Regelruimte buiten cao  - ploegendienst en verschoven uren

Laatste update 16 oktober 2020 Leestijd: 2 min

Hoewel de cao voor het motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf zaken tussen werkgever en werknemer voorschrijft, blijven er mogelijkheden om ook zelf afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden. De grote voorwaarde voor elke wijziging in arbeidsvoorwaarden is dat uw personeel ermee instemt. Dit kan via een ondernemingsraad of een andere vorm van personeelsvertegenwoordiging. Neem bijvoorbeeld afspraken over ploegendienst, consignatiedienst of verschoven uren.

Ploegendienst en consignatiedienst 

Een ploegendienst wil zeggen dat twee of meer groepen werknemers achter elkaar dienstdoen in een tijdsblok van meer dan 13 uur. Consignatiedienst wil zeggen dat een werknemer in zijn vrije tijd bereikbaar moet zijn voor spoedgevallen; bij een oproep gaat de werknemer zo snel mogelijk aan het werk. Beide mag u instellen, maar alleen in overleg met de OR. 
 

Verschoven uren 

Verschoven uren zijn uren die in een bepaalde week buiten het dienstrooster worden gewerkt. Normaal gesproken moeten deze uren binnen 13 weken gecompenseerd worden. Maar in overleg met de OR is het mogelijk om de uren die buiten het dienstrooster zijn gewerkt vooraf aan te merken als verschoven uren. Dat wil zeggen dat ze worden ‘ingehaald’ op bepaalde aangewezen uren waarop niet wordt gewerkt. Daarmee bent u dus niet gebonden aan die 13 weken om te compenseren. 

Nog geen OR of andere vorm van medezeggenschap? Woon het webinar bij.

Lees ook:
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring