De cao's

Laatste update 27 november 2019 Leestijd: 4 min

01 De cao's Motorvoertuigen en Tank en Was

Namens de leden is BOVAG betrokken bij de totstandkoming van twee cao's: de cao Motorvoertuig en Tweewielerbedrijf en de cao Tankstations en Wasbedrijven. Beide cao's bevatten de afspraken (de arbeidsvoorwaarden) die voor alle medewerkers binnen beide sectoren gelden.

De cao's hebben een bepaalde looptijd. De cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven heeft een looptijd van 1 november 2018 tot 31 oktober 2020. Over deze nieuwe cao is in januari 2018 een akkoord bereikt door BOVAG en de vakbonden. In het dossier Cao-onderhandelingen 2018 leest u daar alles over. Op dit moment wordt gewerkt aan het nieuwe cao-boekje. Zodra dat klaar is, wordt dat onderaan deze pagina gepubliceerd. 

Heeft u nu vragen over hoe u de nieuwe cao moet toepassen, bekijk dan het overzicht met de belangrijkste wijzigingen. 

De cao Tankstations en Wasbedrijven loopt tot 31 december 2019. Aan de onderhandelingstafel zitten behalve BOVAG de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Bij de onderhandelingen voor de cao Tank & Was schuift ook werkgeversvereniging BETA aan. 

Mochten er vragen zijn over de cao, neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies. Alles over de totstandkoming van deze cao leest u in het dossier dat hierover is aangemaakt. Onderaan dit dossier vindt u een lijst met de belangrijkste wijzigingen in de cao en de cao-tekst zoals deze is aangemeld.

Voor iedereen

De cao geldt voor alle bedrijven en hun medewerkers die activiteiten uitvoeren die binnen de werkingssfeer van de cao vallen. De werkingssfeer staat beschreven in de cao. Ook bedrijven die geen BOVAG-lid zijn moeten dus de cao toepassen. Dit heeft te maken met het algemeen verbindend verklaren van de cao. Als de onderhandelingspartners een akkoord hebben bereikt wordt dat voorgelegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zodra de minister zijn handtekening eronder heeft gezet is de cao verplicht voor alle bedrijven die activiteiten uitvoeren in de werkingssfeer. Hierdoor wordt een zogenoemd 'level playing field' gecreëerd en gelden in de hele branche dezelfde minimum-arbeidsvoorwaarden.

Meepraten

Als een cao het einde van de looptijd nadert worden er al voorbereidingen getroffen voor nieuwe onderhandelingen. Dit is een van de momenten waarop BOVAG in gesprek gaat met de leden. Alle leden kunnen daarvoor hun steentje bijdragen. Houd daarvoor de nieuwsbrieven en mijnBOVAG in de gaten.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de cao's en andere zaken die te maken hebben met personeel en werkgeverszaken? BOVAG-leden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief Werkgeverszaken. Deze wordt elke 2 à 3 weken naar alle abonnees verstuurd en bevat een verzameling berichten zoals die ook te vinden zijn op mijnBOVAG. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Het is ook mogelijk om informatie over werkgeverschap te ontvangen via Whatsapp. Aanmelden daarvoor is een kleine moeite: 
  1. Zet het nummer van BOVAG Whatsapp in uw telefoon bij contacten: 06-13 86 33 20
  2. App WGZ AAN
  3. U ontvangt daarna regelmatig berichten over werkgeverschap via Whatsapp
Bevalt het toch niet? App dan WGZ UIT naar het nummer en u wordt automatisch uitgeschreven.


Aanvullende cao's

In aanvulling op de arbeidsvoorwaardencao’s gelden er nog een aantal andere cao’s die direct verband houden met de uitvoering van de cao MvT en de cao Tank en Was. Deze aanvullende cao’s zijn:
  • Cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (Cao Sociaal Fonds MvT) 
  • Cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (cao OOMT)
  • Cao Aanvullend Invaliditeitsfonds Metaalnijverheid (cao AvIM).
  • Cao Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven (cao SFTW).
  • Cao Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven (cao OOTW).

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring