Uitbreiding maatregelen steun- en herstelpakket

Laatste update 29 januari 2021 Leestijd: 7 min

Het steunpakket dat Nederland en zijn ondernemers door de crisis moet helpen, wordt vanwege de tweede lockdown uitgebreid. Het gaat om een totaal van 7,6 miljard euro en de verruimingen gelden voor het eerste halfjaar van 2021. Een groot deel van het BOVAG-puntenlijstje zien we terugkomen in onderstaande opsomming.

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  wordt uitgebreid zodat meer ondernemingen hierop aanspraak kunnen maken. De maximale vergoeding gaat naar 85 procent van de vaste lasten. Doordat de eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten, kunnen deze keer ook grotere bedrijven aanspraak maken op de regeling. Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor niet-MKB.

Speciaal voor kleinere ondernemers gaat het minimale subsidiebedrag van 750 naar 1500 euro. Het kabinet onderzoekt de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot TVL.

TVL-tabel-juiste-versie-januari-2021.jpg
 

NOW 

De NOW wordt verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10 procent. NOW kan vanaf 15 februari 2021 worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart.

NOW-2021.jpg

Leerlingen: 
De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming.


Tozo 3

Tozo kunnen ondernemers vanaf 1 februari 2021 aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand. Op 1 februari 2021 kan dus Tozo worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021 en op 1 maart kan een aanvraag worden gedaan vanaf 1 februari 2021.

Tozo 4

De verlengde Tozo gaat op 1 april in. Voor deze vierde Tozo-verlenging zou eerst een vermogenstoets nodig zijn, maar dat is van de baan. Ook bij Tozo 4 zal een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Wanneer de vierde Tozo-verlening is ingegaan, kan er niet meer Tozo worden aangevraagd voor het eerste kwartaal (Tozo 3 van januari tot maart 2021).
Lees ook:

Voorraadvergoeding gesloten detailhandel

De voorraadvergoeding voor detailhandel wordt verlengd en verhoogd en is voor het eerste halfjaar een opslag van 21 procent op het vastelastenpercentage in de TVL (was voorheen 5,6 procent) tot maximaal 200.000 euro. Wie valt er onder de gesloten detailhandel?

Starters

Voor starters wil het kabinet in mei een loket openen voor het aanvragen van een regeling. Deze regeling is voor bedrijven die zijn gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020 zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL. De referentieperiode voor deze bedrijven is het derde kwartaal van 2020. Bedrijven die tussen 1 januari en 15 maart 2020 zijn gestart komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Starters kunnen ook gebruikmaken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal 35.000 euro. Hier is in totaal 70 miljoen euro voor beschikbaar.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen nu tot 1 juli 2021 uitstel van belasting aanvragen. Ook ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben gevraagd, kunnen dat alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Kwijtschelden
De Belastingdienst gaat daarnaast soepeler kijken naar gericht kwijtschelden van (belasting-)schulden voor wanneer een terugbetalingsregeling niet voldoende is. Dit moet in het tweede kwartaal van dit jaar af zijn. De Belastingdienst houdt in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aan als de ondernemer daarom vraagt.


Omzetdaling en gebruikelijk loon
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen. 

Urencriterium
Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021.

Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Thuiswerkkosten
Het kabinet bekijkt belastingmaatregelen waarmee werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook regelen via de werkkostenregeling. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.

WHOA

Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA). De combinatie van krediet en WHOA stelt bedrijven in staat om een doorstart te maken zodra de situatie beter is, zodat er banen behouden blijven.
Lees ook:

Hoe verder?

BOVAG bereidt zich nu voor op het Kamerdebat voor het fijnslijpen van de resultaten. De komende dagen beoordelen we het kabinetspakket op ons eisenpakket en kijken we of verdere lobby noodzakelijk is. We kijken met name of middenbedrijven nu ook goed van de regelingen gebruik kunnen maken en of stilgelegde rijscholen voldoende gecompenseerd worden

Vragen?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Wilt u weten van welke regelingen u gebruik kunt maken of heeft u hulp nodig bij de aanvraag ervan? Maak dan gebruik van het gratis advies en de hulp van het Ondernemersklankbord. De Stichting Ondernemersklankbord (OKB) is een landelijk netwerk met 300 adviseurs en één van de grootste, onafhankelijke non-profitorganisaties die zich belangeloos voor ondernemers inzet.

Aanmelden ondernemersklankbord

En natuurlijk kunt u ook contact opnemen met BOVAG Ledenadvies via 030 65 95 300.

Regelingen-tweede-lockdown.png

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring