BOVAG reageert op actualisatie energiebesparingsplicht in 2023: houd het haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar!

Laatste update 20 december 2021 Leestijd: 4 min

De energiebesparingsplicht wordt geactualiseerd en verbreed in 2023. Dit heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer laten weten. BOVAG staat positief tegenover energiebesparing en de uitbreiding met duurzame opwekking. Dit mag echter niet resulteren in een hogere lastendruk voor ondernemers of willekeur in de handhaving. BOVAG heeft de overheid in de internetconsultatie opgeroepen om de aanpassingen haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar te houden voor leden. 

Een aantal belangrijke punten uit de reactie van BOVAG:

Bedrijven hebben op dit moment een energiebesparingsplicht als ze 50.000kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken. Zij zijn verplicht om energiebesparingsmaatregelen door te voeren die een terugverdientijd van maximaal vijf jaar hebben. Deze plicht wordt verbreed met maatregelen om het energieverbruik zelf te verduurzamen met bijvoorbeeld energieopwekking met zonnepanelen of het vervangen van energiedragers met een waterpomp. Deze actualisatie mag volgens BOVAG echter niet klakkeloos nieuwe terugverdientijden berekenen op basis van de huidige hoge energieprijzen, omdat terugverdientijden dan niet meer realistisch zijn. Als energieprijzen wat dalen, wordt de terugverdientijd van duurzame investeringen namelijk langer.

Ook voorziet BOVAG een flinke impact op de administratieve last voor ondernemers. Gelijktijdig met deze actualisatie komt er namelijk ook ruimte voor gemeenten om lokale eisen in te voeren voor met name retail en kantoren. Dat leidt tot een lappendeken aan regelgeving. BOVAG pleit juist pleit voor uniformiteit. Dit is niet alleen onuitvoerbaar voor BOVAG-ondernemers met meerdere vestigingen in verschillende gemeenten, maar ook voor handhavende diensten die regionaal opereren zoals Omgevingsdiensten.

De actualisatie betekent dat ook grote bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet van € 50 miljoen én een balanstotaal van € 43 miljoen wordt gevraagd een verplicht onderzoek uit te voeren naar maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik, waar zij nu nog kunnen volstaan met een energie-audit conform de Europese eisen van de Energy Efficiency Directive (EED). BOVAG roept op om daar niet nog eens extra Nederlandse eisen bovenop te leggen en ook de keurmerken en certificeringen die leiden tot bepaalde vrijstellingen te behouden. 

Kleinere bedrijven die op dit moment geen energiebesparingsplicht hebben, maar wel vergunningplichtige milieubelastende activiteiten uitvoeren, kunnen bij de actualisatie toch toegevoegd worden aan de groep bedrijven die energiebesparende maatregelen moet gaan doorvoeren. Kleinere bedrijven die geen vergunningplichtige milieubelastende activiteiten uitvoeren, blijven buiten beeld mits ze minder dan 50.000 kWh verbruiken. BOVAG vraagt daarom ook aandacht voor bedrijven die zelf stroom opwekken, om dit in mindering te brengen op hun elektriciteitsverbruik zodat zij mogelijk niet aan de informatieplicht hoeven te voldoen en uiteindelijk is het eerlijker om te kijken naar het netto verbruik. 

BOVAG heeft zijn wens uitgesproken voor één centraal ondernemersvriendelijk loket in plaats van allemaal losse loketten. In dat loket zouden bedrijven een overzicht krijgen van de status van de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, de status van vergunningen, relevante regelgeving en de subsidies en regelingen die lopen. Dat geeft rust én handelingsperspectief. 

Vervolg

Bekijk hier de gehele reactie van BOVAG op de internetconsultatie. Op dit moment worden de reacties geïnventariseerd en op basis hiervan wordt het wetsvoorstel mogelijk nog aangepast. De actualisatie wordt waarschijnlijk in 2023 doorgevoerd. We houden u hierover op de hoogte.

Energie besparen? Gebruik de gratis online tool

Bent u al bezig met energiebeparende maatregelen? Duurzaam. Energie. Besparen. (DEB) helpt u daarbij met advies op maat. Deze online tool laat zien welke energiebesparende maatregelen voor uw bedrijf gelden, en welke subsidie- en financieringsregelingen er zijn. Onderdeel van de tool is ook een planningslijst. Zo kunt u de uitgaven aan energiebesparing in de komende tijd laten aansluiten bij de cashflow van uw bedrijf. DEB helpt u met simpele stappen energie en dus ook kosten te besparen in uw bedrijfspand. Als BOVAG-lid kunt u de tool bovendien gratis gebruiken. U leest er meer over op mijn.bovag.nl/deb.
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring