Energiebesparing

Laatste update 13 februari 2019 Leestijd: 5 min

01 Energiebesparing

Volgens de wet ben je als ondernemer al jaren verplicht om energie te besparen. Maar ja, hoe doe je dat? En hoe weet je dat je geen gedoe krijgt met milieucontroleurs?

Het antwoord is vrij eenvoudig: door de Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing te gebruiken. Deze lijst is beschikbaar voor alle automotive bedrijven met een werkplaatsfunctie en/of een showroom. Vanaf 1 juli 2019 geldt er ook een informatieplicht.

Erkende Maatregelenlijst?

Bedraagt het energieverbruik van uw onderneming op jaarbasis meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas, dan bent u volgens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Die plicht bestond al langer, maar leverde in de praktijk eigenlijk alleen maar discussie op. Ondernemers wisten niet welke maatregelen ze moesten nemen en handhavers durfden er vanwege de onduidelijkheid niet op te handhaven. In het SER Akkoord uit 2013 is daarom afgesproken dat overheid en bedrijfsleven samen een lijst met erkende maatregelen zouden gaan opstellen, die bovendien binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. BOVAG en VACO hebben meegewerkt aan de lijst voor automotive bedrijven; de lijst is door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, gemeenten, handhavers en de brancheverenigingen BOVAG en VACO afgestemd. IvDM heeft de lijst doorgerekend op een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Geen gedoe

Is uw energieverbruik op jaarbasis hoger dan de drempelwaarden en treft u de maatregelen op de lijst, dan kunt u er zeker van zijn dat een controle u geen gedoe oplevert. Zit u onder de drempelwaarden van 50.000 kWh en 25.000 m3? Dan bent u vrijgesteld van de energiebesparingsverplichting, maar dan nog kan het de moeite waard zijn om de lijst eens door te nemen. Immers: energie besparen is geld verdienen. De lijst met Erkende Maatregelen bekijkt u hier. In overleg met BOVAG en VACO heeft de overheid een Handleiding bij de Erkende Maatregelenlijst opgesteld. Hierin vindt u onder meer hyperlinks naar de wettelijke regels achter de maatregelenlijst. De handleiding leest u hier.
 

Rol BOVAG

Investeren in energiebesparing kost in eerste instantie geld, maar moet uiteraard ook geld opleveren. BOVAG heeft in het overleg aangedrongen op maatregelen die binnen vijf jaar zijn terugverdiend. Ook maatregelen die niet van toepassing zijn op onze branche, heeft BOVAG van de lijst laten halen. Op die manier is de lijst van oorspronkelijk een paar duizend maatregelen teruggebracht naar 23 stuks, die zijn samengebracht in de vorm van formats. De actieve bemoeienis van BOVAG heeft de verplichting tot energiebeparing dus concreter, werkbaarder en eenvoudiger gemaakt. De maatregelen op de lijst zijn bovendien voorgelegd aan verschillende autobedrijven ter controle op werkbaarheid en om na te gaan of ze niet strijdig zijn met dealerstandards.

Doelmatig Beheer en Onderhoud

Naast de lijst met Erkende Maatregelen is ook een lijst opgesteld met maatregelen die vallen onder Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO’s), dit zijn regels voor good housekeeping. Het gaat hierbij niet  om afzonderlijke investeringen, maar om beheersmaatregelen die u het beste rendement op uw investeringen opleveren. Denk bijvoorbeeld aan het juist afstellen van apparatuur.
 

Afspraken voor huurders

Bent u niet de eigenaar maar de huurder van uw pand, dan heeft u geen zin in discussie met uw verhuurder. Om die discussies zoveel mogelijk te voorkomen, dient u goede afspraken te maken met uw verhuurder. Dit noemen we Split Incentives. U leest hierover meer in de handleiding die door de overheid is opgesteld.

Wanneer handhaving?

Op de maatregelen zal worden gehandhaafd, zoals afgesproken in het SER Akkoord. Handhavers hebben aangegeven dat zij vanaf juli 2016 ondernemers gaan bezoeken om de Lijst Erkende Maatregelen onder de aandacht te brengen. De praktijk zal zijn dat zij niet meteen met een bonnenboekje bij u op de werkvloer verschijnen, maar dat handhavers eerst als adviseurs optreden om afspraken met u te maken. Mocht u desondanks een andere ervaring opdoen in de komende periode, meld dit dan via ledenadvies@bovag.nl

Meer weten?

Neem bij vragen over de wettelijke plicht tot energiebesparing contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of bel (030) 659 53 00. Wilt u begeleiding bij het nemen van de energiebesparende maatregelen? Neem dan bijvoorbeeld contact op met het Instituut voor Duurzame Mobiliteit via (020) 661 31 81 en vraag naar Dolf Teeuwen. Kijk ook eens op de website van Erkend Duurzaam, het MVO-programma voor de mobiliteitsbranche. En lees vijf veelgestelde vragen over de energiebesparende maatregelen in de BOVAGkrant.

 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring