Verlof

Laatste update 14 juni 2023 Leestijd: 5 min

04 Verlof voor oudere medewerkers in de cao’s

Het is belangrijk dat elke medewerker op een goede en gezonde manier zijn pensioen kan halen. De diverse cao’s kennen daarom een speciale regeling voor oudere medewerkers. Hieronder staat per cao welke regels er gelden.

Cao MvT

In de cao MvT krijgen medewerkers van 50 jaar en ouder inzetbaarheidsuren. Voor het toekennen van inzetbaarheidsuren bestaan twee peildata: 30 juni en 31 december. Op elk van deze peildata stelt u vast wat de leeftijd van de werknemer is. De werknemer ontvangt vervolgens zowel 30 juni als op 31 december het aantal inzetbaarheidsuren uit tabel 1 dat hoort bij zijn leeftijd op dat moment. Parttimers ontvangen het aantal inzetbaarheidsuren naar rato. De werknemer moet op de peildatum minimaal 6 maanden in dienst zijn.
 
U kunt de werknemer verzoeken om de inzetbaarheidsuren binnen anderhalf jaar een bestemming te geven. Dat hoeft niet per se vrije tijd te zijn. De inzetbaarheidsdagen kunnen ook worden ingezet voor bijvoorbeeld scholing en ontwikkeling. Ga hierover in gesprek met uw werknemers. BOVAG heeft een gespreksformulier opgesteld om u hierbij te ondersteunen. Zie voor voorbeelden van mogelijke bestemmingen deze brochure.

Als een oudere medewerker op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt is, is er op die peildatum geen recht op de inzetbaarheidsuren. 

Neemt een medewerker deel aan het Generatiepact, dan geldt er een ander aantal uren. In art 78 lid 2  cao MvT staat waar in dat geval recht op is.  

Verkopers en vertegenwoordigers, die deelnemen aan het Generatiepact en die op 5 mei geen doorbetaalde vrije dag hebben gehad, krijgen per peildatum in dat betreffende kalenderjaar de inzetbaarheidsuren toegekend.

Bekijk onderstaande video met een duidelijke uitleg over de inzetbaarheidsuren:

Cao carrosseriebedrijf

Heeft u een schadebedrijf dat onder de cao carrosseriebedrijf valt, dan gelden er met ingang van 1 januari 2017 in die cao aangepaste regels voor wat betreft de extra vakantierechten voor oudere werknemers. Voor werknemers die op 31 december 2016, 50 jaar of ouder zijn is een overgangsregeling opgenomen.
Tot 1 januari 2023 had een werknemer van 54 jaar of ouder recht op de extra vakantie-uren. Per 1 januari 2023 geldt het recht op extra vakantie-uren geldt voor werknemers die 55 jaar of ouder zijn. Deze uren worden opgeteld bij de vakantie-uren waarop de werknemer al recht heeft volgens artikel 50.
 
Om snel en eenvoudig te berekenen op hoeveel extra vakantie-uren uw oudere werknemers recht hebben op de peildata 30 juni en 31 december, heeft de Vakraad een rekentool ontwikkeld. De tool kunt u vinden via deze link. Aan de uitkomst van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. De cao is uiteindelijk leidend.
 
Als een oudere medewerker op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt is, is er op die peildatum geen recht op de extra vakantie-uren. 

Cao Tank en Was

Extra vakantierechten op basis van leeftijd

Op basis van de cao hebben werknemers van 60 jaar of ouder recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Werknemers hebben de keuze om deze extra vakantie-uren te behouden of om daarvoor een compensatie te ontvangen. Het betreft bij een fulltime dienstverband: 

 
  Extra uren Dagen
38-urige werkweek 30,4 uur 4 dagen
40-urige werkweek 32 uren 4 dagen

Neemt een medewerker deel aan het generatiepact? Dan bouwt de medewerker geen extra vakantierechten op basis van leeftijd op.

Extra vakantierechten op basis van dienstjaren

Volgens de cao Tank en Was hebben werknemers met een langer dienstverband recht op extra bovenwettelijke vakantie-uren. Onderstaande vakantiedagen zijn niet cumulatief. In totaal heeft een werknemer bij een dienstverband van dertig jaar of meer dus recht op zes extra vakantiedagen. Het betreft bij een fulltime dienstverband:
 
Aantal dienstjaren Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 38-urige
werkweek
Totaal aantal extra uren
vakantie bij een 40-urige
werkweek
10 dienstjaren 7,6 uur (1 dag) 8 uur (1 dag)
20 dienstjaren 22,8 uur (3 dagen) 24 uur (3 dagen)
30 dienstjaren 45,6 uur (6 dagen) 48 uur (6 dagen)

Vragen

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring