Vierde BOVAG Coronamonitor: situatie stabiliseert, vertrouwen neemt toe

Laatste update 16 april 2020 Leestijd: 4 min

BOVAG-leden geven aan dat de situatie min of meer hetzelfde is als vorige week. Wel neemt het vertrouwen in een goede afloop toe. Lees hieronder alle bevindingen. Tussen haakjes staan de cijfers van week 3.

BOVAG-Visual-wk15-1170x1369px-(2).jpg
Wat valt op in deze 4e peiling? 

De afgelopen week lijkt de situatie bij BOVAG-leden zich te stabiliseren. Er zijn geen grote verschuivingen ten aanzien van het geschatte omzetverlies (47,4%). Het percentage leden dat verwacht binnen 3 maanden krediet nodig te hebben schommelt nog altijd rond de 80 procent.  

Ook de impact op de bedrijfsvoering blijft onverminderd groot. De afname van orders en werk in de werkplaats lijkt wel iets te stagneren. Verder verwacht nog steeds ongeveer een derde van de BOVAG-bedrijven afscheid te moeten nemen van medewerkers. Het vertrouwen in een goede afloop blijft desondanks op peil en stijgt – opvallend genoeg – zelfs licht (+4,2%).

Impact toekomst BBL-leerlingen beperkt

In de vierde monitor heeft BOVAG, op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen, gevraagd om de impact van de coronacrisis op de toekomst van BBL-ers in kaart te brengen. Van de ondernemers die afscheid denken te moeten nemen van medewerkers, geeft 13,8% aan dat dit BBL-ers betreft.

Nieuw in de top-3 van hulpregelingen is de TOGS -regeling; 9% van de leden zegt hiervan gebruik te maken. Ook melden meer BOVAG-leden zich voor de NOW-regeling. Voor hulp van derden wenden BOVAG-bedrijven zich opnieuw vaker tot hun accountant (+3,6%) en branchevereniging (+5,8%).

Prioriteiten in onze belangenbehartiging  

Uit deze Coronamonitor en ander contact met leden maken we op dat BOVAG komende week van de volgende punten prioriteit moet maken:

  • Snellere en meer uniforme afwikkeling van TOZO-aanvragen. 
  • Na halvering van het rentepercentage nu aandacht voor versoepeling van de BMKB-C-aanvragen. Dat wil zeggen: minimale controle met een simpel format en geen willekeur door een standaard format. Dit resulteert dan in een snellere doorlooptijd. 
  • Duidelijk proces en communicatie door de Belastingdienst ten aanzien van uitstel van belastingbetaling. 
  • NOW-regeling: seizoensinvloeden meenemen in de berekening omzet. 
  • TOGS-regeling: na uitbreiding de getroffen sectoren nu aandacht voor mogelijk verdere verruiming, de snelheid en flexibiliteit van het toekennen van de 4.000,- euro.

De Veelgestelde Vragen van dit moment: TOGS 

Tijdens het BOVAG-webinar over TOGS, NOW en TOZO stelde een BOVAG-lid de vraag:  
Komen autobedrijven in aanmerking voor de TOGS-regeling? Het antwoord: Op dit moment (nog) niet. BOVAG heeft zich hard gemaakt voor verruiming van de sectoren waarvoor de TOGS-regeling zou moeten worden aangewend. En naar aanleiding van de BOVAG Coronamonitor zetten we deze lobby verder door om ook op basis van gegevens over omzetverlies de nood voor de andere sectoren inzichtelijk te maken voor het Ministerie Economische Zaken en zo een verdere verruiming te realiseren. Meer antwoorden op vragen over de TOGS en andere hulpregelingen vindt u in het Corona Dossier: mijn.bovag.nl/corona/veelgesteldevragen.

Blijf op de hoogte 

Op mijn.bovag.nl/coronamonitor publiceert BOVAG wekelijks de uitkomsten van deze peiling, inclusief zijn prioriteiten in de belangenbehartiging voor de komende week. Op mijn.bovag.nl/corona vindt u informatie die relevant is voor u als werkgever en ondernemer in de mobiliteitssector, bijvoorbeeld over alle landelijke steunmaatregelen.

Heeft u een vraag over deze ledenpeiling of heeft u ergens hulp bij nodig? Bel dan met BOVAG Ledenadvies: (030) 65 95 300

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring