Lidmaatschapscheck en schouwingen

Laatste update 04 juli 2023 Leestijd: 5 min

01 Lidmaatschapscheck en schouwingen

BOVAG heeft lidmaatschapseisen, zodat alleen de betere bedrijven lid zijn van BOVAG en het BOVAG-keurmerk mogen dragen. Die eisen controleren we met de online lidmaatschapscheck en door middel van schouwingen. Bij zo’n schouwing controleren we een bedrijf op locatie en helpen we de ondernemer om aan de eisen te voldoen. Het bedrijf Vibber voert deze schouwingen uit voor BOVAG. Op deze pagina leest u hoe een schouwing in zijn werk gaat en wat u kunt verwachten.

Waarom voert BOVAG deze schouwing uit?
Bijna 90 procent van de consumenten zegt dat het BOVAG-schild aan de muur van doorslaggevende betekenis is voor de keuze van een bedrijf. Dat betekent dat klanten veel van een BOVAG-bedrijf verwachten. En terecht. Want BOVAG-ondernemers zijn de betere bedrijven. En dat moeten we zo houden. Daarom controleert BOVAG streng 'aan de poort', bij nieuwe leden dus. Maar ook bestaande BOVAG-leden worden periodiek gecontroleerd op de lidmaatschapseisen. Dat doen we enerzijds door de online lidmaatschapscheck (die overigens ook helpt om te voldoen aan alle wettelijke regels!) en anderzijds door het uitvoeren van een fysieke schouwing.

Wie voert deze schouwing uit?
Het bedrijf Vibber voert deze schouwingen uit in opdracht van BOVAG. Hier stellen de schouwingsspecialisten zich kort voor.

Hoe gaat een schouwing in zijn werk?
We proberen de schouwing voor u zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. U kunt daarbij helpen door alvast de benodigde documenten klaar te leggen:
  • Een geldig uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • Het polisblad van uw WA/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (met een dekking van € 2.500.000).
  • Een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief een actueel plan van aanpak.
  • Diploma(‘s) voor bedrijfshulpverlener (bhv). Dit is alleen van toepassing wanneer u één of meer personeelsleden in dienst heeft.
  • Toegang tot uw verkoop- en werkplaatsadministratie en klachtenafhandelingssysteem.
  • Kalibratie-en keuringsrapporten.
Heeft u vragen over de schouwing? Neemt u dan contact op met Vibber. Stuur een e-mail naar audits@vibber.nl of bel 0174 - 730 419.

Checklist lidmaatschapschouwing
Om u alvast voor te bereiden op de schouwing, kunt u onderstaand de checklist downloaden voor uw branche.


Mijn schouwing was onvoldoende. En nu?
De uitslag van de schouwing geeft u inzicht de mate waarin uw bedrijf voldoet aan de wet. En u krijgt de tijd én handvatten om uw bedrijfsvoering verder te optimaliseren. BOVAG zal u daar ook bij helpen. Daarna volgt een herschouwing.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij een overname van een lidmaatschap of bij een nieuw lidmaatschap) is het aanleveren van een VOG verplicht. Het is niet verplicht voor bestaande leden. 

De aanvraag voor een VOG NP duurt één tot vier weken en kost € 33,85. Een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) is voor: eenmanszaken, zzp-ers en werknemers. Deze aanvraag kunnen wij via Justis digitaal voor u klaarzetten. Stuur voor de aanvraag een e-mail naar info@bovag.nl met als onderwerp ‘VOG NP’ met daarin de vermelding van voorletters, achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam. 

De aanvraag voor een VOG RP duurt ongeveer acht weken en kost € 207,- . Een VOG Rechtspersoon (VOG RP) is voor: NV, BV, CV en VOF en moet door het bedrijf zelf worden aangevraagd bij de dienst Justis, van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Via deze link vindt u het aanvraagformulier om een VOG RP aan te kunnen vragen bij Justis. Voor het lidmaatschap van een brancheorganisatie moet bij vraag 1.2 het tweede vakje “lidmaatschap branchevereniging” worden aangevinkt.

Gebruik altijd bovenstaande link voor het aanvragen van een VOG RP. Wij waarschuwen u alvast voor het feit dat er commerciële partijen zijn die een VOG voor u kunnen aanvragen, u betaalt hier extra geld voor.

Dit is wat dienst Justis hierover zegt op de website:

Voorkom extra kosten
Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat u uw VOG-aanvraag klaarzetten door zo’n bedrijf? Dan betaalt u eerst (verwerkings-)kosten aan dat bedrijf die tot tientallen euro´s kunnen oplopen. Vervolgens betaalt u € 33,85 aan Justis voor de behandeling van uw VOG-aanvraag. VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Screeningsautoriteit Justis is als enige bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring