Wwft: wat wordt er van mobiliteitsbedrijven verwacht?

Laatste update 01 november 2022 Leestijd: 3 min

01 Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering

De overheid heeft het bedrijfsleven en financiële instellingen richtlijnen gegeven om financiële criminaliteit tegen te gaan, zoals het witwassen van geld. Deze richtlijnen komen voort uit internationale afspraken binnen de Verenigde Naties en Europese Unie. De belangrijkste wet op het gebied van financiële criminaliteit is de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding (Wwft). In dit dossier kunt u twee whitepapers downloaden waarin we verder op deze wet ingaan. We lichten toe wat bijvoorbeeld uw bank of verzekeraar van u vraagt en aan welke eisen u als ondernemer moet voldoen.

Het betalingsverkeer van bedrijven en burgers wordt gevolgd, om strafbare feiten op te sporen. Dit geldt ook voor het handelen in luxe goederen, zoals vervoermiddelen. Ook zijn sommige branches, zoals de automotive, als kwetsbaar bestempeld voor het witwassen van crimineel geld. 

Wwft: richtlijnen voor uw bedrijf én zakenpartner

De belangrijkste wetgeving in het voorkomen van financiële criminaliteit is de Wet ter voorkoming  van witwassen en terrorismefinanciering, de Wwft. Met deze wetgeving hebben zowel uw bedrijf als uw zakenpartners (financiële instellingen, waaronder uw bank) te maken. Op grond van de Wwft worden er handelingen van u en uw medewerkers verwacht om financiële criminaliteit te voorkomen. Dit wordt ook van uw zakenpartner verwacht. Daardoor kunt u in uw bedrijf mogelijk ervaren dat het steeds ingewikkelder is om zaken te doen uw bank en dat uw bank u soms ook vragen stelt over specifieke transacties of stortingen. U kan dus binnen uw bedrijf onderzoek moeten doen naar uw klanten op grond van de Wwft, maar tegelijkertijd kunt u ook zelf onderwerp van onderzoek zijn. Zeker wanneer u veel zaken doet met partijen die binnen de Wwft de aandacht hebben, komt uw bedrijf ook eerder voor het voetlicht.

Download de whitepapers

In de onderstaande twee whitepapers informeren wij u over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft), over wat deze wet betekent in uw relatie met financiële instellingen én wat u geacht wordt te doen in uw bedrijf. 

Whitepaper deel 1 - ‘Wwft: wat vraagt uw financiële instelling van u?’

Financiële instellingen zoals banken stellen u vragen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Dit whitepaper legt uit wat de wettelijke achtergrond is van die vragen. We geven u ook handige informatie en tips die u helpen om deze vragen te beantwoorden. 

Whitepaper deel 2 - ‘Wwft: welke wettelijke verplichtingen heeft u als ondernemer?’

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismebestrijding geeft ook verplichtingen voor ondernemers. U heeft namelijk net als financiële instellingen een rol als poortwachter. U moet laten zien dat u uw klanten kent, door cliëntenonderzoek te doen en transacties te melden. In dit whitepaper leest u hoe u de wet in uw bedrijf toepast. Wanneer is de wet van toepassing en heeft u een meldplicht bij transacties? Hoe registreert u bij de Financial Intelligence Unit? Wat zijn de gevolgen als u uw meldplicht niet nakomt? 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring