BOVAG-brede brandstofvisie

Laatste update 29 mei 2019 Leestijd: 3 min

01 BOVAG-brede brandstofvisie

Leden van BOVAG moeten hun bestaansrecht veilig stellen met toekomstbestendige keuzes. Niet omdat het moet van de overheid, maar omdat duurzaamheid vanuit maatschappelijk perspectief steeds meer een randvoorwaarde wordt en er uiteindelijk, in 2050, geen toekomst is weggelegd voor de meeste traditionele brandstoffen. BOVAG creëert daar de beste omstandigheden voor met behulp van doelgerichte lobby en onderzoek.

BOVAG stelt dat consumentenvoorkeuren, de innovatiekracht van de markt en van onze leden uiteindelijk moeten bepalen hoe het brandstoffenpalet van de toekomst eruit komt te zien. Het vraagstuk, de belangen en het aantal spelers zijn echter te groot om dit zonder ingrijpen van de overheid klaar te spelen. De overheid zou een techniekneutraal kader moeten scheppen dat stuurt op duurzaamheid, waaraan BOVAG graag een bijdrage levert.

Als vuistregel geldt dat een alternatieve brandstof alleen succesvol kan zijn als is voldaan aan de criteria van beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Op basis van deze principes bepaalt BOVAG de inzet namens zijn leden in de lobby.

Speerpunten van deze visie

BOVAG kiest op basis van deze brandstofvisie voor de volgende vier speerpunten:
  1. BOVAG beïnvloedt wet- en regelgeving en normeringen (bodemvoorschriften, externe veiligheid, PGS, CEN/NEN/ISO-normen) om de investeringsdrempels voor ondernemers zo laag mogelijk te maken.
  2. BOVAG zet zich in voor een robuust fiscaal systeem op brandstofniveau, waarbij alle duurzame oplossingsrichtingen de kans krijgen om tot volle wasdom te komen. Dat doen we zoveel mogelijk vanuit het well-to-wheel perspectief, omdat dit zowel de keuze voor een voertuig als de brandstofkeuze in het voordeel van nieuwe brandstoffen kan beslechten.
  3. BOVAG houdt oog voor de kwetsbare positie van ondernemers in de grensstreek. Bij accijnsaanpassingen is Europese afstemming – tenminste met België en Duitsland – of compensatie voor getroffen tankstationhouders noodzakelijk.
  4. De autofiscaliteit zou moeten bevorderen dat auto’s op alternatieve brandstoffen in Nederland blijven, zoals voor elektrisch vervoer bijvoorbeeld wordt bepleit in de Motie Groot.
In de volgende hoofdstukken leest u meer over de brandstofvisie. Klik hieronder op de gele vlakken om naar een volgend hoofdstuk te gaan.

Downloads

U kunt de complete BOVAG-brandstofvisie en een samenvatting van het document onderaan deze pagina downloaden.

Verder lezen?

Dossiers met dezelfde categorie

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring