BOVAG-verenigingsregels

Laatste update 08 augustus 2023 Leestijd: 15 min

01 BOVAG-verenigingsregels

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de zekerheden die een BOVAG-bedrijf biedt. We bewaken daarom zorgvuldig dat onze leden geen afbreuk doen aan de BOVAG-uitstraling. Hoe BOVAG dat doet? Dat volgt uit onze verenigingsregels. Zo zien we er niet alleen bij de toelating op toe dat u voldoet aan de lidmaatschapseisen. We doen dat doorlopend, onder meer via schouwingen.


De BOVAG-verenigingsregels geven vorm aan de relatie tussen de werkorganisatie BOVAG en de BOVAG-bedrijven. Het BOVAG-verenigingsrecht omvat de BOVAG-statuten, het Algemeen Verenigingsreglement en daarnaast de Afdelingsreglementen en de lidmaatschapseisen van elke afdeling.

1. De BOVAG-statuten zijn vrij uitgebreid:
 
  • Hoofstuk 1:kernwaarden, doelen en middelen. Ook: toelatingseisen, contributie, overige verplichtingen en een eventueel afscheid van BOVAG
  • Hoofdstuk 2: indeling van BOVAG, benoemingseisen en bestuur
  • Hoofdstuk 3: het verenigingsbestuur
  • Hoofdstuk 4: algemene bepalingen rond vergaderingen van leden
  • Hoofdstuk 5: ledenraad en verenigingscongres
  • Hoofdstuk 6: commissies en werkorganisatie
  • Hoofdstuk 7: financiën en vermogen
  • Hoofdstuk 8: de basis van het Algemeen Verenigingsreglement en andere reglementen. Ook informatie over het wijzigingen van statuten en over de vraag wat er geldt bij ontbinding van BOVAG


2. Het Algemeen Verenigingsreglement

Het Algemeen Verenigingsreglement is een huishoudelijk reglement met praktische onderwerpen. Sommige onderwerpen zijn meer tot in detail uitgedacht door het verenigingsbestuur (voorheen het hoofdbestuur). De verenigingsregels gaan onder meer over toelating van leden, beëindiging van het lidmaatschap en het sanctiebeleid tegenover leden. Bij toelating en afscheid van leden kan Juridische Zaken besluiten van BOVAG verdedigen bij het Scheidsgerecht. Hier kunnen (aspirant-)leden terecht die het met BOVAG oneens zijn over lidmaatschapszaken.3. Afdelingsreglementen
 

Het afdelingsreglement geldt per afdeling. Hierin staat welke bedrijven zijn verenigd in elke afdeling.

Daarnaast heeft iedere afdeling lidmaatschapseisen. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat van uw afdeling,


Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring