BMKB-Groen geopend, regeling biedt mkb extra hulp bij verduurzaming

Laatste update 09 november 2022 Leestijd: 3 min

Het kabinet komt met de Borgstelling MKB-Kredieten Groen (BMKB-G) om ondernemers te helpen hun onderneming te verduurzamen. Daarmee kunnen zij de sterk gestegen energiekosten verlagen. Non-bancaire financiers kunnen de regeling al per 7 november openstellen, banken gaan per 1 januari 2023 over tot het openstellen van de BMKB-G. In totaal kan er tot € 200,- miljoen aan garanties worden verstrekt.

Door uw bedrijfsvoering te verduurzamen kunt u kosten verlagen. Met de BMKB-Groen regeling staat de overheid tegen gunstige voorwaarden garant voor duurzame investeringen. De lening kan gebruikt worden om bijvoorbeeld het bedrijfspand te verduurzamen. Het is een gunstige variant op de reguliere BMKB-regeling voor ondernemers, waarbij het ministerie van EZK voor 90 procent garant staat voor een krediet van maximaal € 1,5 miljoen per onderneming. Er geldt een lagere standaardpremie (provisie) van 2 procent voor borgstellingen met een looptijd tot en met zes jaar en een premie van 3 procent voor borgstellingen met een looptijd van langer dan zes jaar tot en met maximaal twaalf jaar. 

Veel mkb’ers hebben geen of onvoldoende eigen middelen om dit zelf te betalen. Een lening kan dan een oplossing zijn, maar financiers zijn vaak terughoudend omdat investeringen in verduurzaming niet snel worden terugverdiend. Het risico voor de financier is daardoor hoger. Het kabinet biedt met de BMKB-Groen een oplossing voor die financieringsproblemen.

Aanvragen?

Het aanvragen van een lening onder de BMKB-Groen gaat via uw eigen financier. Non-bancaire financiers kunnen de BMKB-Groen per 7 november al openstellen. Banken hebben meer tijd nodig om de regeling uit te voeren en kunnen per 2023 de BMKB-Groen aanbieden.

Voorwaarden

Mkb’ers die gebruik willen maken van de regeling moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De BMKB-Groen is beschikbaar voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.
  • Voor investeringen in bedrijfsmiddelen geldt wel dat die middelen opgenomen moeten zijn op de EIA-lijst. Deze lijst is op de website van RVO te raadplegen.
  • Investeringen in bedrijfspanden moeten minimaal tot energie-label C leiden.

Bekijk alle informatie over de BMKB-Groen op de website van RVO.

Kanttekeningen

BOVAG is blij met de deze regeling in een markt die wil verduurzamen, maar moeilijk toegang heeft tot financiering. Wel pleit BOVAG ervoor nog een aantal voorwaarden aan te passen. Zoals:

  • Het treffen van een uitzondering voor bedrijven met zogeheten dure consumptiegoederen. Zij komen al snel aan de omzet-/balansgrens, terwijl zij zich wel kwalificeren als een mkb-onderneming. 
  • Het niet uitsluiten van vestigingen onder een holding. Deze vestigingen acteren in het maatschappelijk verkeer als mkb-onderneming. Voor deze groep bedrijven zou een regeling op BV-niveau een oplossing bieden.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring