regeling geopend

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring