Bovag logo
Feiten en fabels over bedrijfsverkoop
0%
Terug

Feiten en fabels over bedrijfsverkoop

Ondernemerschap17 mei 2024 Leestijd: 4 min

Ook dit jaar organiseert BOVAG samen met Alfa Consultants kennissessies Bedrijfsverkoop voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen aan een familielid, werknemer of externe partij. Een zorgvuldige bedrijfsoverdracht vergt veel tijd. Je moet je verdiepen in alle financiële, fiscale en juridische consequenties. Op deze pagina vind je enkele fabels en feiten over bedrijfsverkoop.

1. Ik bepaal zelf tegen welke prijs ik mijn bedrijf overdraag aan mijn kind(eren) of trouwe werknemer.

Fabel: Natuurlijk kun je met je kind(eren) of werknemer een billijke verkoopprijs overeenkomen. Maar het bepalen van deze prijs is niet geheel vrijblijvend. De Belastingdienst beoordeelt of er sprake is van een bedrijfsoverdracht tegen een 'zakelijke prijs': de prijs die een onafhankelijke derde onder vergelijkbare omstandigheden bereid zou zijn te betalen, de werkelijke waarde. Zo wil de fiscus verkapte schenkingen of ongeoorloofde belastingvoordelen voorkomen. Bij een sterk gereduceerde verkoopprijs kan de Belastingdienst schenkbelasting heffen. De fiscus berekent de werkelijke waarde van het bedrijf volgens de Discounted Cashflow Methode (DCF).

2. Wanneer ik mijn bedrijf verkoop, verkoop ik automatisch alle medewerkers mee.

Feit: Als je je bedrijf verkoopt moet de koper ook alle werknemers overnemen. Er mag niets aan de rechten en plichten van de werknemers worden veranderd. Dit geldt ook voor zieke werknemers. Wel kunnen bijzondere rechten van werknemers en te verwachten kosten van zieke werknemers in mindering worden gebracht op de koopsom. Dit is onderdeel van de onderhandeling tussen koper en verkoper.

3. Voor bedrijven in de mobiliteitsbranche wordt geen goodwill meer betaald.

Fabel: In de mobiliteitsbranche wordt nog steeds goodwill betaald, mits het bedrijf gezond en toekomstbestendig is. De branche ondergaat significante transformaties door elektrificatie, autonomie, gedeelde mobiliteit en digitalisering. Ondernemingen die zich succesvol hebben aangepast, innovatieve diensten aanbieden of sterke merkloyaliteit hebben opgebouwd, zijn extra aantrekkelijk voor investeerders en kopers. Voor dergelijke ondernemingen wordt zeker nog goodwill betaald.

4. Banken zijn voorzichtig met het financieren van een overname.

Feit: De tijd dat de bank een overname volledig financiert is al jaren voorbij. Als verkopende partij moet je er daarom rekening mee houden dat je een deel van de koopsom zal moeten uitlenen aan de koper. Hieraan zijn de nodige risico’s verbonden.

5. Ik ben zelf de beste verkoper van mijn bedrijf.

Fabel: Bij het verkopen van je bedrijf speelt emotie een belangrijke rol. Het is daarom verstandig om een adviseur in de arm te nemen om jou te vertegenwoordigen of samen met jou de onderhandelingen te voeren. Jullie kunnen dan rollen verdelen: de ‘good’ en de ‘bad guy’. Daarnaast is een adviseur aan te bevelen om de overdracht juridisch juist te laten verlopen en nare verrassingen van de Belastingdienst achteraf te voorkomen.

Kennissessies over bedrijfsverkoop

Denk je aan de verkoop van jouw bedrijf? Schrijf je dan in voor een van de drie komende BOVAG-kennissessies. De kennissessies vinden plaats op:

  • Dinsdag 11 juni 2024: Zwolle
  • Donderdag 17 oktober: Ede
  • Woensdag 27 november: Bleiswijk

Kijk voor meer informatie over de kennissessies in de agenda

Klik hier om je direct aan te melden


Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 03-2024.

Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.