Grijze stroom, groene stroom, waterstof, biodiesel, bio-ethanol? Welke brandstof heeft de beste kwalificaties om schone mobiliteit te realiseren? Tijdens het BOVAG Brandstofdebat eind januari ging de crème de la crème van de brandstofbranche met elkaar in gesprek op zoek naar een antwoord.
Terug

BOVAG Brandstofdebat brengt discussie over alternatieven voor elektrisch rijden op gang

Duurzaamheid biobrandstoffen elektrisch toekomst waterstof
Leestijd: 1 min

Grijze stroom, groene stroom, waterstof, biodiesel, bio-ethanol? Welke brandstof heeft de beste kwalificaties om schone mobiliteit te realiseren? Tijdens het BOVAG Brandstofdebat eind januari ging de crème de la crème van de brandstofbranche met elkaar in gesprek op zoek naar een antwoord. 

Wat gaat het worden? Die vraag brandt niet alleen op de lippen van tankstationondernemers aangesloten bij BOVAG, ook alle andere ondernemers uit de mobiliteitsbranche willen weten welke brandstofmix er nodig is om het Nederlandse wagenpark in de nabije en verre toekomst duurzaam rijdend te houden. Een vraag die BOVAG daarom stelde aan een keur aan experts tijdens het BOVAG Brandstofdebat in het Utrechtse TivoliVredenburg op 31 januari. Onder aanvoering van debatleider Maarten Bouwhuis, bekend van BNR, discussieerden veertien deskundigen uit overheids-, autofabrikanten- en brandstoffenland aan de hand van stellingen over de toekomst van brandstof. Maar niet nadat Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, de doelen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had benoemd. 

8 miljoen laadpalen in 2030
50 Procent minder CO2 uitstoot in 2050

Belastinginkomsten compenseren

Om in 2050 de CO2-uitstoot gehalveerd te hebben, zet het ministerie vooral in op het stimuleren van elektrisch rijden (stekker en waterstof) voor het wegvervoer. En waar elektrificatie niet mogelijk is, wil het ministerie zoveel mogelijk het gebruik van biobrandstoffen stimuleren. Daarbij staat de overheid voor een grote uitdaging, want nu zijn er veel belastinginkomsten uit mobiliteit die gaan wegvallen door elektrificatie. De vraag die voorligt is hoe die gecompenseerd kunnen worden. Daarnaast zal de overheid tot 2025 veel investeren in nieuwe technologie om die verduurzaming van mobiliteit van de grond te krijgen. De financiering van tank- en laadinfrastructuur zal voor een groot deel uit overheidsgelden moeten komen. “In 2030 hebben we acht miljoen laadpalen nodig in Nederland, dus dan moeten er vanaf nu per dag per gemeente twee palen worden geïnstalleerd en dat vraagt om flinke investeringen en subsidies”, zegt Van Empel. “Natuurlijk zijn er meer brandstoffen die een bijdrage kunnen leveren aan vermindering van CO2-uitstoot, maar we kunnen als overheid niet alles stimuleren. We kijken daarbij ook naar innovatie en marktwerking. Voor LNG en CNG is bijvoorbeeld niet voldoende markt, vandaar dat daar nu geen stimulering op zit.”

“Je kunt beter onderdeel zijn van de transitie dan hem lijdzaam ondergaan.”
Jan Paul Kerkhof | voorzitter BOVAG Tankstations

Beter investeren dan lijdzaam ondergaan 

Dat de investeringen stevig zijn, onderstreept Jan Paul Kerkhof, tankstationondernemer en voorzitter van BOVAG Tankstations op het debat. Voor zijn nieuwe waterstofvulstation aan de Haagse Binckhorst investeert hij samen met de overheid maar liefst anderhalf miljoen euro. Een investering die naar verwachting pas over tien jaar rendabel zal zijn. Maar Kerkhof doet het graag, zo vertelt hij op het brandstofdebat: “Je kunt beter onderdeel zijn van de transitie dan hem lijdzaam ondergaan. Het voelt als heel logisch dat we hiermee verder gaan. Ons familiebedrijf heeft ook de switch gemaakt van gas naar benzine, dus nu gaan we ook door met nieuwe brandstof als de maatschappij daar om vraagt.” Met die instelling typeert Kerkhof ook zijn collega- ondernemers in de zaal van Tivoli. Zonder uitzondering is men ervan overtuigd dat er actie nodig is. Actie door ondernemers die kunnen vertrouwen op een betrouwbaar en stabiel overheidsbeleid, zodat de transitie naar duurzame mobiliteit die rijdt op duurzame en schone brandstof zo snel mogelijk gemaakt kan worden. 

Spraakmakende stellingen

De stellingen die in het debat aan de orde kwamen, leidden tot mooie discussies. Een aantal stellingen en reacties in overzicht.

Stelling: De overheid kan van alles bedenken, maar autofabrikanten bepalen de koers

De zaal: 33% eens, 67% oneens

“Welnee! De klant bepaalt wat  we rijden. Niet de overheid.” - Raymond Gense, director Public  Affairs & Future Technology bij Pon Holdings
“Absoluut niet. De invloed van de  Nederlandse overheid is extreem. Nederland is voor autofabrikanten een moeilijk land om mee te doen. Weet u nog? De Mitsubishi Outlander? En vorig jaar december zijn er alleen maar Jaguars iPace verkocht in Nederland.” - Frank Meijer, hoofd Eco Car & Mobility  bij Hyundai Motor Europe 
“Het enige dat de Nederlandse overheid bepaalt is welke auto’s de fabrikant  naar Nederland stuurt.” - Marnix Koopmans, manager Public Affairs bij Verenigde Nederlandse Petroleum Industrie
“Als de overheid wil dat er meer  elektrische auto’s komen, dan moet ze eerst stabiel beleid laten zien. De fabrikanten zijn momenteel hun vertrouwen in Nederland kwijt.” - Raymond Gense, director Public  Affairs & Future Technology bij Pon Holdings


Stelling: Waterstof voor personenauto’s wordt een succes in Nederland 

De zaal: 64% eens, 36% oneens

“Ik denk het niet. Wat is het bestaansrecht van waterstof ten aanzien van stekkerelektra als je kijkt naar het rendement? Er wordt nu heel veel grijze waterstof gemaakt door de industrie. Met windenergie kunnen we veel eenvoudiger en goedkoper groene waterstof maken. Maar het duurt nog wel even voordat er voldoende windparken in Nederland staan.” - Sander Komen, Senior Data Engineer  bij Diesel Büchli
“Jazeker! Zelfs ik heb een  waterstofauto besteld, en ik ben  eigenlijk een verstokte V8-rijder.” - Robert Dencher, voorzitter  H2Platform
“Waterstof gaat zeker een belangrijke rol spelen, alleen al omdat stekkerinfra een enorme opgave wordt voor het personenautovervoer.” - Dirk Schaap, coördinator Waterstof bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
“De kabels naar de laadpunten gaan overspannen raken, dus de stekkerinfra is te kwetsbaar. Daarom zal waterstof een heel goed alternatief zijn.” - Marnix Koopmans, manager Public  Affairs bij Verenigde Nederlandse   Petroleum Industrie.
 

Stelling: Met biobrandstoffen kan snel en simpel veel klimaatwinst behaald worden 

De zaal: 50% eens, 50% oneens

“Absoluut mee eens! De CO2-reductie  uit biobrandstoffen is nu al tachtig  procent door bijmenging in traditionele brandstoffen.” - Eric van den Heuvel,  directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen
“Mee eens. In het vrachtverkeer gebeurt nu al heel veel. Met bio-CNG kunnen  we veel bijdragen. Maar de bottleneck  is het verdelingsvraagstuk.  Er is veel vraag naar biomassa, niet alleen vanuit de mobiliteit.” - Rob Aarse, beleidscoördinator Duurzaamheid bij Transport & Logistiek Nederland
“Biomassa is gunstig in de transitie  naar elektrificatie, maar er is te  weinig aanbod.” - Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat.


Stelling: Oliemaatschappijen moeten meer investeren in beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen 

De zaal: 83% eens, 8% oneens,  9% geen mening

“Hyundai heeft twee miljard euro  geïnvesteerd in waterstofauto’s. Als  ik dan hoor dat oliemaatschappijen maar een paar honderd miljoen  investeren, dan kan daar zeker nog  wel een schepje bovenop.” - Frank Meijer, hoofd Eco Car & Mobility  bij Hyundai Motor Europe
“Het kan zeker meer. Nu gaat het nog maar om 1,3% van de totale investeringen. Oliemaatschappijen zitten nog in de reddingsbootfase. Er is nog geen visie.” - Marnix Koopmans, manager Public Affairs bij Verenigde Nederlandse Petroleum Industrie.


Stelling: De klimaatambities voor mobiliteit voor 2030 in Nederland zijn ambitieus, maar absoluut haalbaar 

De zaal: 36% eens, 64% oneens

“100% volledig elektrisch in 2030 is niet reëel. De winst van vandaag is dat er aandacht komt voor andere alternatieven.” - Rogier Kuin, manager Public Affairs bij BOVAG
“We zitten met zijn allen in een zinkend schip vol met CO2 en we zijn aan het ruziën over met welk emmertje we moeten hozen.” - Eric van den Heuvel, directeur Platform  Duurzame Biobrandstoffen
“Het is wel haalbaar, maar  niet betaalbaar.” - Berry den Ridder, voorzitter Platform Autogas
“De discussie over biomassa zit te veel in herkomst en de voedselketen, maar de herkomst van alle brandstoffen is discussieerbaar. Ook de stekkerauto rijdt op energie die uit kolen is verkregen.” - Marnix Koopmans, manager Public Affairs bij Verenigde Nederlandse Petroleum Industrie
“Wij maken ons zorgen over de  vraag naar biomassa die er nodig is  om biobrandstoffen te maken; daar  zitten veel haken en ogen aan. Want is het niet concurrerend aan de voedselproductie? En moet je biomassa willen importeren waarvoor vervoer nodig is? En is plastic niet een beter bron om  biomassa te maken?” - Ida Sanders, programmaleider Duurzame Mobiliteit bij Stichting Natuur & Milieu
“Mee eens, maar dan moeten we  wel een bredere mobiliteitstransitie maken en minder afhankelijk zijn van wegvervoer.” - Ida Sanders, programmaleider Duurzame Mobiliteit bij Stichting Natuur & Milieu
“We moeten eerst over alle vervoersmodaliteiten heen kijken naar oplossingen en niet ieder voor zijn eigen parochie preken. Het is én, én, én: andere brandstof, de trein de fiets. Het totaalpakket moet anders worden georganiseerd.” - Bert Klerk, voorzitter Formule E-Team.
 

Bekijk een samenvatting van het debatBekijk het complete debat

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 2 2019

​BOVAG-brede Brandstofvisie 2025

Wilt u meer weten over de toekomstige brandstofmix? BOVAG heeft daarover een visie ontwikkeld. Daarin is de waarschijnlijkheid van het wel of niet doorzetten van een brandstofsoort bekeken aan de hand van drie B’s: beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaar overheidsbeleid

.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring