Milieu

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 4 min

06 Vloeistofdichte vloer

Elk bedrijf dat werkt met vervuilende stoffen moet maatregelen nemen om bodemverontreiniging te voorkomen. Ook als deze stoffen uitsluitend worden opgeslagen. De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit en onderliggende regelgeving. In bepaalde situaties is een vloeistofdichte vloer verplicht. Deze biedt uitstekende bescherming tegen vervuiling. Ons advies: laat u goed informeren. Want een vloeistofdichte vloer is duur in aanleg. Bovendien moet u deze elke 6 jaar laten keuren.

Wanneer is een vloeistofdichte vloer verplicht? 

Een vloeistofdichte vloer is verplicht bij deze bedrijfsactiviteiten:

 • Het (in- en uitpandig) wassen van motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen
 • Het openbaar leveren van vloeibare brandstoffen (vloer tankplaats en vulplaats tankstation)
 • Het opslaan van oude accu’s zonder lekbak
 • Het opslaan in vaten van bodembedreigende stoffen zonder lekbak
 • Bovengrondse opslagtank bodembedreigende stof (enkelwandig zonder lekbak / lekdetectie)
 • Het aanbrengen van conversielagen op metaal
 • Het thermisch aanbrengen van metaallagen

Keuring en controle 

U moet de vloeistofdichte vloer eens per 6 jaar laten keuren door een erkende inspectie-instelling. Alleen een inspecteur van een geaccrediteerd bedrijf mag een inspectie vloeistofdichte voorziening uitvoeren en een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgeven. De inspectie moet worden uitgevoerd volgens de regels die zijn opgesteld in de AS 6700, voorheen was dit de CURPBV Aanbeveling 44. Op www.odivdv.nl vindt u een overzicht van erkende inspectie-instellingen. 

Eén keer per jaar moet u de vloeistofdichte vloer visueel controleren, volgens een lijst die staat beschreven in bijlage D SIKB van de SIKB AS 6700 /voorheen CURPBV Aanbeveling 44. U moet deze jaarlijkse controle opnemen in uw eigen bedrijfsinterne controlesysteem (BIC). Is de vloer aangelegd door een erkend bedrijf? Dan hoeft u de vloer pas 6 jaar na aanleg voor het eerst visueel te keuren.

Eisen aan de vloeistofdichte vloer

 • Een betonvloer zonder scheuren, met afgekitte leiding en kabeldoorvoeren en afgekitte aansluitingen op wanden, putten en goten. 
 • Eventueel met een vloeistofdichte afwerklaag van gietasfalt of kunststof. 
 • Betonplaten of betonelementen met afgekitte naden. 
 • Staalvezelvloeren met afgekitte breuknaden, (giet)asfalt. 
 • Aanleg van de vloer onder certificaat is alleen een eis bij vloeren van tankstations, en dus niet vereist voor overige bedrijfsvloeren.

Reparatie van een vloeistofdichte vloer

Herstel van een vloeistofdichte vloer kan een grote investering zijn. Het is daarom belangrijk een aantal zaken goed uit te zoeken voordat u hierover een beslissing neemt. Dit geldt ook als een vloeistofkerende vloer vloeistofdicht moet worden verklaard. 

Tips voor vloerreparatie

 • Verzamel zoveel mogelijk gegevens over de opbouw van de vloer, de gebruikte materialen, de aansluitingen, het gebruik van de vloer en de belasting van de vloer. 
 • Op www.odivdv.nl vindt u bedrijven die de inspectie mogen uitvoeren. 
 • Vraag meerdere bedrijven om een offerte.

Vloeistofdichte vloer versus vloeistofkerende vloer

In een normale werkplaats is een vloeistofkerende vloer veelal voldoende. Lees meer over de vloeistofkerende vloer.

Meer informatie en advies

Heeft u vragen over de aanschaf, reparatie of inspectie van een vloeistofdichte vloer? Leden nemen voor meer informatie en advies contact op met BOVAG Ledenadvies.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring