Milieu

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

07 Vloeistofkerende vloer

Elk bedrijf dat werkt met vervuilende stoffen (of deze opslaat) heeft te maken met regels om bodemverontreiniging te voorkomen. Deze regels zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit en onderliggende regelgeving. Sommige bedrijven moeten een vloeistofdichte vloer hebben. In een normale werkplaats is een vloeistofkerende vloer voldoende.

Een vloeistofkerende vloer: wanneer verplicht?

Een vloeistofkerende vloer is verplicht als u een van de volgende bedrijfsactiviteiten uitoefent:
 • Reparaties aan motorvoertuigen (werkplaats)
 • Het opslaan van oude accu’s in een lekbak
 • Schadeherstel van motorvoertuigen en spuiten
 • Bovengrondse opslagtank bodembedreigende stof (dubbelwandig, in lekbak of met lekdetectie)
 • Spuitwerkzaamheden waarbij watergedragen verf wordt gebruikt binnen de spuitcabine
 • Het uitsluitend wassen van caravans

Vloeistofkerende vloer versus vloeistofdichte vloer

Voor alle duidelijkheid: een vloeistofkerende vloer is niet hetzelfde als een vloeistofdichte vloer. Het verschil? Een vloeistofkerende vloer kan tijdelijk vloeistoffen opvangen en tegenhouden, terwijl een vloeistofdichte vloer dit langere tijd kan. In een normale werkplaats (bij onderhoud en reparatie van motorvoertuigen), is een vloeistofkerende vloer voldoende. U hoeft ook niet te voldoen aan de extra eisen op het gebied van certificering en inspectie van de vloeistofdichte vloer.  

Eisen aan de vloeistofkerende vloer

 • De vloer mag geen scheuren of gaten hebben
 • De vloer is afgewerkt met bijvoorbeeld gietasfalt of kunststof tegels
 • Asfaltvloer
 • Goed aansluitende stelconplaten, afgekit
 • De vloer is niet verzakt en vertoont geen kieren bij wanden, putten en goten
 • Afschot naar putten en goten, dorpels bij buitendeuren

Incidentmanagement en werkinstructies

Werken er in uw bedrijf mensen boven een vloeistofkerende vloer?  Dan is incidentmanagementverplicht. Dit houdt in dat u maatregelen treft om lekkages en morsingen te voorkomen en te verhelpen, zoals het gebruik van lekbakken, absorptiekorrels en poetsdoeken. Verder moeten uw werknemers weten wat ze moeten doen bij incidenten, zoals morsingen of lekkages. Dit kan via goede werkinstructies. Ook moet u de vloer jaarlijks (laten) controleren op eventuele tekortkomingen. Deze controle mag worden uitgevoerd door iemand binnen uw bedrijf. 

Voorbeelddocumenten downloaden

Download de voorbeelddocumenten voor incidentmanagement en de werkinstructie voor in de werkplaats. Ons advies: bespreek deze documenten met uw personeel en hang ze op in de werkplaats.Aandachtspunten bij incidentenmanagement:  
 • Interne jaarlijkse controle van de vloer, vastleggen in controlelijst (Bijlage I: 5 jaar bewaren)
 • Direct opruimen van gemorste vloeistoffen met vuile poetsdoeken of absorptiekorrels (zorg voor voldoende voorraad)
 • Vastleggen: hoe te handelen bij incidenten in werkinstructie voor uw medewerkers op de werkvloer
 • Vaatwerk, smeer-en systeemoliĆ«n, koelvloeistof en afgewerkte olie zijn opgeslagen boven lekbakken (= vloeistofdichte voorziening)
 • Metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen kunnen vrijkomen staan eveneens boven lekbakken (= vloeistofdichte voorziening)

Extra voorzieningen: wanneer nodig?

Als aanvulling op een vloeistofkerende vloer zijn soms vloeistofdichte voorzieningen verplicht. Denk aan opvangbakken, lekbakken en opslagcontainers met voldoende capaciteit. Deze zijn verplicht in situaties waarbij vaatwerk is opgeslagen op de vloer en er dus vloeistoffen kunnen vrijkomen. Ook is dit verplicht bij het gebruik van metaalbewerkingsmachines waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen. Ook hierbij luidt ons advies: stel hoge eisen aan incidentmanagement. En controleer jaarlijks de conditie van vloeistofvoorzieningen en leg dit vast.

Meer informatie en advies

Heeft u vragen over de aanschaf, reparatie of inspectie van een vloeistofkerende vloer? Voor meer informatie en advies nemen leden contact op met BOVAG Ledenadvies.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring