Hoe geef je voorschot op een toekomstige cao-verhoging?

Laatste update 30 december 2023 Leestijd: 3 min

Op dit moment zit de cao-onderhandeling in een impasse en is er geen collectieve loonsverhoging op 1 januari 2024. Als werkgever kun je nu zelf een beslissing nemen over het wel of niet geven van een eigen vrijwillige loonsverhoging. Geef je een vrijwillige loonsverhoging als voorschot op een toekomstige cao-verhoging? Dan is het belangrijk dat ook je medewerkers precies weten wat je met ze afspreekt. Dit doe je door dat goed op papier te zetten.

In de volgende artikelen lees je over de stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen en over hoe het zit met een salarisverhoging op 1 januari 2024. Een keuze kan zijn om je medewerkers alvast een voorschot op de toekomstige cao-loonsverhoging te gunnen.  

Let op: op dit moment is er geen zekerheid dat verrekening van zo’n (tijdelijk) voorschot met de toekomstige cao-verhoging mogelijk is. Dit kan alleen als dat in de nieuwe cao wordt afgesproken. Daar streven wij naar, maar dat kunnen wij op dit moment niet garanderen. Je loopt dus het risico nogmaals een loonsverhoging te moeten geven aan de medewerkers als je besluit iets te gaan doen.  

Op verzoek hebben we 2 modelformuleringen gemaakt waarin de mogelijkheid wordt geboden om loonsverhogingen die worden toegekend voordat de nieuwe cao bekend is te verrekenen met toekomstige cao-loonsverhogingen. Je kan kiezen uit een structurele loonsverhoging die je wilt verrekenen of voor een tijdelijke loonsverhoging die je wilt verrekenen, maar die stopt na verloop van tijd. 

Onderstaande modelformuleringen kunnen gebruikt worden. Aan deze bepalingen en dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. 
  • Een tijdelijke loonsverhoging van een paar maanden in afwachting van de verdere ontwikkelingen.
Je kan zelf een periode kiezen voor deze tijdelijke verhoging. Als die periode afloopt en er nog geen nieuwe cao is, heb je weer een beslismoment of je doorgaat met het geven van een voorschot. 

Vooruitlopend op eventuele afspraken in de nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT), krijg je – als voorschot - een onverplichte en tijdelijke loonsverhoging van € …. per …..(datum). Deze verhoging geldt tot het moment dat er een nieuwe cao MvT voor ons geldt of tot uiterlijk ….(datum) afhankelijk van wat eerst komt. Als werkgever behoud ik mij het recht voor om deze tijdelijke loonsverhoging (voorschot) te verrekenen met toekomstige overeengekomen cao-loonsverhogingen.  
  
  • Een structurele loonsverhoging met verrekening met de afspraken in de nieuwe cao. 

Vooruitlopend op eventuele afspraken in de nieuwe cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao MvT), krijg je – als voorschot - een onverplichte loonsverhoging van € …. per …..(datum). Als werkgever behoud ik mij het recht voor om deze loonsverhoging(voorschot) te verrekenen met toekomstige overeengekomen cao-loonsverhogingen. 

Vragen? 

Heb je vragen over de cao-ontwikkelingen of over het geven van een vrijwillige loonsverhoging? Neem dan contact op met de juristen van BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring