Principeakkoord cao Tank en Was

Laatste update 08 februari 2022 Leestijd: 2 min

Brancheorganisaties BOVAG en BETA hebben een principeakkoord bereikt met vakbonden FNV, De Unie, CNV en LBV over een nieuwe cao van tankstations en wasbedrijven. De besturen aan de werkgeverskant waren al akkoord en de achterban van vakbonden heeft inmiddels ook groen licht gegeven. De volgende stap is het voorleggen van het gehele cao-voorstel aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek de cao algemeen verbindend te verklaren. BOVAG houdt u hiervan uiteraard op de hoogte. Houdt u alvast rekening met een loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 februari.

Loonsverhoging

De looptijd van deze cao is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Een loonsverhoging van 90 euro per 1 februari 2022 maakt onderdeel uit van deze cao. Een tweede loonsverhoging van 90 euro gaat in op 1 maart 2023. Deze verhogingen worden berekend over het feitelijke salaris en de salaristabellen. Bekijk de salaristabellen in onderstaand principeakkoord.

Vervroegd pensioen?

Ook is afgesproken dat partijen begin van dit jaar met een werkgroep starten die gaat kijken of en hoe vervroegd pensioen voor zware beroepen kan worden ingepast. De RVU-regeling zou het mogelijk maken dat werknemers drie jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen uittreden.

Generatiepact

Over de pilot rond het generatiepact zijn de partijen positief. In de nieuwe cao voor Tank en Was wordt dit dat ook opgenomen als vaste cao-regeling.

Duurzame inzetbaarheid

Per kalenderjaar kunnen werknemers die onder de cao Tank en Was vallen een dag krijgen om te besteden aan bijvoorbeeld een opleiding , loopbaancoaching of -ontwikkeling of aan gezondheid. Deze dag komt naast het al bestaande recht in de cao op een opleidingsdag.

Lees voor meer regelingen het volledige principeakkoord hierboven.

Vragen?  

Wilt u meer weten over deze cao? Neem contact op met BOVAG Ledenadvies via 030 – 65 95 300 of ledenadvies@bovag.nl.  
 

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring