Veelgestelde vragen

Bij BOVAG krijgen we veel vragen binnen rondom het Coronavirus, we hebben de meeste vragen hieronder voor u op een rijtje gezet. Deze vragen en antwoorden worden voortdurend geactualiseerd en uitgebreid.
Heeft u een vraag, maar vindt u geen antwoord, neem dan vooral contact op met BOVAG Ledenadvies via ledenadvies@bovag.nl of telefoon 030 65 95 300.
 

RDW vragen

Gaan APK keuringen bij autobedrijven door?
Gaan bedrijfsbezoeken van RDW door?
Gaan RDW keuringsstations dicht?
IBKI heeft alle examens afgelast, kan de APK keurmeester nog wel keuren als zijn bevoegdheid verloopt? 
Hoe werkt de nieuwe (en tijdelijke) importprocedure?
Nu er minder gekeurd wordt bij het RDW mogen voertuigen dan onverzekerd blijven rondrijden?
Komt er wellicht een mogelijkheid om op locatie te kunnen keuren bij bijvoorbeeld meerdere import auto's?

Onderhoudsvragen

Het onderhoud voor welke vervoerscategorieën valt onder de vitale infrastructuur?

Klantvragen

Is er een voorbeeldtekst die ik kan gebruiken voor communicatie in de showroom/winkel en in communicatie richting klanten?
Kan ik blijven afleveren?
Kan ik onderhoud blijven uitvoeren?
Wat kan ik doen als een klant zijn/haar aflevering wil uitstellen?
Kan een klant vanwege het Coronavirus zijn bestelling zomaar annuleren?
Kan ik klanten nog thuis ophalen en brengen?

Werkgeversvragen

Veel vragen over werkgeverszaken worden al beantwoord op mijnBOVAG en via de WGZ-nieuwsbrief. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen n.a.v. het coronavirus gesorteerd op onderwerp.
 

Ziekte werknemer en loondoorbetaling

Mag ik mijn werknemer laten testen op symptomen van corona?
Mijn werknemer heeft Corona, hoe zit het met doorbetaling?
Mijn werknemer is (nog) niet ziek, maar zit in quarantaine thuis. Hoe zit het dan met loondoorbetaling en de werkzaamheden van de werknemer?
Mag een werknemer ziek worden gemeld als deze door de werkgever naar huis wordt gestuurd, omdat de werknemer in aanraking is geweest met iemand bij wie het Coronavirus in geconstateerd? En moet ik deze werknemer dan doorbetalen?
Als ik een werknemer heb die ziek is, moet mijn personeel dan 2 weken in quarantaine? Wanneer neem je zo’n besluit?
Mijn werknemer valt in een risicogroep en wil thuisblijven, omdat hij bang is het coronavirus op werk op te lopen. Is deze angst een gegronde reden om het loon door te betalen?
Hoe ga ik om met re-integratieverplichting van zieke medewerkers?

Werknemer en zorgverlof

Wat als werknemers door de sluiting van scholen en kinderdagverblijven niet naar het werk kunnen komen vanwege de zorg voor kinderen?
Mijn werknemer heeft een zieke thuis waar voor gezorgd moet worden. En nu?
Een uitwonend familielid van mijn werknemer is besmet. Mijn werknemer wil daar langs gaan op bezoek, wat nu?
Mag een werknemer voor een bepaalde periode één of meerdere dagen per week onbetaald verlof opnemen om de kinderen op te vangen?

Beleid en privacy

Één van mijn werknemers heeft het coronavirus. Mag ik dit delen met de andere collega's?
Moet de OR betrokken worden bij het opstellen van beleid rond het Coronavirus?
Wat mag ik aan mijn werknemers vragen in verband met het coronavirus en de privacywetgeving?
Moet de werkgever maatregelen nemen om medewerkers te beschermen?
Een werknemer woont over de grens, hoe moet dit nu steeds meer landen besluiten om de grenzen te sluiten?
Mag ik besluiten om een werknemer met een 0-urencontract niet meer op te roepen?
Hoe ga ik in deze coronatijd om met mijn BBL-leerlingen?

Nieuwe werknemer

Hoe ga ik om met een nieuwe werknemer die per 1 april in dienst komt?
Kan een nieuwe werknemer in onderling overleg later beginnen?

Thuiswerken en kosten

Mag ik de reiskosten van werknemers stoppen die nu thuiswerken?
Moet ik de telefoonkosten bij thuiswerken vergoeden?

Vragen over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  

Sinds 6 april is het noodloket voor aanvraag NOW geopend. Hier kunt u een tegemoetkoming van de loonkosten aanvragen. BOVAG zette de veelgestelde vragen over deze regeling op een rij. De vragen en antwoorden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit en op basis van nieuwe inzichten of informatie van de overheid.

Ik moet misschien afscheid nemen van meerdere personeelsleden. Daarom wil ik voor de tweede keer een beroep doen op de NOW. Is onder de NOW 2-regeling deeltijdontslag mogelijk, zodat ik ze wel in dienst kan houden maar niet voor het volledige dienstverband?   
Wat houdt de nieuwe NOW regeling in?
Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten?
Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?
Waar kan de tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden?
Is eHerkenning nodig voor een aanvraag van de NOW-regeling?
Voor welke werknemers kan ik een aanvraag indienen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling?
Hoeveel loon moet ik doorbetalen aan mijn werknemers?
Is de tegemoetkoming afhankelijk van de opgebouwde WW-rechten van werknemers?
Moeten mijn werknemers gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?
Wat te doen met arbeidsovereenkomsten die aflopen gedurende de tegemoetkoming?
Is het nog mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen?
Wat als ik al een vergunning voor werktijdverkorting heb ontvangen?
Wat als mijn aanvraag voor werktijdverkorting in eerste instantie is afgewezen?
Tot wanneer kan tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden?
Hoe wordt de loonsom berekend?
Hoe wordt het salaris van een oproepkracht meegenomen in de bepaling van de loonsom?
Wordt in de loonsom ook de loonsom van zieke werknemers meegenomen?
Is de tegemoetkoming in de loonkosten gemaximeerd tot een bepaald bedrag?
Hoe bepaal ik mijn omzetverlies?
Hoe wordt de omzetdaling berekend in concernverband?
Naar welke referentieperiode wordt gekeken om omzetverlies aan te tonen?
Is het mogelijk om te schuiven met de referentieperiode?
Wat gebeurt er als de werkgever toch gedurende de periode dat de subsidie is verleend een ontslagaanvraag indient vanwege bedrijfseconomische redenen?
Hoe lang duurt het voordat de tegemoetkoming in de loonkosten uitbetaald wordt?
Heb ik een accountantsverklaring nodig bij het aanvragen van de tegemoetkoming?

Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de NOW.

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers kunnen zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, een lening aanvragen voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. 

Hoe vraag ik de Tozo aan?
Op welke voorzieningen kan er een beroep worden gedaan vanuit de Tozo?
Wat houdt de Tozo in?
Wat zijn de voorwaarden van de Tozo?
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor de Tozo?
Hoe ziet de versnelde procedure eruit?

Bekijk hier de pagina van de Rijksoverheid over de Tozo.

Vragen over bedrijfsvoering

Is het maatschappelijk verantwoord om als bedrijf open te blijven voor consumenten?
Mocht mijn bedrijf volledig moeten sluiten; hoe kan ik dan mijn geplande afleveringen inplannen?
In onze showroom hebben we een koffiecorner, mag deze open blijven?
Wat moet ik doen als ik de huur van mijn pand niet meer kan betalen? Is daar een compensatieregeling voor?
Hoe vraag ik uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan?
Kan BOVAG als ‘derde deskundige’ helpen met een verklaring?
Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Bekijk ook de wegwijzer voor ondernemers van de Kamer van Koophandel.

Vragen over verhuur

Is het tijdelijk schorsen van van auto's een optie om de wegenbelasting en verzekeringen te reduceren?
Hoe coulant moet ik als ondernemer zijn als klanten de verhuur van fiets / motor / caravan / vouwwagen / auto annuleren? Mag ik mijn klanten dan houden aan de verhuurvoorwaarden?

Vragen van rijscholen

Veelgestelde vragen aan het CBR en IBKI.
 

Vragen over het Protocol voor de mobiliteitssector

Waarom zijn er protocollen nodig? 
Wat staat er in die protocollen? 
Wie zijn er betrokken bij het protocol voor de mobiliteitssector? 
Waarom vindt BOVAG een gezamenlijk, branchebreed protocol belangrijk? 
Voor wie is het Protocol Mobiliteitssector bedoeld? 
Moet ik alle maatregelen die in het protocol genoemd worden toepassen? 
Waarom is er een apart protocol in ontwikkeling voor rijscholen? 
Wat moet ik doen als ik er niet uit kom met mijn protocol? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring