Goed werkgeverschap

Laatste update 04 april 2022 Leestijd: 7 min

05 Arbeidsomstandigheden

Een goede werkgever zorgt er ook voor dat medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving hun werk kunnen doen. De RI&E en de arbocatalogus kunnen u hierbij helpen.

Veiligheid op het werk is een verantwoordelijkheid van zowel werkgever als medewerker. Een werkgever is verplicht om een veilige werkomgeving aan te bieden aan zijn medewerker. Een medewerker kan op zijn beurt veilig en gezond werken door gebruik te maken van de juiste (beschermings-)middelen en door het opvolgen van veiligheidsinstructies. Veilig en gezond werken zorgt ervoor dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn, beperkt veiligheids- en gezondheidsrisico’s en vermindert ziekteverzuim. 

Branche specifieke afspraken over veilig en gezond werken

Sociale partners zijn het eens over het belang van goede arbeidsomstandigheden. Daarom is ervoor gekozen om dit onderwerp gezamenlijk aan te pakken en branche specifieke afspraken te maken.
OOMT - Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven
OOC – Carrosseriebedrijven
SFTW – Tankstations en Wasbedrijven

Hulpmiddelen

RI&E en plan van aanpak (verplicht) 
Arbocatalogus

Preventiemedewerker

Heeft u al een preventiemedewerker aangesteld? Elk bedrijf dat personeel in dienst heeft moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. Wanneer u minder dan 25 medewerkers in dienst heeft dan mag u die taak ook zelf uitvoeren. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de dagelijkse gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf. Volgens de Arbowet heeft de preventiemedewerker drie taken:
  • (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • adviseren van de bedrijfsarts en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over goede arbeidsomstandigheden;
  • uitvoeren van arbo-maatregelen. 
Om deze rol goed te kunnen uitvoeren moet de preventiemedewerker deskundig en ervaren zijn. Ook moet de preventiemedewerker voldoende tijd krijgen om zijn taken uit te voeren. Innovam heeft een cursus ontwikkeld (Preventiemedewerker Basis) waarin de preventiemedewerker onder andere leert wat er van hem verwacht wordt en hoe hij voorlichting geeft over veiligheid en gezondheid in het bedrijf. Voor OOMT-aangesloten bedrijven is deze training kosteloos.

Handhaving

De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het socialezekerheidsstelsel. Op het vlak van arbeidsomstandigheden doen zij dit door middel van aangekondigde en onaangekondigde inspecties maar zij kunnen ook onderzoek doen naar aanleiding van een klacht of ongeval.
 
Wanneer blijkt dat werkgever of medewerkers de regels overtreden dan mag de inspectie handhavend optreden. Zij kunnen dit doen door middel van waarschuwingen, boetes en stilleggingen. Meer informatie over handhaving door ISZW vindt u op de website van de inspectie.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring