Ongewenst gedrag

Laatste update 05 april 2022 Leestijd: 4 min

De media staan bol van berichten over ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag is de verzamelnaam voor agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie. Zowel collega’s, leidinggevenden als klanten kunnen zich ongewenst gedragen. Dit gedrag kan een belangrijke bron zijn van werkstress, dat zeker als het langdurig is, op haar beurt weer kan zorgen voor productievermindering en ziekteverzuim. In de Arbowetgeving valt dit gedrag onder de term psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als werkgever bent u verplicht actie te ondernemen om deze risico’s te voorkomen danwel te beperken. Heeft u dat goed op orde? 

Volgens de Arbowetgeving bent u verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving en heeft u drie verplichtingen op het gebied van ongewenst gedrag. U brengt de risico’s in kaart en treft maatregelen om dit te gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in de RI&E, die u verplicht bent om te hebben. U geeft voorlichting aan uw personeel over de risico’s en deelt de genomen maatregelen met hen. U levert opvang, ondersteuning en nazorg als ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. Maar hoe doet u dit concreet? 

Beleid, aandacht, opvolging 

  • Zorg dat er beleid is op ongewenst gedrag 
Wat is ongewenst gedrag, wat vindt uw bedrijf daarvan en hoe kunt u het voorkomen? Er is sprake van ongewenst gedrag als één van de betrokkenen het zo ervaart. Dat kan dus heel persoonlijk zijn. Wat de ene persoon een leuke grap vindt, ervaart een ander misschien wel als pestgedrag. Daarom is het belangrijk een visie te hebben op gewenst en ongewenst gedrag. U kunt bijvoorbeeld gedragsregels of normen en waarden opstellen voor uw bedrijf. Heeft u dat nog niet? Kijk dan hier voor meer informatie en een voorbeeld van huisregels en beleid. 

Wilt u inventariseren of er ongewenst gedrag in uw bedrijf wordt ervaren? Dan kunt u bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren. Voor bedrijven die onder de cao MvT vallen is er via OOMT ook een vragenlijst beschikbaar, 'hoe blij ben je met je werk?'. In vraag 7 komt de werksfeer naar voren. Deze vragenlijst is er ook voor bedrijven in de tank en was-branche via datgeeftenergie.nl
  •  Blijf aandacht besteden aan de lijn tussen gewenst en ongewenst gedrag.  
Het op papier zetten van beleid op ongewenst gedrag alleen is niet voldoende. Zorg ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van het beleid en het beleid ook daadwerkelijk nageleefd wordt. Bespreek bijvoorbeeld jaarlijks in een werkoverleg de visie van uw bedrijf op ongewenst gedrag en maak weer even duidelijk wat gewenst en ongewenst gedrag inhoudt. Besteed hier ook aandacht aan wanneer u nieuw personeel aanneemt zodat zij hier ook van op de hoogte zijn. En zorg ervoor dat uw personeel weet wat zij kunnen doen en bij wie zij terecht kunnen wanneer ongewenst gedrag wordt geconstateerd. Bespreek ook wat er goed gaat in het bedrijf en wat beter kan. 
  • Zorg voor opvang, ondersteuning en nazorg wanneer ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. 
Het is belangrijk dat slachtoffers weten waar ze ongewenst gedrag kunnen melden wanneer dit zich heeft voorgedaan. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon aanstellen. Dat kan een hiervoor opgeleide collega zijn, maar ook een externe persoon.  

Voor bedrijven die vallen onder de cao MvT wordt er door sociale partners een vertrouwenspersoon voor de branche aangesteld. Wij verwachten u binnenkort te kunnen laten weten wie dit is. 

Vragen?  

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring