Nieuw convenant met afspraken over gebruik contant geld: wat betekent dat voor u als ondernemer?

Laatste update 14 april 2022 Leestijd: 4 min

Drieëntwintig organisaties waaronder grote banken en MKB-Nederland hebben op 7 april hun handtekening gezet onder een nieuw Convenant Contant Geld. Het gebruik van contant geld neemt af in Nederland, maar het is nog steeds een wettig betaalmiddel. In het convenant staan afspraken over bijvoorbeeld de beschikbaarheid van geldautomaten en het bevriezen van kosten bij het storten of opnemen van geld. De afspraken gelden in ieder geval voor vijf jaar. Ook BOVAG ondersteunt het convenant.  

De belangrijkste punten 

Het Convenant Contant Geld bevat een aantal belangrijke punten voor ondernemers: 
 • Er is een norm afgesproken voor het aantal geldautomaten binnen de vijf kilometer, zodat er voldoende mogelijkheid is om geld af te storten en op te nemen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de snelheid waarmee storingen opgelost moeten worden.   
 • Er mogen door banken geen extra kosten worden berekend voor het afstorten van biljetten van 200 euro. 
 • Tot medio 2023 worden door banken en Geldmaat geen tariefsverhogingen of volumebeperkingen doorgevoerd.  
 • Afgesproken is dat er geen klantgroepen uitgesloten mogen worden bij bijvoorbeeld het afstorten van contant geld. Onderzoek naar betalingen moet altijd op een individu gericht zijn. Ook een standaard tarief vaststellen voor contante betalingen mag niet als anti-witwasmaatregel worden gebruikt.  
 • De naleving van het convenant wordt gemonitord, waarbij BOVAG in direct contact staat met De Nederlandsche Bank. 

Waarom een convenant?

Het gebruik van contant geld neemt af in Nederland en in plaats daarvan wordt steeds vaker digitaal betaald. Bovendien zijn banken steeds kritischer op het gebruik en afstorten van contant geld in verband met risico’s op witwassen. Het is echter nog steeds een wettig betaalmiddel. Daarom zijn er in het Convenant Contant Geld met 23 verschillende partijen in Nederland afspraken gemaakt over beschikbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. 

Door wie?

Het nieuwe convenant is afgesloten onder leiding van De Nederlandsche Bank. De afgelopen maanden hebben onder andere de vier grote banken, ondernemers- en consumentenorganisaties met elkaar onderhandeld over dit nieuwe document. Er speelden veel verschillende belangen mee. Het is dan ook een prestatie van formaat dat er nu met drieëntwintig organisaties een convenant is afgesloten. Ook BOVAG heeft directe lijnen met De Nederlandsche Bank en MKB-Nederland over dit onderwerp. 

Standpunt BOVAG

BOVAG ziet dat er in de mobiliteitsbranche ook steeds meer digitaal wordt betaald en wil dat ook ondersteunen. Tegelijkertijd vindt BOVAG dat er nog steeds contant betaald moet kunnen worden en dat dit op een veilige en betaalbare manier in de lokale omgeving afgestort moet kunnen worden bij de banken. Daar maakt BOVAG zich hard voor nu sommige banken (te) veel drempels opwerpen en tarieven verhogen. We zijn dan ook blij met de afspraken in het convenant. 

Loopt u ergens tegenaan?

Als uw bank de afspraken in het Convenant Contant Geld niet naleeft en u bijvoorbeeld confronteert met een sealbagstop of afstortlimiet, dan is er een aantal dingen die u zelf kunt doen:
 1. Spreek uw bank erop aan dat ze zich niet aan de afspraken houdt. 
 2. Maak schriftelijk bezwaar tegen de (aangekondigde) maatregel. 
 3. Vraag een gesprek met uw bank aan. 
 4. Vraag om uitleg of onderbouwing waarom zij u afsluiten van bijvoorbeeld de sealbagservice of een beperking opleggen van het percentage cash.
 5. Controleer of de bank aannemelijk kan maken dat zij deze maatregel tegen u nemen. 
 6. Laat zien wat u als ondernemer heeft gedaan om uw cashgebruik aannemelijk te maken. 
Heeft u deze punten doorlopen en komt u er niet uit met uw bank? Dan kunt u contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via (030) 659 53 00 of ledenadvies@bovag.nl. Stuur in uw mail de documenten mee die bovenstaande punten onderbouwen. BOVAG geeft deze informatie geanonimiseerd door aan De Nederlandsche Bank, zodat zij de betreffende bank erop aan kunnen spreken. 

Meer informatie

Lees ook:

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring