Peildatum inzetbaarheidsuren/extra verlof oudere medewerker op 30 juni 

Laatste update 24 juni 2022 Leestijd: 4 min

In de cao MvT en de cao Carrosserie krijgen oudere medewerkers twee keer per jaar extra uren. In de MvT gaat het om inzetbaarheidsuren en in de Carrosseriebranche om extra vakantie. Op 30 juni is er weer zo’n peilmoment. Geeft u de juiste hoeveelheid uren?

Cao MvT 

Als u de volgende vragen met Ja, Ja, Nee beantwoordt, dan heeft uw medewerker recht op inzetbaarheidsuren:
  • Leeftijd van 50 jaar of ouder                                         ja/nee 
  • Minstens 6 maanden onafgebroken in dienst               ja/nee 
  • Langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt   ja/nee 
Op hoeveel uur de werknemer vervolgens recht heeft staat in de cao. Voor parttimers gelden de aantallen naar rato. 
  • Voor de meesten geldt tabel 1:
Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving
  • Voor verkopers die op 5 mei van een jaar hebben gewerkt, geldt dat er 4 uur bij alle aantallen van tabel 1 wordt opgeteld. Dit geldt alleen voor verkopers en alleen als zij op 5 mei hebben gewerkt.  
  • Voor deelnemers aan het Generatiepact geldt tabel 2. Deze ziet er op het oog wellicht wat vreemd uit. Dat heeft te maken met de afspraak dat personeel is onze branche evenveel inzetbaarheidsuren inzet als in de klein metaal. Er is dus in bij sommige leeftijden een restantje uren.  

Afbeelding met tafelAutomatisch gegenereerde beschrijving

Cao Carrosseriebedrijf 

In deze cao krijgen werknemers van 54 jaar tot en met 65 jaar extra vakantiedagen op de peildata. Voorwaarde is wel dat deze medewerker minstens 6 maanden onafgebroken in dienst is. Is het personeelslid op de peildatum langer dan 12 maanden volledig arbeidsongeschikt? Dan heeft hij op dat moment geen recht op extra vakantie-uren.  

Hoeveel recht er is, blijkt uit de volgende tabel.


Voor een werknemer die op 31 december 2016 50 jaar of ouder was geldt een overgangsrecht. Het aantal vakantie-rechten dat deze medewerker van 50 jaar of ouder op de peildatum 31 december 2016 had, behoudt hij minus 4 vakantie-uren (in de regel een halve dag). Zodra de huidige regeling hetzelfde of meer uren toekent, stapt de medewerker over naar de nieuwe regeling.  


De vakraad heeft een rekentool ontwikkeld om snel en eenvoudig het extra verlof te berekenen. Op het moment van schrijven is de tool nog niet aangevuld met de peildatum van 30 juni 2022. Wellicht komt dat doordat de cao op dit moment nog niet algemeen verbindend verklaard. Lees hier meer over wat dat laatste voor u betekent.  

Cao Tank en Was 

In de cao Tank en Was is het net wat anders geregeld en krijgt een medewerkers van zestig jaar of ouder er vier bovenwettelijke vakantiedagen bij.  

Vragen?   

Wilt u meer weten over het verlof voor oudere werknemers? Kijk dan op Mijn BOVAG - Verlof voor oudere medewerkers in de cao’s of neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.    

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring