Verlof

Laatste update 13 juni 2022 Leestijd: 11 min

01 Vakantie

Elke medewerker heeft recht op vakantie. Dat zijn betaalde vrije dagen om uit te rusten en/of los te komen van het werk. In de cao is afgesproken hoeveel vakantie de medewerker jaarlijks precies heeft.

Vakantie volgens de cao MvT
Vakantie volgens de cao Tank en Was
Vakantie volgens de cao Carrosserie

Verval en verjaring 

Vakantie-uren kennen een bepaalde houdbaarheid, de in de wet vastgelegde verval- of verjaringstermijn. Wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantie verjaart na 5 jaar.  
Wettelijke vakantie
Bovenwettelijke vakantie

Stappenplan  
De functie van vakantie is zo essentieel dat het de bedoeling is dat een werknemer hier echt gebruik van maakt. Dit blijkt bijvoorbeeld ook het feit dat het niet mogelijk is om wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband uit te betalen. Door rechters is gezegd dat een werkgever een zorgplicht heeft om personeel goed te informeren het aankomende verval van vakantierechten en de gevolgen hiervan.  Laat u dit na? Dan vervallen de niet opgenomen uren helemaal niet. U moet de medewerker dan alsnog in staat stellen de uren op een later tijdstip op te nemen. (Voor de liefhebber een link naar de jurisprudentie).  

Om vakantie te laten vervallen of verjaren moet u aantoonbaar in elk geval de volgende stappen ondernemen: 

  • Informeer uw medewerker tijdig over opbouw van vakantierechten en tot wanneer deze geldig zijn.  

  • Wijs tijdig op een aankomende vervaltermijn en laat duidelijk weten wat het gevolg is van het niet op tijd opnemen van deze uren. Stimuleer uw medewerker vervolgens om deze uren alsnog op nemen.  

  • Zorg ervoor dat personeel daadwerkelijk vakantie kan opnemen.  

In dit stappenplan staan nog wel wat open normen. Wat is bijvoorbeeld tijdig? Daar is lastig een concreet antwoord op te geven omdat dit onder andere zal afhangen van de specifieke omstandigheden. Belangrijk is dat u zich als een goed werkgever gedraagt. 

Uitzondering op verval en verjaring: sparen op basis van de cao 
De verschillende cao’s kennen de mogelijkheid om vakantiedagen te sparen. Die gespaarde vakantiedagen vervallen en verjaren niet. 

Zo is in de cao voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf en in de cao voor Tankstations en Wasbedrijven bepaald dat de medewerker bovenwettelijke vakantiedagen mag sparen tot een maximum van 13 keer de overeengekomen arbeidsduur per week (494 uur bij een 38-urig dienstverband). In de cao voor het Carrosseriebedrijf is bepaald dat een medewerker over een periode van vijf jaar vakantiedagen mag sparen tot een maximum van 26 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor een door hem te bepalen individueel doel. Voor een fulltime medewerker zijn dit in totaal dus 988 uren (26 x 38).  
 

Aanvragen van vakantie, aanwijzen van verplichte vrije dagen en aangesloten vakantie

Aaneengesloten vakantie en verplichte vrije dagen in de cao MvT
Aaneengesloten vakantie en verplichte vrije dagen in de cao T&W
Aaneengesloten vakantie en verplichte vrije dagen in de cao carrosseriebedrijf
Rijscholen

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring