Energiebesparing

Laatste update 26 april 2023 Leestijd: 7 min

01 Informatie- en Energiebesparingsplicht

In 2023 wordt de Energiebesparingsplicht voor ondernemers aangescherpt. De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het ministerie van EZK verbreedt de verplichting van energiebesparing naar verduurzaming van het energiegebruik. Naast energiebesparende maatregelen worden daarmee ook maatregelen voor het produceren van duurzame energie en elektrificatiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toegevoegd aan de verplichting. Deze maatregelen worden vermeld in de zgn. EML (Erkende Maatregelen Lijst). Deze nieuwe EML houdt ook in dat de informatieplicht een update ronde krijgt (de laatste ronde was in 2019).

De Energiebesparingsplicht verandert, nieuwe ronde informatieplicht, wat betekent dat voor u als ondernemer? En hoe helpt BOVAG? 

Energiebesparingsplicht, dan ook informatieplicht vóór 1 december 2023 

Dat is niet veranderd. Valt u binnen de marge van verbruik > dan 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m3 gas per jaar dan ligt er een verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. U moet hierover vóór 1 december 2023 een rapportage uploaden via het e-loket van RVO. De rapportage gaat over welke maatregelen u heeft uitgevoerd en welke er nog op de planning staan.  

De nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML) is een handig hulpmiddel hiervoor. U vindt deze EML op DEB (duurzaam energie besparen). Op het vernieuwde DEB-platform vindt u altijd de laatste EML, dit helpt u om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. BOVAG is launching partner van het vernieuwde DEB. Op DEB wordt u door de EML geleid en kunt u aangeven of u de maatregelen heeft uitgevoerd, dan wel wanneer u deze maatregelen gaat inplannen. DEB is een onafhankelijke online tool voor ondernemers en wordt kosteloos aangeboden. DEB geeft u inzicht in energiebesparende maatregelen die vanuit de wet verplicht zijn. Bijkomend voordeel is dat alle gerealiseerde en geplande energiebesparende maatregelen van uw bedrijf worden samengevat in één document dat u eenvoudig kunt overleggen bij een mogelijke controle door de Omgevingsdienst. Daarnaast bent u met het doorlopen van de EML op DEB goed voorbereid voor het invullen van de informatieplicht met deadline december 2023. 

Lees ook:

De nieuwe EML 

De nieuwe EML is voor iedereen gelijk en kent geen sectorspecifieke toepassingen meer. De EML bestaat uit 3 onderdelen (lijsten): voor Gebouwen, Faciliteiten en Processen. Erkende maatregelenlijsten (EML) vanaf 2023 (rvo.nl).

BOVAG inzet in aanloop naar de nieuwe EML: 

  • Eigen hernieuwbare opwek wordt meegenomen 

  • Aandacht voor lasten en uitvoerbaarheid (zonnepanelen en dakconstructie / netcapaciteit) 

  • Aandacht voor later plannen van maatregelen zodat deze in pas loopt met reeds andere geplande investeringen (zgn. natuurlijke investeringsmomenten)  

  • Aandacht voor handhaafbaarheid (overleg en afstemming met omgevingsdiensten) 

Let daarom ook op de informatie bij de maatregelen, immers bepaalde randvoorwaarden stellen u in staat hierover in de rapportage een goede reden op te geven waarom u bepaalde maatregelen niet hoeft in te plannen, dan wel later in plant.  

Huur 
Bent u niet de eigenaar van de gebouwen op uw adres? Stuur dan een kopie van de brief die u heeft ontvangen van het Ministerie of RVO naar uw verhuurder door. De gebouweigenaar heeft altijd de energiebesparings- en informatieplicht voor de gebouwgebonden maatregelen. 

Hebt u al gedacht aan voor de hand liggende, snelle besparingen in de mobiliteit branche? 
Zet ook de knop om - Bespaartips uit sectoren 

Vragen of hulp nodig? 

  • Vragen over de Informatieplicht Energiebesparende Maatregelen?  Bel of mail BOVAG Ledenadvies via 030 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl
  • Geen zin om zelf in de Informatieplicht te duiken? Ga dan voor een energiebespaaradvies van BOVAG Energie. 
BOVAG-Energie-visual.jpg

Vraag en antwoord: 

Met welke prijzen is EML berekend: 
Hoe wordt de terugverdientijd van 5 jaar bepaald? 
Is met de terugverdientijd van 5 jaar ook rekening gehouden met rentepercentages financiering? 
Hoe ga je om met lasten en lusten bij bijv. toepassing zonnepanelen? 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring