Akkoord bedrijfsleven en Sena over toeslag 2021 en 2022 voor ‘Amerikaanse muziek’

Laatste update 30 juli 2021 Leestijd: 5 min

Ondernemers die in hun bedrijf muziek ten gehore brengen moeten in 2021 een toeslag van 12,5 procent betalen op het Sena-tarief. In 2022 geldt nogmaals een toeslag van 12,5 procent, waardoor de toeslag in dat jaar 26,6 procent bedraagt. Dat hebben het bedrijfsleven en Sena afgesproken naar aanleiding van een kwestie over de rechten voor het gebruik van onder andere Amerikaanse muziek. BOVAG beseft dat de toeslag uitermate slecht uitkomt nu veel ondernemers de gevolgen van coronamaatregelen nog niet te boven zijn. Maar onder de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over juridische procedures is dit het minst slechte alternatief.

Eind juni informeerde BOVAG u al over het verzet van onder meer brancheorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland tegen een mogelijke tariefsverhoging van Sena. Kort gezegd komt het er op neer dat het Europese Hof van Justitie vorig jaar een uitspraak heeft gedaan over zogeheten naburige rechten. Volgens die uitspraak mogen rechthebbenden (o.a. producenten en muzikanten) uit zogenoemde derde staten (staten die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren, onder andere Amerika dus) niet worden uitgesloten van het recht op een vergoeding voor het afspelen van hun muziekwerken, tenzij dat in Europese wetgeving is vastgelegd. Die uitsluiting, van onder andere Amerikaanse producenten en muzikanten, is niet op Europees niveau geregeld. De Nederlandse wetgever heeft vervolgens de wet aangepast, wat volgens Sena tot gevolg heeft dat er ook een vergoeding moet worden geïnd voor Amerikaanse producenten en muzikanten.

Verschil van mening

Over de gevolgen van deze wetswijziging en de exacte juridische gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht (CAR) van VNO-NCW en MKB-Nederland, van mening. Juridisch is het behoorlijk ingewikkeld, er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Partijen weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat bovendien de uitkomst onzeker is. Voor geen van de partijen een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de CAR (waar ook BOVAG deel van uitmaakt) en Sena met elkaar in gesprek zijn gegaan om te kijken of we in overleg tot een (tijdelijke) oplossing kunnen komen.

Pijn verdelen

Partijen hebben een akkoord gesloten voor de jaren 2021 en 2022. Samengevat komt het er op neer dat is besloten de pijn van de gevolgen van de uitspraak te delen, rekening houdend met de belangen van zowel muziekgebruikers (ondernemers) als de Sena-rechthebbenden, mede gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden. Het akkoord is voorgelegd aan de besturen van VNO-NCW en MKB-Nederland en door beide besturen goedgekeurd. We beseffen terdege dat een toeslag op het Sena-tarief uitermate slecht uitkomt, zeker op dit moment nu veel ondernemers de gevolgen van coronamaatregelen nog niet te boven zijn. Maar onder de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over procedures, is het naar onze mening het minst slechte alternatief.

Wat staat er in het akkoord?

De hoofdpunten van het akkoord: 
  • Op de geldende Sena-tarieven geldt vanaf 1 januari 2021 een toeslag van 12,5 procent. 
  • Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5 procent, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6 procent ten opzichte van de geldende tarieven.
  • Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland als Sena zullen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie steunen om de wetgeving aan te passen, zodat er niet meer hoeft te worden betaald voor muziek afkomstig uit de zogenaamde ‘niet-Rome’ landen. Deze landen incasseren namelijk niet voor hun gebruik van het zogenoemde ‘Rome-repertoire’. Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen.  Ook als in rechte onherroepelijk zou komen vast te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, zal de toeslag vervallen.

Factuur

Maakt u gebruik van de collectieve kortingsregeling voor auteursrechten van BOVAG, dan ontvangt u binnenkort van BOVAG een gecombineerde factuur voor de afdracht aan Sena (inclusief toeslag), Videma en Buma. Hierin is ook de korting wegens de compensatieregeling voor auteursrechten in verband met de lockdowns in 2021 verwerkt. Andere BOVAG-leden krijgen direct een factuur van Sena. Ook zij komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Deze wordt uitgevoerd op basis van de SBI-code.

Heeft u vragen rondom dit onderwerp? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies, via (030) 659 53 00.

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring