Nieuwe branchevertrouwenspersoon voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche

Laatste update 12 april 2023 Leestijd: 4 min

Als werkgever is het belangrijk een veilige werkomgeving te bieden aan uw medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Een vertrouwenspersoon is iemand waar medewerkers mee kunnen praten over ongewenste zaken waar ze mogelijk op de werkvloer mee te maken hebben (gekregen). Cao-partijen binnen de MvT hebben geregeld dat voor iedereen binnen de cao MvT een vertrouwenspersoon kosteloos bereikbaar is. Na een succesvolle pilot is deze branchevertrouwenspersoon nu geregeld via ArboNed.

Een vertrouwenspersoon geeft uitvoering aan één van de drie verplichtingen op het gebied van ongewenst gedrag. 

  • U levert opvang, ondersteuning en nazorg als ongewenst gedrag zich heeft voorgedaan. Een vertrouwenspersoon mag intern geregeld zijn, dus een collega, maar kan ook extern zoals de branchevertrouwenspersoon. Let erop dat het een onderwerp is waar de OR instemmingsrecht heeft.  

De andere twee verplichtingen zijn: 

  • U brengt de risico’s in kaart en treft maatregelen om dit te gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in de RI&E, die u verplicht bent om te hebben. 
  • U geeft voorlichting aan uw personeel over de risico’s en deelt de genomen maatregelen met hen.  

Meer informatie leest u in ons bericht  over ongewenst gedrag

Waar te vinden? 

De contactpersoon voor de branchevertrouwenspersoon binnen ArboNed is  

Zij kan er voor zorgen dat een medewerker die te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag kosteloos terecht kan bij één van de vertrouwenspersonen binnen ArboNed. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan advies geven over het bespreekbaar maken van een probleem. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, dus alle (persoons-)gegevens die de vertrouwenspersoon binnenkrijgt, behandelt zij vertrouwelijk. Ook is het mogelijk anoniem het gesprek aan te gaan. 

Wetsvoorstel Vertrouwenspersoon 

Voor medewerkers in andere branches is vooralsnog geen branchevertrouwenspersoon beschikbaar. BOVAG onderzoek of het mogelijk is om  ook voor carrosseriebranche en de tank- en wasbranche een branchevertrouwenspersoon in te stellen. Daarnaast is er een wetsvoorstel ingediend waarin wettelijk wordt vastgelegd dat iedere werknemer het recht op toegang tot een vertrouwenspersoon krijgt.  Wij houden deze ontwikkelen in de gaten. 

Meer informatie of vragen? 

OOMT heeft op zijn website informatie over de vertrouwenspersoon en filmpjes over het herkennen van ongewenst gedrag en tips hoe u dit zou kunnen aanpakken. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring