BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 13 april 2022 Leestijd: 8 min

01 BOVAG-brede brandstofvisie

BOVAG helpt leden bij het maken van toekomstbestendige keuzes om de continuïteit van hun bedrijf veilig te stellen. In dat kader werkt BOVAG aan het creëren van de juiste randvoorwaarden. Doelgerichte lobby en het doen van onderzoeken is daar onderdeel van. Daarom deden we in 2022 een scenario-onderzoek om de koers van de brandstoftransitie te volgen en te voorspellen. Ook schreef BOVAG een visie op de toekomst van autobelastingen en werken we samen met leden aan een nieuwe BOVAG-brede brandstofvisie.

Toekomst autobelasting

Nederland staat voor de opgave om mobiliteit fors te verduurzamen. De recent vastgestelde EU Green Deal scherpt die opgave verder aan en vereist dat in 2030 55 procent minder CO2-uitstoot wordt gerealiseerd ten opzichte van 1990. Het wegverkeer moet binnen het zogeheten Fit for 55-pakket ook bijdragen, maar het huidige beleid voor vergroenen van het wegverkeer en de afspraken uit het Klimaatakkoord zijn onvoldoende om deze doelstelling voor 2030 te halen. Het huidige systeem van autobelastingen voor personen- en bestelauto’s schiet steeds meer tekort en werkt voor de verjonging zelfs averechts, waardoor het Nederlandse wagenpark tot het oudste van westelijk Europa behoort.

Het huidige autobelastingsysteem is complex, remt in sommige opzichten de vergroening, is onzeker, maakt de markt grillig en daarmee de autokoper afwachtend. Bovendien is het huidige systeem onhoudbaar als het gaat om de overheidsinkomsten én we gaan er de afgesproken klimaatdoelen niet mee halen. Zeker niet nu deze kort geleden zijn aangescherpt (55 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van uitstoot 1990). Daarom stelt BOVAG samen met de ANWB, Natuur & Milieu, RAI Vereniging en VNA (hierna: de coalitie) voor het huidige autobelastingsysteem op termijn te vervangen door Betalen naar Gebruik (BnG). 

De coalitie kiest voor een variant waarin het tarief per kilometer wordt gebaseerd op de emissie van het voertuig. De invoering van dit nieuwe stelsel moet zo snel mogelijk in een kaderwet worden vastgelegd, zodat iedereen weet waar hij de komende jaren aan toe is; zowel BOVAG-leden als de consument en de overheid. Het invoeren van BnG kost echter minimaal 8,5 jaar. BnG kan daardoor geen rol spelen in het terugbrengen van de CO2-uitstoot richting 2030, maar is voor de periode daarna cruciaal. De coalitie heeft daarom ook plannen voor de periode tot aan 2030 gemaakt. Deze omvatten onder andere:
  • Zo snel mogelijk Betalen naar Gebruik (BnG) invoeren met een tarief gebaseerd op emissie en de invoering daarvan nú in een kaderwet vastleggen;
  • Snelle instroom van nul-emissievoertuigen om fossiele kilometers structureel te vervangen door emissievrije kilometers; 
  • Sturing op gedrag: prikkels inbouwen in het huidige fiscale systeem om consumenten te stimuleren schoner te kiezen in reisbewegingen en de aankoop van een voertuig;
  • Gericht inzetten van verantwoorde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen daar waar nul-emissie nog niet mogelijk is.
Lees hier meer over in het dossier Autobelasting

Vernieuwen BOVAG Brandstofvisie 

BOVAG werkt momenteel aan het herzien van zijn BOVAG-brede brandstofvisie. De bestaande visie dateert van 2017 en dient in 2022 te worden geactualiseerd. Dit doet BOVAG uiteraard samen met leden, de betrokken afdelingsbesturen en het verenigingsbestuur. Ter voorbereiding daarop heeft BOVAG een scenario-onderzoek laten uitvoeren.  

Bekijk hier de Brandstofvisie uit 2017 die in 2022 geactualiseerd wordt:

Scenario-onderzoek 

Voor alles wat in de toekomst gaat rollen, rijden en varen geldt dezelfde vraag: op welke brandstof zal dat zijn? Omdat BOVAG wil weten wat de scenario’s zijn voor de korte en middellange termijn hebben we dit laten onderzoeken door onderzoeksbureau VMS Insight. Daaruit komen drie scenario’s: een basisscenario, een gangbaar scenario en een progressief scenario. De ijkpunten van het onderzoek zijn 2021 (volledig jaar), 2025 en 2030.

In dit onderzoek is gekeken naar: 
  1. Omgevingsfactoren: met name de economische ontwikkeling en het verwachte gebruik van brandstof/aandrijfsoorten. De scenario’s van het Centraal Plan Bureau (CPB) zijn leidend. 
  2. Aangepaste werkelijkheid: de omgevingsfactoren worden doorvertaald naar de gevolgen voor werken, reizen en transporteren. 
  3. Kilometerprestatie: de mobiliteitsbehoefte die daaruit ontstaat en het gebruik van vervoersvormen leidt tot een inschatting van het aantal afgelegde kilometers. 
  4. Markt en voertuigenpark: de omgevingsfactoren in combinatie met de aangepaste werkelijkheid en de km-prestatie hebben gevolgen voor de markt (aantallen, segmenten, brandstof/aandrijfsoorten) en het voertuigenpark (idem). 
  5. Consequenties voor de business: liters, kg, kWh.

Belangrijkste uitkomsten per scenario:
SCENARIO I - Basis
 
SCENARIO II – Gangbaar
 
SCENARIO III – Progressief
 

Download hieronder het volledige rapport:

Meer over dit onderwerp:


Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over dit dossier, neem dan contact op met Erik Stern, branchemanager BOVAG Tankstations via erikstern@bovag.nl
 

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring