Bovag logo
Financieringskosten
0%

Financieren

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 5 min

06Financieringskosten

Bij het verkrijgen van een financiering komen verschillende kosten kijken, afhankelijk van het product en de aanbieder. In dit hoofdstuk leest u over de mogelijke kosten bij het verkrijgen van een financiering. De exacte kosten waarmee u te maken krijgt bij uw financiering is maatwerk. Het is van belang dat u zelf een weloverwogen afweging hierin maakt.

RENTE

De rente die u over uw bedrijfsfinanciering betaalt verschilt per aanbieder en financieringsproduct. De rente is opgebouwd uit een aantal onderdelen, waaronder een opslag die hoort bij het risicoprofiel van uw bedrijf. Bij een zakelijke lening betaalt u een rentepercentage over het openstaande bedrag. Dit kan zowel een vaste als een variabele rente zijn. Bij een rekening-courant krediet betaalt u alleen rente over het bedrag dat er opgenomen is en een bereidstellingsprovisie over het deel van het krediet dat niet opgenomen is maar wel beschikbaar (de kredietlimiet). Daarnaast kan er ook nog een provisie worden berekend over de kredietlimiet (kredietprovisie).

Het rentepercentage wordt opgebouwd aan de hand van:

  • De fundingsrente: Dit zijn de kosten voor het inkopen van geld op de geldmarkt, ook wel de marktrente genoemd. De fundingsrente is meestal gebaseerd op de Euribor of is een zogenaamde ‘basisrente’ die door de bank wordt vastgesteld.
  • Kapitaalkosten: Dit zijn de kosten voor de bank voor het aanhouden van het kapitaal voor de financiering.
  • Operationele kosten: Dit zijn de kosten voor het personeel van de bank, de systemen, het kantoor en andere vaste kosten. Hoe hoger het leenbedrag, hoe lager het berekende rentepercentage.
  • Risicokosten: Dit zijn de kosten waarmee het risico wordt afgedekt voor het geval dat de financiering niet wordt afgelost. De hoogte van de risicokosten hangt samen met het risicoprofiel van de onderneming.
  • Marge: Dit is de winst die de bank maakt op het verstrekken van het zakelijk krediet.

AFSLUITPROVISIE

De afsluitprovisie is het bedrag dat een financier in rekening brengt voor het afsluiten van een zakelijke financiering. De afsluitprovisie bedraagt over het algemeen tussen de 0,5 en 3 procent van het te financieren bedrag. Voorbeeld: bij een lening van € 100.000,- bedraagt de afsluitprovisie tussen de € 500,- en € 3.000,-.

KREDIETPROVISIE

Naast de rente betaalt u vaak bij een rekening-courant krediet ook kredietprovisie. Dit is een provisie voor het beschikbaar houden van het geld door de bank, zodat u op ieder moment krediet kunt opnemen. De kredietprovisie is over het algemeen een percentage van de maximale kredietlimiet of een percentage van het hoogst opgenomen bedrag in een kwartaal. Het provisiebedrag kan dus vast of variabel zijn.

LIMIETPROVISIE

Limietprovisie betaalt u voor de hoogte van de limiet op de het betreffende krediet. De bank houdt dit limiet voor u aan, en daarvoor betaalt u een bedrag. De hoogte van de limiet bepaalt de hoogte van het provisiebedrag. De limietprovisie betaalt u over uw hele kredietlimiet, ook als u daar geen gebruik van maakt.

LIMIETOVERSCHRIJDINGSPROVISIE

Limietoverschrijdingsprovisie betaalt u als u de kredietlimiet overschrijdt. De provisie kan een vast bedrag zijn, maar kan ook afhankelijk zijn van het saldo of de mate waarin het limiet is overschreden.

BEREIDSTELLINGSPROVISIE

Bereidstellingsprovisie betaalt u over het niet-opgenomen gedeelte van uw kredietlimiet, waarover u wel ieder gewenst moment kunt beschikken. Bereidstellingsprovisie komt steeds vaker voor, door onder andere de Basel 3-regelgeving. Banken moeten door dit soort regelgeving meer kapitaal aanhouden als buffers voor het (nog) niet opgenomen krediet. Dit zorgt voor extra kapitaalkosten voor de bank. De hoogte van de provisie is afhankelijk van de beschikkingsruimte onder de limiet, gedurende een bepaalde periode.

WIJZIGINGSKOSTEN

U kunt wijzigingskosten moeten betalen als de ondernemingsvorm van uw onderneming verandert of als er een wijziging is in de persoon of personen die gebruik kunnen maken van of aansprakelijk zijn voor het krediet. De wijzigingskosten verschillen per aanbieder.

En dan zijn er nog kosten van alternatieve financieringen. Zo betaalt u bij crowdfunding administratiekosten, bij lease een vast maandbedrag, bij factoring betaal u factorkosten etc.


Zie ook:

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Bezig met laden...

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.