Laatste ontwikkelingen rond werken met zzp'ers

Laatste update 25 april 2023 Leestijd: 3 min

De regels voor het werken met zzp’ers zijn niet in alle gevallen duidelijk doordat wetgeving en rechtspraak hierover volop in ontwikkeling zijn. BOVAG zet de laatste ontwikkelingen voor u op een rij.  

Wetgeving in ontwikkeling 

De huidige wetgeving omtrent zzp’ers heeft niet de duidelijkheid gebracht die was gehoopt. Daarom zal deze wet worden vervangen. Naar aanleiding daarvan is in december 2022 een Voortgangsbrief verschenen. Daarin is uitgesproken dat naar verwachting in 2025 een nieuwe wet in gaat voor zelfstandigen en opdrachtgevers. Deze nieuwe wet moet zorgen voor meer duidelijkheid over de vraag wanneer iemand werknemer is of wanneer deze als zelfstandige werkt. Ook moet deze nieuwe wet zorgen voor een gelijker speelveld tussen zelfstandigen en medewerkers in loondienst. Verder verbetert de handhaving op schijnzelfstandigheid. 

Daarnaast heeft minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) begin april een Kamerbrief over hervorming van de arbeidsmarkt gepresenteerd. Ook in deze kamerbrief zijn voor zzp’ers maatregelen opgenomen. Het gaat daarbij over het beperken van nog later nader toe te lichten financiële prikkels die zelfstandig werken nu aantrekkelijker maken en een (verplichte) arbeidsongeschiktheidsverzekering. 

BOVAG houdt de ontwikkelingen uiteraard goed in de gaten en praat via bijvoorbeeld VNO-NCW ook mee over de inhoud van de nieuwe wetgeving. Zodra de wetsvoorstellen concreet worden, informeren wij u hierover.  

Ook rechtspraak in ontwikkeling 

In september 2021 is door de rechter een uitspraak gedaan in de Uber-zaak. Daarin is door de rechter geoordeeld dat een bepaalde groep taxichauffeurs werknemers van Uber zijn. Zij werkten als zzp’ers, maar de rechter heeft daar een streep doorheen gezet. Lees in dit artikel ook de meest actuele regels rond zzp’ers.  

In de volgende BOVAG-krant zal uitgebreid worden ingegaan op de recente Deliveroo-uitspraak van de Hoge Raad, waarin is geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werkten op basis van een van een arbeidsovereenkomst en niet als zzp’er. De nieuwe BOVAGkrant verschijnt op 19 mei,  

Meer informatie en vragen 

Heeft u vragen over het werken met een zzp’er? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring