Was uw TVL-aanvraag gebaseerd op een onjuiste SBI-code? Laat uw aanvraag opnieuw beoordelen

Laatste update 02 juli 2021 Leestijd: 2 min

Goed nieuws voor ondernemers die mogelijk een te lage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben ontvangen, op basis van een onjuiste of achterhaalde SBI-code waarmee zij in de Kamer van Koophandel staan ingeschreven. U hebt de mogelijkheid tot en met 5 augustus om een herzieningsverzoek in te dienen bij RVO, waarmee zij uw aanvraag voor Q4-2020 opnieuw beoordelen. 

De hoofdactiviteit (SBI-code) die in de Kamer van Koophandel geregistreerd staat, maakt onder meer uit hoeveel TVL-subsidie u krijgt. Als u twee SBI-codes heeft, kan het zijn dat de hoofdactiviteit in de loop van de tijd meer een nevenactiviteit is geworden, of andersom. 

Wanneer relevant?

  • Met de juiste hoofdactiviteit krijgt u mogelijk een hogere TVL-bijdrage toegekend, omdat het vastelastenpercentage bij die SBI-code hoger is. 
  • Als blijkt dat bijvoorbeeld uw hoofdactiviteit eigenlijk detailhandel (SBI code 47.xxx) is, dan kunt u ook nog in aanmerking komen voor de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD).
Let wel op: uw te laten toetsen hoofdactiviteit (of: gewenste SBI-code) moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving zoals bekend bij de KvK op 15 maart 2020. Dit kan uw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving, waaraan eerder nog geen SBI-code was gekoppeld. 

Kijk voor meer informatie op de RVO-website

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring