Terug

Personeelstekort? Met deze 6 tips houdt u ‘uw achterdeur dicht’!

Personeel
Leestijd: 7 min

Twee recente onderzoeken naar de arbeidsmarkt in de (auto)mobiliteitsbranche laten zien dat vooral de hoge uitstroom van jonge medewerkers (tot 30 jaar) een personeelskrapte veroorzaakt. Wat is er precies aan de hand? En wat kunt ú doen om jongeren beter aan uw bedrijf te binden? Met deze zes tips u kunt direct aan de slag.

Uit de laatste BOVAG Ondernemersmonitor, waarin BOVAG bij leden peilt hoe het hun vergaat, blijkt dat personeelstekorten het op twee na grootste probleem zijn (na leveringsproblemen). Niet zozeer een tekort aan nieuwe krachten, maar de hoge uitstroom van jonge medewerkers nekt de branche. De mismatch tussen wat jongeren verwachten en willen en wat ondernemers willen en kunnen bieden is hiervan de oorzaak, blijkt uit gesprekken die jongerenadviesbureau Youngworks hield met jongeren en ondernemers

Lage betrokkenheid

Recent grootschaliger onderzoek in de automotive van organisatieadviesbureau Vibber legt nog een oorzaak bloot: jongeren vinden hun werk leuk, maar of ze dat werk bij autobedrijf A of B doen maakt hen weinig uit. “Jonge medewerkers, onder wie ook BBL-studenten, voelen zich het minst betrokken. Daar zien we veel jobhoppers. Binnen deze groep voelt het werkplaatspersoneel zich het minst betrokken van alle functies binnen het bedrijf”, analyseerde Vibber-onderzoeker Joël van den Doel tijdens de presentatie van het rapport aan BOVAG-autodealerbedrijven op 14 december 2021 in het BOVAGhuis.

Rendementsdenken

Vibber wijt de lage medewerkersbetrokkenheid aan de cultuur binnen de autobranche. “De branche is traditioneel, hiërarchisch en gericht op korte termijn rendementsdenken. In een autobedrijf zijn de marges klein dus draait alles om efficiency. Voor begeleiding en fouten maken is vaak geen tijd”, licht Van den Doel toe. “Ondernemers klagen vaak dat jongeren minder technische kennis hebben dan vorige generaties. Deze cultuur schrikt veel jongeren af: ze hebben behoefte aan zingeving (waarom doe ik wat ik doe?), willen meedenken in plaats van klakkeloos taken uitvoeren, willen toekomstperspectief (kan ik doorgroeien?) en hebben behoefte aan flexibiliteit in arbeidsuren (parttime werken) wat bij veel autobedrijven nauwelijks bespreekbaar is.” 

‘In twaalf jaar niets veranderd’

Volgens Van den Doel, die zelf automonteur was, is het probleem niet nieuw en slaagt de branche er niet in het roer om te gooien. “Veertien jaar geleden deden we onderzoek naar de werkdruk bij serviceadviseurs, waaruit bleek dat de toegenomen focus op efficiency en overprocessing de oorzaak was. Twee jaar geleden herhaalden we dat onderzoek en de conclusies waren exact hetzelfde. Er is in twaalf jaar niets veranderd. De branche bestempelt zichzelf terecht als innovatief wanneer het gaat om het aanpassen aan technologische veranderingen. Zie de elektrificering en hoe bedrijven hun personeel daarvoor opleiden en bijscholen. Maar in het meebewegen met maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, personeelstekorten, vitaliteit en diversiteit loopt de branche achter.”

Praktische tips

Vibber geeft zes concrete tips waarmee (auto)mobiliteitsbedrijven jongeren beter aan hun bedrijf kunnen binden. Zo zorgt u ervoor dat uw jonge medewerkers niet alleen gelukkig zijn met hun werkzaamheden, maar dat zijn hun werk vooral graag bij úw bedrijf doen:

  1. Geef vertrouwen: maak van een fout een leermoment. Kijk samen naar de oorzaak en niet alleen naar de consequenties.
  2. Maak echt contact: voer echte gesprekken met de medewerkers, maak hier tijd voor en kom er ook op terug. 
  3. Leg de verantwoordelijkheid in de organisatie zo laag mogelijk: door medewerkers meer verantwoordelijkheid én vertrouwen te geven, verhoog je hun betrokkenheid. Laat ze zelf met oplossingen komen voor lastige vraagstukken. 
  4. Deel informatie; voer regelmatig structureel werkoverleg: geef inzicht in de organisatie- & afdelingsdoelen en in hun eigen afgeleide doelen. Waar staan we nu? Zijn we op de goede weg? Deel en vier successen en vraag om input (zoals ‘wat kan anders?’). 
  5. Verlies jezelf niet in micromanagement, stuur op output: geef de medewerkers de ruimte om het werk op hun manier te doen en kijk naar het resultaat.
  6. Sta open voor flexibele werkuren: jongeren die kinderen krijgen bijvoorbeeld hebben behoefte aan flexibele werktijden. Sta dus open voor 32 uur of minder, want 40 uur is niet realistisch meer.
Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, herkent het beeld dat Vibber schetst en omarmt de adviezen. “Veel dealerbedrijven zijn groot geworden in korte tijd, waardoor er vooral oog is geweest voor de organisatiestructuur en minder voor de organisatiecultuur. Het is zaak dat we aan de slag gaan met de tips die Vibber aanreikt, maar bijvoorbeeld ook met de programma’s van OOMT die gericht zijn op generatiemanagement en beter samen werken op de werkvloer. Een cultuur veranderen is een kwestie van lange adem, dat doe je stap voor stap. BOVAG gaat leden daar bij helpen, door handreikingen te doen en de aandacht voor deze kwestie op de agenda te houden.”

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring