Geen TVL voor Q4 2020 gekregen? Mogelijk kunt u bezwaar maken

Laatste update 10 februari 2021 Leestijd: 4 min

RVO mag zich bij de toekenning van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet langer ‘automatisch’ baseren op de in het Kamer van Koophandel-uittreksel genoteerde hoofdactiviteit, bij de berekening van de hoogte van de noodsteun. Deze uitspraak deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dat kan goed nieuws betekenen voor ondernemers met nevenactiviteiten, wiens TVL-aanvraag is afgewezen. Zij kunnen bezwaar indienen aan de hand van hun afwijzing, en daarbij aangeven dat de eerst vermelde bedrijfsactiviteit niet de hoofdactiviteit is. 

Als ondernemer krijgt u maximaal twee SBI-codes voor de activiteiten van uw bedrijf. Deze codes vindt u op het uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij de vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten maakt RVO gebruik van de SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming. Daarbij werd de in de KvK eerst genoteerde bedrijfsactiviteit gezien als de hoofdactiviteit. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft besloten dat RVO niet automatisch van deze volgorde mag uitgaan, als de ondernemer dat kan weerleggen. Deze volgorde is namelijk niet vastgelegd in de regelgeving. 

Bezwaar

Mogelijk bereikt u op basis van een nevenactiviteit met een hoger percentage vaste lasten (zie de onderstaande tabel) wél het drempelbedrag (in Q4 2020 was dat nog € 3.000,-). Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van RVO. De juridische afdeling kijkt dan nogmaals naar de toekenning. Hoe u bezwaar aantekent, leest u op mijn.rvo.nl/bezwaar. Daarbij kunt u verwijzen naar de uitspraak van het CBb

Berekening toekenning TVL

Drempelwaarde bepaling: Normale omzet x aandeel vaste lasten in % 
Subsidietoekenning = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50% (vanaf Q1 2021 is dit percentage 85%)
 
  SBI-code Percentage vaste lasten
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 29.xxx 7%
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers/caravans                                                   45.xxx 9%
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)                                         46.xxx 11%
Detailhandel (niet in auto's)/tankstations/fiets, bromfiets, kampeerwinkel    47.xxx 15%
Verhuur en lease van personenauto's, lichte bedrijfsauto’s, vrachtwagen, autobussen, campers, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen              77.xxx 35%
Onderwijs/rijscholen                                                                         85.xxx 18%
Reparatie van computers en consumentenartikelen (o.a. fietsen, bromfietsen, caravans)                                                                     95.xxx   19%

Lees meer over de TVL

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring