Campagneresultaten, nieuwe keuringsmethode en brandstof van de toekomst op jaarcongres aanhangwagenbedrijven

Laatste update 30 januari 2020 Leestijd: 9 min

Bijna tachtig bezoekers kwamen maandag 27 januari naar het BOVAGhuis in Bunnik voor het jaarcongres van BOVAG Aanhangwagenbedrijven. Ze werden door branchemanager Maarten Mastop bijgepraat over de nieuwe keuringsmethode die eind 2020 ingaat. "Dan kan de onderhoudsbeurt digitaal doorlopen worden en is de steekproef verleden tijd." Ook werd stilgestaan bij wat de brandstof van de toekomst gaat worden en wat de impact daarvan is op de aanhangwagenwagenbranche. Erik Stern van BOVAG verwacht niet dat het één brandstof gaat worden, maar een mix van meerdere duurzame brandstoffen.

Het jaarcongres afgelopen maandag begon met bestuurszaken, waarbij allereerst afscheid werd genomen van bestuurslid Jurgen Peters, wiens tweede en laatste bestuurstermijn afliep. Maarten Mastop bedankte hem voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaar. Om de vacature op te vullen die daardoor ontstond, heeft het bestuur Harm Peters voorgedragen als nieuw bestuurslid. Mastop: "De technische kennis die hij heeft, kan het bestuur goed gebruiken." Richard van de Werf stelde zichzelf beschikbaar voor een tweede bestuurstermijn. De leden stemden met een applaus in met de benoeming van Harm Peters en de herbenoeming van Richard van de Werf.  


Afscheid van Jurgen Peters, herbenoeming Richard van der Werf en benoeming Harm Peters.

Terugblik 2019

Afdeling-AWB.jpg
Het was een goed jaar voor BOVAG-aanhangwagenbedrijven: er zijn afgerond 22.000 onderhoudsbeurten uitgevoerd en de verkoop lag in 2019 iets hoger dan het jaar ervoor. 

Onderhoudscampagne

BOVAG heeft afgelopen jaar veel campagne gevoerd, licht Maarten Mastop toe. Waarom? "Om bij de consument tussen de oren te krijgen dat ze voor goed onderhoud naar een BOVAG-bedrijf moeten gaan." Met die boodschap is geadverteerd in paardenbladen en online op plekken waar mensen op zoek zijn naar onderhoud aan aanhangwagens. Dat laatste leverde 225.620 vertoningen op van de online banners in het afgelopen najaar. Met de campagne zijn zo’n 51.000 consumenten bereikt. Opvallend is dat online veel gezocht is op de combinatie 'BOVAG' en 'paardentrailer'. Mastop: "De promotiematerialen zijn speciaal gemaakt voor leden. Daarom hebben we ze ook beschikbaar gesteld in de toolkit. Maak daar gebruik van op je eigen website en social-mediakanalen." 

Download de toolkit, de folder van de BOVAG Onderhoudsbeurt en de posters van de BOVAG Onderhoudsbeurt

Maarten-Mastop.jpg
Branchemanager Maarten Mastop blikt terug op de onderhoudscampagne en media-actie die BOVAG heeft gedaan om goed onderhoud aan aanhangwagens onder de aandacht te brengen bij particulieren en bedrijven. 

Hoogtepunt

Mediahoogtepunt van het jaar was de BOVAG-actie aan het eind van de Sneekweek, waarbij BOVAG-keurmeesters als service boottrailers controleerden. Schokkend was dat de keurmeesters constateerden dat 82 procent van de boottrailers mankementen vertoonde, van scheuren in banden tot een veter als breekkabel. "Er was volop pers aanwezig, waarbij we ons verhaal konden doen waarom het zo belangrijk is dat je aanhangers goed onderhoudt." Het bericht was volop in de pers, evenals ook de vraag: is het niet tijd voor apk voor aanhangers? Een onderwerp dat al eerder is gepolst bij BOVAG-aanhangwagenbedrijven en waar positief op is gereageerd. Mastop: "Een apk voor aanhangers bereiken is een traject van jaren, het is belangrijk als BOVAG dat je aan de juiste tafels zit. Daar zetten we dan ook op in. BOVAG praat verder mee over zaken als het klimaatakkoord, milieuzones, cao en onderwijs."

Bekijk dit overzicht om te zien waar BOVAG aan tafel zit en op welke onderwerpen gelobbyd wordt. 

Opleiding & instroom

Voor de aanhangwagenbranche is het lastig om aan goed personeel te komen. Er is geen speciale mbo-opleiding, monteurs worden vaak opgeleid in het bedrijf zelf. Hoe krijg je jonge mensen enthousiast voor de branche en hoe houd je goed personeel in je bedrijf? "BOVAG is hier continu mee bezig en trekt daarin ook op met opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT en opleidingsinstituut Innovam", ligt Mastop toe. "BOVAG heeft vooral een signalerende functie, waarbij we problemen of ideeën vanuit de branche aandragen bij OOMT." Passion for Power is een van de initiatieven van OOMT, waarbij met vlogs gericht op jongeren wordt getoond wat werken in een aanhangwagenbedrijf inhoudt. Voor de aanhangwagenbranche wordt er komend jaar een filmpje gemaakt. Ook wordt de opleidingsbehoefte van aanhangwagenbedrijven door OOMT in kaart gebracht, zij gaan daarvoor interviews houden in de branche. 
 

Nieuwe keuringsmethode

Er worden jaarlijks circa 22.000 onderhoudsbeurten uitgevoerd. Om de kwaliteit hoog te houden, zijn er spelregels nodig. Bijvoorbeeld om dit op een uniforme manier uit te voeren. Maarten Mastop: "Op dit moment is het zo dat iedere keurmeester elk jaar scholing volgt, en er een steekproef wordt gedaan. We denken dat dit proces beter kan, daarom zijn we in gesprek gegaan met keuringsinstantie Aboma. Zij hebben een keuringsmethode die goed zou kunnen werken voor onze branche, waarbij de steekproef wordt vervangen door keuringsbegeleiding. Je maakt daarbij zelf periodiek een afspraak met Aboma, zij komen langs voor een keuringsbegeleiding die focust op kennisoverdracht tussen Aboma en de keurmeester."

Lees hier meer over wat er gaat veranderen. 

Brandstof

Erik-Stern.jpgRijdt straks iedereen elektrisch? Erik Stern, branchemanager Tankstation, vertelt het genuanceerde verhaal vanuit BOVAG en laat zien hoe de brandstofvisie van BOVAG eruit ziet. "De overheid wil de CO2-uitstoot terugdringen. Dat is nodig, want de fossiele brandstoffen raken op, de bevolking groeit en de vraag naar energie stijgt alleen maar." Daarnaast zijn duurzaamheid en milieu belangrijke thema’s. De overheid heeft als ambitie dat over tien jaar alle nieuw verkochte auto’s emissieloos moeten zijn en in 2050 zelfs het hele wagenpark. Een forse ambitie, met veel impact op BOVAG-leden. "Vanuit BOVAG willen we een realistisch beeld geven van de haalbaarheid van de plannen. Is het realistisch dat er 1,9 miljoen EV’s zijn in 2030?" Niemand in de zaal gelooft daarin, BOVAG zet daar ook zijn vraagtekens bij. Eind 2019 was 1,2 procent van alle personenauto’s in Nederland elektrisch. 

De meeste ondernemers in de zaal hebben er wel vertrouwen in dat de toekomstige auto’s of bedrijfswagens een aanhangwagen kunnen trekken. Slechts vijf mensen denk dat dit een probleem wordt. "Elektrisch gaat het hem niet worden qua trekkracht of actieradius" wordt er gezegd. Maar aan de andere kant "zijn er nu al elektrische bussen, ontwikkelingen zullen snel gaan". Erik Stern vertelt: "Het wordt in de toekomst niet alleen elektrisch wat de klok slaat, het wordt een mix." Er zijn meerdere duurzame brandstoffen zoals cng, bio-lpg, waterstof en biodiesel, die hard nodig zijn om de transitie naar emissieloos te maken.

Volgens de BOVAG Brandstofvisie kan een duurzame brandstof alleen succesvol zijn als deze voldoet aan de 3 B’s: als deze Beschikbaar en Betaalbaar is en de overheid een Betrouwbaar (fiscaal) beleid voert. Voor bijvoorbeeld groengas stonden de seinen een tijdlang op groen voor bestelauto’s en lichte vrachtwagens, maar nu wordt het niet actief meer gestimuleerd door het overheidsbeleid. Zelfs voor elektrisch staan niet alle seinen op groen, de betaalbaarheid en beschikbaarheid zijn nog een probleem, ook al wordt het door de overheid gestimuleerd. Waterstof zou een goed alternatief kunnen zijn, maar ook hier zijn de 3 B’s een probleem. "Dé brandstof van de toekomst bestaat niet, het wordt een mix van diverse brandstoffen en dat verschilt per modaliteit." De lobby en belangenbehartiging vanuit BOVAG worden de komende jaren daarom erg belangrijk, besluit Stern. BOVAG werkt momenteel aan een update van de huidige brandstofvisie. 

Wordcloud-Aanhangwagen-582.png
Antwoorden van aanhangwagenbedrijven op de vraag hoe mobiliteit en brandstof er in de toekomst uit gaan zien. 

Downloads

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring