Peildatum inzetbaarheidsuren/extra verlof oudere medewerker op 30 juni

Laatste update 15 juni 2023 Leestijd: 3 min

In de cao MvT en de cao Carrosserie krijgen oudere medewerkers twee keer per jaar extra uren. In de MvT gaat het om inzetbaarheidsuren en in de Carrosseriebranche om extra vakantie. Op 30 juni is het volgende peilmoment. Geeft u de juiste uren aan uw oudere medewerkers?

Cao MvT

Als u de volgende vragen met Ja, Ja, Nee beantwoordt, dan heeft uw medewerker recht op inzetbaarheidsuren. Anders niet.
  • Leeftijd van 50 jaar of ouder                                        ja/nee
  • Minstens 6 maanden onafgebroken in dienst              ja/nee
  • Langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt  ja/nee
Op hoeveel uur de werknemer vervolgens recht heeft staat in de cao. Voor parttimers gelden de aantallen naar rato.
  • Voor de meesten geldt tabel 1.

Inzetbaarheidsuren-30-juni-2023-(1).jpg
 
  • Voor verkopers die op 5 mei van een jaar hebben gewerkt, geldt dat er 4 uur bij alle aantallen van tabel 1 wordt opgeteld. Dit geldt alleen voor verkopers en alleen als zij op 5 mei hebben gewerkt.
  • Voor deelnemers aan het Generatiepact geldt tabel 2. Deze ziet er op het eerste oog wat vreemd uit, maar klopt wel. Dat heeft te maken met de afspraak dat personeel is onze branche evenveel inzetbaarheidsuren inzet als in de klein metaal.
 Inzetbaarheidsuren-2-30-juni-2023.jpg  

Cao Carrosseriebedrijf

Werknemers van 55 jaar tot en met 65 jaar ontvangen extra vakantieuren op de peildata. Tot dit jaar was de startleeftijd 54 jaar. Voorwaarde voor die extra vakantie is dat de medewerker minstens 6 maanden onafgebroken in dienst is. En er is geen recht op extra vakantie-uren als de werknemer op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt is.

De Vakraad heeft een rekentool ontwikkeld om snel en eenvoudig het extra verlof te berekenen. Het is verstandig die tool te gebruiken omdat er ook nog wat overgangsrecht geldt. Bijvoorbeeld voor een werknemer die op 31 december 2016 50 jaar of ouder was.

Cao Tank en Was

In de cao Tank en Was is het net wat anders geregeld en krijgt een medewerker van zestig jaar of ouder er vier bovenwettelijke vakantiedagen bij. 

Vragen?  

Wilt u meer weten over het verlof voor oudere werknemers? Kijk dan op Mijn BOVAG - Verlof voor oudere medewerkers in de cao’s of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring