Nieuwe cao voor carrosseriebedrijven 2021-2024 definitief 

Laatste update 12 augustus 2022 Leestijd: 3 min

Het voorlopige akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de stichting Vakraad Metaal en Techniek in april van dit jaar hebben bereikt, is omgezet in een definitief akkoord. De achterban van werkgevers- en werknemersorganisaties hebben namelijk ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024.  

Voor bedrijven die alleen lid zijn van BOVAG gaat de nieuwe cao officieel pas in op het moment dat de cao algemeen verbindend is verklaard. Dit is nu nog niet het geval. Wij laten u uiteraard weten wanneer de cao algemeen verbindend is verklaard. Tot die tijd hoeft u de nieuwe cao officieel nog niet toe te passen, maar dit mag natuurlijk wel. Dit komt doordat BOVAG niet betrokken is geweest bij de cao-onderhandelingen voor de cao Metaal & Techniek, waar de cao voor carrosseriebedrijven onderdeel van uitmaakt. Let wel op wanneer u in de arbeidsovereenkomst een bepaling heeft opgenomen over de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst en de formulering van die bepaling. Neem bij twijfel contact op met BOVAG Ledenadvies. 

Voor bedrijven die ook lid zijn van FOCWA gaat de nieuwe cao met terugwerkende kracht in vanaf 1 oktober 2021. FOCWA is namelijk wel betrokken geweest bij de cao-onderhandelingen. Dat de cao met terugwerkende kracht ingaat betekent dat de cao eigenlijk sinds 1 oktober 2021 geldt, alsof er toen al een nieuwe cao was. De nieuwe cao geldt dus direct voor deze bedrijven en hun medewerkers. 

Loonsverhogingen en andere belangrijke afspraken 


In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over onder andere inkomen, vakantierechten voor medewerkers vanaf 54 jaar, het generatiepact en de RVU. Een uitgebreid overzicht van deze afspraken kunt u hier vinden.  

Over een periode van 1 juli 2022 t/m 31 maart 2024 zullen de feitelijke lonen en de salaristabellen (met uitzondering van de A-tabel t/m 0 functiejaren) stijgen met de volgende percentages en nominale bedragen: 
  • Per 1 juli 2022 een verhoging van € 42,50 bruto 
  • Per 1 september 2022 een verhoging van 2,75%  
  • Per 1 maart 2023 een verhoging van 3,25% 
  • Per 1 januari 2024 een verhoging van 0,6% 

Aanvullend op bovenstaande loonsverhogingen worden de tabellen jeugdlonen en BBL met ingang van 1 januari 2023 tot 5% verhoogd, gerekend vanaf de loonsverhoging van 1 juli 2022. 

Daarnaast is afgesproken dat medewerkers in juli 2022 een eenmalige uitkering krijgen ter hoogte van € 382,50 bruto wanneer de medewerker op de eerste dag van die maand in dienst is. Voor medewerkers die parttime werken is deze eenmalige uitkering naar rato van het parttimepercentage.  

Vragen? 

Heeft u vragen over de cao voor carrosseriebedrijven? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring