BOVAG: Nieuw kabinet moet zorgen voor mkb-vriendelijke energietransitie 

Laatste update 04 juni 2021 Leestijd: 2 min

Het mkb heeft vanaf Prinsjesdag 2019 een onevenredig hoge stijging van de energierekening voor haar kiezen gekregen. Tot vele duizenden euro’s per jaar. De mkb-sector (inclusief BOVAG) vraagt in een brief aan de informateur om een veel eerlijkere verdeling van de kosten van de energietransitie. Nu slaat immers vrijwel alles neer bij het mkb, terwijl de grootverbruikers de dans grotendeels ontspringen. 

De stijging van de energierekening voor het mkb betreft de zogenaamde ODE (Opslag duurzame energie- en klimaattransitie). ODE is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die ingezet wordt om duurzame energieproductie en de terugdringing van CO2 te financieren via de subsidieregeling SDE++. De stijging van het ODE-tarief zit vooral in schijf 3 van elektriciteit (ruim 300 procent!). Een snelle inventarisatie maakte duidelijk dat het merendeel van de BOVAG-leden zich juist in deze schijf bevindt, terwijl schijf 4 (grootverbruikers) ongemoeid is gelaten. Op Prinsjesdag 2019 werd bekend gemaakt dat de verdeling van de ODE niet meer vijftig/vijftig procent huishoudens bedrijfsleven zal zijn maar eenderde huishoudens en tweederde bedrijfsleven. Dat die tweederde dan voor het overgrote deel neerslaat in schijf 3 en dus het mkb is niet meer houdbaar gegeven de maatschappelijke discussies en de enorme inspanning op het vlak van klimaat- en energietransitie die het mkb te wachten staat. Dat geld kan beter aangewend worden voor een meer duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Nu verdwijnt het in de SDE++-subsidiepot waar het mkb nota bene geen gebruik van kan maken. 

In een brief aan informateur Mariëtte Hamer vraagt BOVAG daarom samen met de mkb-brancheorganisaties Koninklijke Metaalunie, NRK, NBOV, CBM, KVGO, Vakcentrum, VBW, AGF en KNS om in de komende kabinetsperiode een nieuw instrumentarium te ontwikkelen voor een rechtvaardige, effectieve en toekomstbestendige financiering van de energietransitie.  

Inventarisatie-ODE-kostenontwikkeling.jpg

 
Deze oproep is onderdeel van de BOVAG Ondernemersagenda: regels en regelgeving moeten haalbaar, betaalbaar, uitvoerbaar en eerlijk zijn: haalbaar en betaalbaar verduurzamen. 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring