Brancheorganisaties in geweer tegen tariefsverhoging Sena

Laatste update 25 juni 2021 Leestijd: 3 min

BOVAG en andere brancheorganisaties verzetten zich tegen een claim van auteursrechtenorganisatie Sena. De organisatie wil dat ondernemers vanaf 2021 extra betalen voor muziek van met name Amerikaanse producenten/muzikanten. De claim is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een zaak die in Ierland speelde. Volgens Sena betekent deze uitspraak dat ondernemers die muziek in hun bedrijf ten gehore brengen meer moeten betalen.

Als u muziek draait in uw bedrijf dan moet u auteursrechten betalen aan Sena ten behoeve van de producenten en muzikanten (aan Buma/Stemra moet worden betaald voor de componisten en tekstdichters). De verplichting om een ‘billijke vergoeding’ te betalen aan Sena vloeit voort uit de Wet op de naburige rechten. Die Nederlandse wetgeving is dan weer gebaseerd op internationale verdragen. 

Flinke kortingen

BOVAG-leden kunnen via BOVAG flinke kortingen krijgen op deze tarieven. BOVAG int en factureert namens Sena (en ook Buma). BOVAG heeft daarvoor afspraken gemaakt met Sena. Tot nu toe wordt door een bepaling in de Nederlandse wet niet geïnd voor onder andere Amerikaanse muziek.

Europese uitspraak

In september van 2020 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan in een kwestie die speelde in Ierland. Die uitspraak betekent volgens Sena dat ondernemers die muziek in hun bedrijf ten gehore brengen meer moeten betalen. Met name voor ‘Amerikaanse muziek’. In die uitspraak heeft het Europese Hof geoordeeld dat er geen beperkingen mogen worden toegepast ten aanzien van welke rechthebbenden in aanmerking komen voor een naburige rechtenvergoeding.

Volgens die uitspraak mogen rechthebbenden uit zogenoemde derde staten (staten die niet tot de Europese Economische Ruimte behoren, onder andere Amerika dus) niet worden uitgesloten van het recht op een billijke vergoeding, tenzij dat in Europese wetgeving is vastgelegd. Die uitsluiting, van onder andere Amerikaanse producenten en muzikanten, is niet op Europees niveau geregeld. De Nederlandse wetgever heeft vervolgens de wet aangepast, wat volgens Sena tot gevolg heeft dat er ook een vergoeding moet worden geïnd voor Amerikaanse producenten en muzikanten. 

Extra betalen vanaf 2021

Sena heeft zich gemeld bij de branches en een claim neergelegd dat er vanaf 2021 extra betaald moet gaan worden voor met name die Amerikaanse producenten/muzikanten. BOVAG en andere branches zijn er niet blij mee en trekken samen op in de in de Commissie Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland. Vanuit deze commissie worden gesprekken gevoerd met Sena.

Op de eerste plaats zijn de branches er niet van overtuigd dat de internationale verdragen op de juiste manier zijn uitgelegd en ten tweede ook of de wetswijziging in Nederland wel betekent dat er extra moet worden betaald. En als er al meer betaald zou moeten worden, dan volgen er nog stevige onderhandelingen over de hoogte. Maar een procedure is dus ook zeker niet uit te sluiten.

Voor 1 juli duidelijkheid

De bedoeling is wel dat er voor 1 juli of duidelijkheid komt, of extra afspraken of een procedure. BOVAG houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Lees ook:


 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring