Milieu

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 5 min

03 Bovengrondse olietank voor afgewerkte olie

Hoe bewaart u afgewerkte olie? De eisen hangen af van de manier waarop u dit doet: ondergronds of bovengronde. Lees hier meer over de opslag van afgewerkte olie in een bovengrondse olietank.

Wat is afgewerkte olie?

Afgewerkte olie is smeer- en systeemolie die in het afvalstadium is geraakt. Deze olie komt vooral vrij bij verbrandingsmotoren, transmissiesystemen, machines, turbines en hydraulische systemen. Een van de eisen van afgewerkte olie is een vlampunt van minimaal 60 °C. Dit is de laagste tempratuur die nodig is voor een stof om tot ontbranding te komen.

Bovengrondse opslag van afgewerkte olie: de regels

Vanwege het vlampunt wordt afgewerkte olie niet beschouwd als brandbare vloeistof. Ook niet als een klein beetje brandstof zich tijdens het gebruik vermengt met de olie. Afgewerkte olie is wel een bodembedreigende vloeistof. Daarom gelden de bodemvoorschriften in het Activiteitenbesluit en § 3.4.9 van de Activiteitenregeling. Niet van toepassing op afgewerkte olie zijn de eisen voor brandbare vloeistoffen, zoals het BRL K903 installatiecertificaat en de keuring of de regels uit de PGS30.

Wanneer is een bodemonderzoek verplicht?

Bij het installeren van een bovengrondse tank moet de nul-situatie worden vastgesteld. In dat geval is een bodemonderzoek verplicht. Hiermee wordt de bodemkwaliteit bij het installeren van een tank vastgelegd. Bij het verwijderen van een bovengrondse tank moet de eindsituatie worden vastgesteld. Ook dan vindt een bodemonderzoek plaats. Hiermee wordt de bodemkwaliteit bij het verwijderen van een tank vastgelegd. Bij het verwijderen van de tank wordt de nul-situatie vergeleken met de eindsituatie. Is de bodem verontreinigd? Dan moet deze worden gesaneerd.

Verplaatsing of vervanging van de tank
Afhankelijk van de wetgeving die voor u geldt, kan ook een bodemonderzoek ook verplicht zijn bij verplaatsing of vervanging. Dus gaat u een tank plaatsen, verplaatsen, vervangen of verwijderen? Neem dan altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan u veel geld en moeite besparen.

Keuringstermijnen van de bovengrondse tank

Sinds 1 januari 2015 hoeven bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie niet meer te voldoen aan de regels van PGS 30 en de BRL-K903. Bodembeschermende voorzieningen zijn voldoende. Belangrijk is dat de constructie van de opslagtank voldoet aan BRL-K903. Een tank- en installatiecertificaat is niet meer nodig. 

Een lekbak bij de tank: wanneer verplicht?

In bepaalde situaties is het gebruik van een lekbak verplicht:

  • Heeft u een enkelwandige bovengrondse opslagtank? Deze moet zijn voorzien van een lekbak, tenzij de tank boven een vloeistofdichte vloer staat. 
  • Heeft u een dubbelwandige opslagtank met lekdetectie? Dan is een lekbak niet verplicht. Wel moet u het lekdetectiesysteem jaarlijks laten controleren door een gecertificeerd bedrijf. Een dubbelwandige tank zonder goedgekeurde lekdetectie wordt gezien als een enkelwandige tank. 


Wat is de juiste opvangcapaciteit van een lekbak?
Over het algemeen moet een lekbak een opvangcapaciteit hebben van 110% van de inhoud van de grootste opslagtank. Ook moet de opvangcapaciteit ten minste 10% zijn van de inhoud van alle opgeslagen stoffen. Dit verkleint de risico’s op ongelukken. Let erop dat de lekbak is beschermd tegen inregenen, zodat de capaciteit niet wordt verminderd. Ook moet u eventueel gelekte vloeistoffen uit de lekbak verwijderen.


Opvangcapaciteit: rekenvoorbeeld 1
De volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 100 liter, 4 vaten met 75 liter en 2 vaten met 50 liter. Dit is een totale opslag van 500 liter.

  • 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% x 100 liter = 110 liter
  • 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% x 500 liter = 50 liter

De grootste waarde telt, dus opvangcapaciteit moet 110 liter zijn.
 

Opvangcapaciteit: voorbeeld 2
De volgende vaten zijn aanwezig: 1 vat met 30 liter en 20 vaten met 25 liter. Dit is een totale opslag van 530 liter.

  • 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid = 110% x 30 liter = 33 liter
  • 10% van de inhoud van alle opgeslagen stoffen = 10% x 530 liter = 53 liter

De grootste waarde telt, dus de opvangcapaciteit moet 53 liter bevatten.

Eisen aan de vulpunten, aftappunten en overvulbeveiliging 

De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer óf boven een lekbak. Beide is dus niet vereist. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging, tenzij deze handmatig of onder vrij verval wordt gevuld.

Een afgekeurde bovengrondse tanks buiten gebruik stellen

Een oude tank moet worden gereinigd en afgevoerd door een KIWA-gecertificeerd bedrijf. Na het reinigen van een tank ontvangt u het certificaat BRL-K 905. Na het afvoeren ontvangt u het certificaat BRL-K 902. Het vervoeren van een lege, niet-gereinigde tank waarvoor geen certificaat is afgegeven, is verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben.

Meer informatie en advies

Heeft u vragen over de aanschaf van en het onderhoud aan de bovengrondse tank? Leden nemen voor meer informatie en advies contact op met BOVAG Ledenadvies.

BOVAG Ledenadvies

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring