Geslaagde lobby BOVAG: verlaging Energiebelasting en aanpak Opslag Duurzame Energie

Laatste update 20 december 2021 Leestijd: 3 min

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de lobby ingezet met als doel om de Energiebelasting (EB) op korte termijn fors te verlagen de Opslag Duurzame Energie (ODE) op lange termijn af te schaffen. Deze belastingen worden over het energieverbruik geheven. Aanleiding van de lobby zijn de Prinsjesdagplannen waaruit bleek dat de lasten vooral bij het mkb werden neergelegd. BOVAG heeft samen met een tiental andere brancheverenigingen in het mkb een doorslaggevende bijdrage aan de lobby geleverd. Dit resulteert nu al in een forse lastenverlaging voor BOVAG-leden. 

Lobbyresultaat korte termijn: forse verlaging energiebelasting in 2022

Voor 2022 hebben we een verlaging van de energiebelasting (EB) van 571 miljoen euro voor het mkb weten binnen te halen. Dat betekent voor BOVAG-leden een korting van:
  • Circa 25 procent voor een bedrijf met een verbruik van < 10.000 kWh (schijf 1).
  • Circa 10 tot 15 procent voor een bedrijf met een verbruik van >10.000 kWh  (schijf 2 en 3).
Dit is het begin van de oplossing: het doel is om ook voor de bedrijven in de tweede en derde schijf een sterke verlaging te realiseren. Zij hebben namelijk sinds 2019 een forse verhoging voor hun kiezen gekregen. 

Lobbyresultaten coalitieakkoord nieuw kabinet (2021-2025)

BOVAG riep meermaals op om de uit de pas gelopen Opslag Duurzame Energie (ODE) voor het mkb te ‘repareren’. De heffing werd namelijk gebruikt om de subsidiepot voor SDE++ te vullen, waar het mkb nauwelijks gebruik van kan maken. We hebben daarvoor verbeterpunten aangedragen. Een aantal daarvan is ook in het vorige week gepresenteerde coalitieakkoord opgenomen:
  • In 2023 wordt gestart met de verlaging van de ODE op elektra in de tweede en derde schijf.
  • In 2023 wordt de eerste schijf EB elektra verlaagd met 5,23 cent. (Gelijktijdig wordt de EB eerste schijf gas met eenzelfde bedrag verhoogd. Wel wordt groen gas financieel ondersteund.)
  • Verdere ontkoppeling van de ODE als financiering van de SDE++, daarmee verdwijnt de grondslag voor ODE en lobbyen we verder op afschaffen van de ODE.
  • In het coalitieakkoord wordt een handreiking naar het mkb gedaan voor de betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het verduurzamen van het mkb. BOVAG zet in op een concreet aanbod van aantrekkelijke financiële regelingen voor het mkb, zonder verzwarende voorwaarden.

Omzien naar elkaar: samen de lasten en de lusten delen

Na de beperkte verlaging in 2022 is de lobby-inzet naar de voorjaarsnota: lagere lasten voor het mkb. Daarnaast zijn er in overleg tussen de tien mkb-brancheverenigingen (waaronder BOVAG) met VNO-NCW en MKB-Nederland nog twee aanvullende afspraken gemaakt: 
  • Er komt een onderzoek naar de bijdrage van de verschillende bedrijven (van klein tot groot) aan de energietransitie. Het doel is een eerlijke kostenverdeling. Aan het onderzoeksvoorstel wordt gewerkt.
  • De toegang van mkb tot de subsidies voor de energietransitie dienen op korte termijn verbeterd te worden. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt van verbeteringen van bestaande regelingen zoals SDE, WBSO, MIA/Vamil en EIA.

Lees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring