Veel gestelde vragen over RI&E

Laatste update 01 mei 2024 Leestijd: 5 min

Het hebben van een Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) is een kernverplichting uit de Arbowet. Niet voldoen aan de kernverplichtingen kan zelfs boetes opleveren tot wel 4.500 euro. RI&E is nog niet voor iedereen duidelijk. Hieronder de meest gestelde vragen hierover aan BOVAG uitgelegd.

Is iedere werkgever verplicht om een RI&E op te stellen?

Ja. Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet is iedere werkgever met personeel in dienst verplicht om arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Zo moet u in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vastleggen welke risico’s het werk voor uw medewerkers met zich meebrengt.

De online branche RI&E kan u hierbij helpen. Door middel van het doorlopen van deze RI&E krijgt u namelijk een overzicht van alle risico’s die in het bedrijf kunnen spelen. Op die manier kunt u voorkomen dat er ongelukken op de werkplek ontstaan. 

Plan van aanpak

Naast het invullen van de RI&E bent u ook verplicht om een plan van aanpak op te stellen. Het plan van aanpak is een vast onderdeel van de online branche RI&E’s die speciaal ontwikkeld zijn voor de deelbranches Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven, Tankstations en Wasbedrijven en Carrosseriebedrijven.
Kleine bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid door personeel laten verrichten, kunnen ook gebruikmaken van de Checklist Gezondheidsrisico’s.

Is toetsing van de RI&E van plan van aanpak altijd nodig?

De wet verplicht dat een RI&E door een gecertificeerde arbodienst of deskundige getoetst wordt. Er zijn echter uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf de toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat u gebruikt.
Voor de deelbranches Motorvoertuigenbedrijven en Tweewielerbedrijven, Tankstations en Wasbedrijven en Carrosseriebedrijven zijn branche RI&E’s ontwikkeld. Deze RI&E’s zijn gemaakt door werkgevers en werknemers in de sector en zijn toegespitst op de verschillende sectoren. Een ander voordeel is dat bedrijven met maximaal 25 personeelsleden deze RI&E niet hoeven te laten toetsen door een externe deskundige.

Hoe wordt het aantal werknemers bepaald voor het criterium ‘maximaal 25 werknemers voor toetsingsvrijstelling’?

De wetgever kijkt naar het aantal arbeidsovereenkomsten en dus niet naar het aantal FTE’s. Er wordt gekeken naar het gemiddeld aantal personeelsleden per jaar. Stagiaires en leerlingen worden hierin meegeteld. Heeft uw bedrijf meerdere vestigingen? Dan is beslissend of de vestiging een autonome verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot investeringsbeslissingen en/of eigen budget heeft voor arbo met eigen sturingsmogelijkheden. Is dat het geval dan wordt het aantal werknemers in de vestiging geteld. Worden dit soort beslissingen op hoger niveau genomen, dan telt men het aantal werknemers van de totale organisatie. 

Meer informatie

Voor vragen over veilig werken, arborisico’s en rechten en plichten bij ziekte kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl. Bedrijven die vallen onder de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf kunnen ook contact opnemen met de Servicedesk van OOMT via 0800 – 01 55 of servicedesk@oomt.nl. Daarnaast kunnen bedrijven die vallen onder de Cao Carrosseriebedrijven ook terecht bij de Helpdesk EHS Services. Deze is bereikbaar op 085-20 06 159 of via info@ehs-services.nl.
 


Meer informatie over de Nationale Week van de RI&E en de verschillende activiteiten vindt u op www.weekvanderie.nl.

Mocht u hulp willen bij het uitvoeren van de branche RI&E dan kan Innovam u hier tegen betaling bij ondersteunen. Kijk op hun website voor meer informatie.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring