Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) in de verschillende cao’s

Laatste update 13 februari 2023 Leestijd: 1 min

02 Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) cao voor Tankstations en Wasbedrijven

In het Principeakkoord cao Tank en Was staat hierover dat partijen in een gezamenlijke werkgroep gaan onderzoeken of en op welke manier vervroegd pensioen voor zware beroepen kan worden ingepast. De RVU-regeling zou het mogelijk maken dat werknemers drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen uittreden.

Hier is echter nog geen concrete regeling voor. De werknemer kan dus nog nergens aan deelnemen. Het is momenteel dus (nog) niet duidelijk of er een RVU-regeling komt, en zo ja wanneer.

Zie ook:

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring