Corona > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Bij BOVAG krijgen we veel vragen binnen rondom het Coronavirus, we hebben de meeste vragen hieronder voor u op een rijtje gezet. Deze vragen en antwoorden worden voortdurend geactualiseerd en uitgebreid.

Heeft u een vraag, maar vindt u geen antwoord, neem dan vooral contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of telefoon 030 65 95 300.
 

Veelgestelde vragen n.a.v. de aanpassingen voor winkelen op afspraak

Per 16 maart worden de voorwaarden voor winkelen op afspraak aangepast. Wat verandert er?
Waarom gelden nu de voorwaarden van m2 en niet meer een maximum per winkel en verdieping?
Blijven de regels voor bestellen en afhalen gelden?
Is de sector betrokken geweest bij de aanpassingen van de voorwaarden?
Waarom gaat de detailhandel niet gewoon open zoals het was vóór sluiting op 15 december met duidelijke afspraken?
Waarom 1 persoon per 25 m2 en niet 1 persoon per 10 m2, zoals in afsprakenkader verantwoord winkelen?
Waarom verschillen de regels voor essentiële en niet-essentiële winkels, het besmettingsrisico is toch hetzelfde?
Hoe wordt gehandhaafd?
Gelden de regels ook voor het brengen en halen van postpakketten, producten voor onderhoud/reparatie en het kopen van producten bij contactberoepen, zoals kappers?
Telt mijn magazijn/werkplaats mee bij het berekenen van de winkeloppervlakte?

Vragen naar aanleiding van de persconferentie op 23 februari

Waarom is voor deze versoepeling gekozen? 
Welke sectoren gaan nu open?
Waarom mogen de contactberoepen aan de slag?
Wat houdt winkelen op afspraak in? 
Hoe werkt winkelen op afspraak?
Voor welke winkels geldt dit? 
Ondervinden kleine winkeliers ook voordelen van winkelen op afspraak? 
Mag de klant naar u toekomen voor het maken van een proefrit?
Moet er een logboek bijgehouden worden van de geplande afspraken?
Zit er verschil in het maximum aantal klanten per showroom als het een particuliere- of zakelijke klant betreft?
Wat zijn precies de regels die ingaan op woensdag 3 maart?
Is afleveren vanaf eigen locatie weer toegestaan?

Vragen over de avondklok

Wat houdt de avondklok in?
Waar kan ik een werkgeversverklaring vinden?
Hoe moet ik de werkgeversverklaring invullen als de werktijden van de werknemer onbekend zijn?
Mag mijn medewerker pechhulp verlenen of voertuigen bergen?
Mag een eenmanszaak zijn eigen werkgeversverklaring invullen?
Mogen werknemers in ploegendiensten blijven werken na 21.00 uur?
Mogen bestelde producten na 21.00 uur worden geleverd?

Op www.rijksoverheid.nl/avondklok vindt u ook meer informatie over de avondklok.

Vragen over bedrijfsvoering

Is het mogelijk om een auto op te halen in Duitsland zonder te registreren of een negatieve test te overleggen?
Wat moet ik doen als ik de huur van mijn pand niet meer kan betalen? Is daar een compensatieregeling voor?
Hoe vraag ik uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan?
Kan BOVAG als ‘derde deskundige’ helpen met een verklaring?
Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?
Op welke regelingen uit het steun- en herstelpakket kunnen startende ondernemers (gestart na 15 maart 2020) aanspraak maken?
Is de toeleverancier van onderdelen t.b.v. de reparatie van auto's een cruciaal bedrijf?
Mogen verkopers wel in de showroom achter een bureau werken ook al is deze gesloten?
Ik heb een gasdepot voor het vullen van gasflessen. Hiervoor komen zowel particulieren als bedrijven. Mag ik mijn werkzaamheden blijven uitvoeren tijdens de lockdown?
Mogen al ingekochte auto's in Duitsland nog wel opgehaald worden met een aanhanger?
Wat valt er onder B2B?
Zijn B2B verkopen nog wel mogelijk?
Mogen het stofzuigerplein en de interieurband bij de wasstraat open blijven?
Mag de wasstraat open blijven?
Mag de shop van een tankstation open blijven?
Mag een autopoetsbedrijf open blijven?

Bekijk ook de wegwijzer voor ondernemers van de Kamer van Koophandel.

Klantvragen

Is er een voorbeeldtekst die ik kan gebruiken voor communicatie in de showroom/winkel en in communicatie richting klanten?
Kan ik blijven afleveren?
Kan ik onderhoud blijven uitvoeren?
Wat kan ik doen als een klant zijn/haar aflevering wil uitstellen?
Kan een klant vanwege het Coronavirus zijn bestelling zomaar annuleren?
Kan ik klanten nog thuis ophalen en brengen?
Mag een consument een helm / motorkleding kopen als deze stuk zijn en acuut nodig zijn?
Is het toegestaan om zakelijke lease-klanten te ontvangen in de showroom?
Mogen we (particuliere) klanten op afspraak in de showroom ontvangen?
De wachtruimte voor wachtende werkplaatsklanten is in de showroom, is dat een probleem?
Mogen klanten plaatsnemen in de wachtruimtes?
Mogen (particuliere) klanten wel op het buitenterrein ontvangen worden?
Mijn bedrijf is tevens een pakketpunt: Mogen klanten dan binnenkomen en als ze dan binnen zijn ook onderdelen en accessoires meenemen en afrekenen?
Mogen webshopbestellingen worden afgehaald?
Mag de verkoper meerijden met een proefrit?
Mag een geplande proefrit doorgaan als de auto buiten staat en de klant buiten wordt ontvangen?
Zijn proefritten en afleveringen aan huis wel mogelijk?
Mag ik een verkoopgesprek voeren voor of na een proefrit aan huis?
Mag een uitgevoerde reparatie ook bij afhalen worden afgerekend of moet dit online gebeuren?
Mag ruitschadeherstel op locatie bij de klant wel?
Mag ik met mijn klant afspreken op een (parkeer)plek tussen mijn vestiging en het huis van de klant in voor een bezichtiging?
Mogen ondernemers reparatievoertuigen bij de klant ophalen en nadien weer terugbrengen?
Is een eenmanszaak te beschouwen als een particuliere klant?

Vragen over mondkapjes

Wanneer moet mijn medewerker een mondkapje op?
Kan ik mijn medewerker verplichten een mondkapje te dragen?
Kan ik mijn klanten verplichten een mondkapje te dragen? 
Wat moet ik doen als mijn klant weigert een mondkapje te dragen?
Kan je als ondernemer een boete krijgen als er een klant zonder mondkapje in je winkel is?
Moet mijn medewerker een mondkapje op achter de receptie/balie?
Moet mijn medewerker een mondkapje op in de obri (kogelwerende kooi in tankstations)?

RDW vragen

Gaan APK keuringen bij autobedrijven door?
Gaan bedrijfsbezoeken van RDW door?
Gaan RDW keuringsstations dicht?
IBKI heeft alle examens afgelast, kan de APK keurmeester nog wel keuren als zijn bevoegdheid verloopt? 
Hoe werkt de nieuwe (en tijdelijke) importprocedure?
Nu er minder gekeurd wordt bij het RDW mogen voertuigen dan onverzekerd blijven rondrijden?
Komt er wellicht een mogelijkheid om op locatie te kunnen keuren bij bijvoorbeeld meerdere import auto's?
Is de tenaamstelling van auto's bij de RDW toegestaan tijdens de lockdown of is er dan kans op een boete, omdat er auto's zijn verkocht tijdens de lockdown?

Onderhoudsvragen

Het onderhoud voor welke vervoerscategorieën valt onder de vitale infrastructuur?

Werkgeversvragen

Veel vragen over werkgeverszaken worden al beantwoord op mijnBOVAG en via de WGZ-nieuwsbrief. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen n.a.v. het coronavirus gesorteerd op onderwerp.

Opvang kinderen

Oefent mijn medewerker een cruciaal beroep uit en is er recht op kinderopvang?
Heeft een werknemer van een tankstation een cruciaal beroep en dus recht op kinderopvang?

Ziekte werknemer en loondoorbetaling

Mag ik mijn werknemer laten testen op symptomen van corona?
Moet ik als werkgever het loon doorbetalen als een werknemer corona heeft?
Moet ik als werkgever het loon doorbetalen als een werknemer (nog) niet ziek is maar op advies van het RIVM in thuisquarantaine zit?
Mag een werknemer ziek worden gemeld als deze door de werkgever naar huis wordt gestuurd, omdat de werknemer in aanraking is geweest met iemand bij wie het Coronavirus in geconstateerd? En moet ik deze werknemer dan doorbetalen?
Moet het hele personeel in quarantaine als bij een werknemer het coronavirus is vastgesteld?
Mogen werknemers die in een risicogroep vallen thuisblijven omdat zij bang zijn het coronavirus op het werk op te lopen? En moet het loon dan doorbetaald worden?
Hoe ga ik om met re-integratieverplichting van zieke medewerkers?

Werknemer en zorgverlof

Wat als werknemers door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen?
Moet het loon doorbetaald worden als een werknemer een zieke thuis heeft zitten waarvoor gezorgd moet worden?
Mag ik werknemers verbieden om bij familie en/of vrienden langs te gaan?
Mag een werknemer voor een bepaalde periode één of meerdere dagen per week onbetaald verlof opnemen om de kinderen op te vangen?

Beleid en privacy

Één van mijn werknemers heeft het coronavirus. Mag ik dit delen met de andere collega's?
Moet de OR betrokken worden bij het opstellen van beleid rond het Coronavirus?
Wat mag ik aan mijn werknemers vragen in verband met het coronavirus en de privacywetgeving?
Moet de werkgever maatregelen nemen om medewerkers te beschermen?
Een werknemer woont over de grens, hoe moet dit nu steeds meer landen besluiten om de grenzen te sluiten?
Mag ik besluiten om een werknemer met een 0-urencontract niet meer op te roepen?
Hoe ga ik in deze coronatijd om met mijn BBL-leerlingen?
Wat als werknemers door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen?

Nieuwe werknemer

Hoe ga ik om met een nieuwe werknemer die per 1 april in dienst komt?
Kan een nieuwe werknemer in onderling overleg later beginnen?

Thuiswerken en kosten

Mag ik de reiskosten van werknemers stoppen die nu thuiswerken?
Moet ik de telefoonkosten bij thuiswerken vergoeden?

Vakantie

Moet u als werkgever loon doorbetalen in geval van quarantaine?
Is de keuze van het vakantieland van mijn medewerker van invloed op de loondoorbetaling?
Hoe kunt u voorkomen dat er discussie komt over de gevolgen van op vakantie gaan naar een corona-risicoland?
Mag u een werknemer vragen of hij naar een “Code rood/oranje” land is geweest?
Werknemers trekken verlof in, mag ik dat als werkgever weigeren?
Mag ik mijn werknemer verplichten om in deze tijd vrije dagen op te nemen?

Vragen over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  

Sinds 6 april is het noodloket voor aanvraag NOW geopend. Hier kunt u een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen. BOVAG zette de veelgestelde vragen over deze regeling op een rij. De vragen en antwoorden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit en op basis van nieuwe inzichten of informatie van de overheid.

Bekijk hier alle veelgestelde vragen over de NOW:Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de NOW.

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. 

Hoe vraag ik de Tozo aan?
Op welke voorzieningen kan er een beroep worden gedaan vanuit de Tozo?
Wat houdt de Tozo in?
Wat zijn de voorwaarden van de Tozo?
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de Tozo?
Hoe ziet de versnelde procedure eruit?

Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de Tozo.

Vragen over verhuur

Is het tijdelijk schorsen van van auto's een optie om de wegenbelasting en verzekeringen te reduceren?
Hoe coulant moet ik als ondernemer zijn als klanten de verhuur van fiets / motor / caravan / vouwwagen / auto annuleren? Mag ik mijn klanten dan houden aan de verhuurvoorwaarden?
Is autoverhuur wel of niet mogelijk?
Mag ik een fiets verhuren tijdens de lockdown?

Vragen van rijscholen

Veelgestelde vragen aan het CBR en IBKI.

Mag er gelest worden in een simulator?
Mag er wel motorrijles gegeven worden?

Vragen over het Protocol voor de mobiliteitssector

Waarom zijn er protocollen nodig? 
Wat staat er in die protocollen? 
Wie zijn er betrokken bij het protocol voor de mobiliteitssector? 
Waarom vindt BOVAG een gezamenlijk, branchebreed protocol belangrijk? 
Voor wie is het Protocol Mobiliteitssector bedoeld? 
Moet ik alle maatregelen die in het protocol genoemd worden toepassen? 
Waarom is er een apart protocol in ontwikkeling voor rijscholen? 
Wat moet ik doen als ik er niet uit kom met mijn protocol? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring