Terug

9 tips over non-conformiteit

Wet- en regelgeving
Leestijd: 7 min

Help! Bij de meeste ondernemers gaan alle alarmbellen rinkelen bij het woord non-conformiteit. Paniek is niet nodig, maar: voorkomen is beter dan genezen. Toch een claim? Handel deze dan zorgvuldig en professioneel af. Hoe? BOVAG geeft u 9 tips over non-conformiteit.

Tip 1: Leg afspraken goed vast

Bij het vaststellen of er sprake is van non-conformiteit wordt gekeken naar alle relevante omstandigheden van het geval. Leg daarom altijd alle gemaakte afspraken goed vast op de koopovereenkomst, bijvoorbeeld of u BOVAG Garantie hebt gegeven. Wanneer u garantie geeft met het bijbehorende garantiebewijs, bent u transparant over de begrenzingen van de aankoopgarantie en geeft u op de juiste manier aan dat er naast garantie ook rechten rondom non-conformiteit gelden. Ook brengt u zo de opties van BOVAG Bemiddeling, De Geschillencommissie of de gang naar de rechter die de klant kan maken onder de aandacht. 


Tip 2: Schep de juiste verwachting bij de klant

Informeer de klant goed over het te leveren product, ook op de koopovereenkomst. Schep daarbij geen onjuiste of onrealistische verwachtingen. Van een vijftien jaar oude auto met ruim drie ton op de teller mogen minder hoge verwachtingen worden gekoesterd dan van een vier jaar jonge occasion met een kilometerstand van net vijftigduizend. Een klant laat voor het sluiten van de koop vaak merken dat bepaalde eigenschappen van het product belangrijk zijn voor hem of haar. Kortom: wees eerlijk!


Tip 3: Houd rekening met het verschil tussen zakelijke en particuliere klanten

Met de non-conformiteitsregeling biedt de wetgever bescherming aan consumenten. Wees u bewust dat u non-conformiteit richting consumenten niet kunt uitsluiten. Een particuliere klant kan dus altijd een beroep doen op non-conformiteit. Bij zakelijke klanten kunt u non-conformiteit wel uitsluiten. Dat doet u door dit schriftelijk met de klant overeen te komen. Deze uitsluiting is standaard opgenomen in de zakelijke algemene voorwaarden van BOVAG. Zorg dus dat u bij een zakelijke koop altijd de zakelijke voorwaarden gebruikt.

“Laat de klant altijd met het product bij u komen, zodat u zelf kunt constateren of er inderdaad sprake is van non-conformiteit”

Tip 4: Let op de termijn in verband met de bewijslast

Als u een product verkoopt aan een consument, en deze beroept zich binnen zes maanden na aflevering van de zaak op non-conformiteit, dan dient u als verkoper te bewijzen dat er géén sprake is van een non-conform gebrek. Na deze zes maanden ligt de bewijslast dat sprake is van non-conformiteit bij de klant. Verkoopt u een product aan een zakelijke klant, en heeft u non-conformiteit niet schriftelijk uitgesloten? Dan geldt deze ‘omgekeerde bewijslast’ niet. De zakelijke wederpartij (zakelijke klant of koper) die zich op non-conformiteit beroept dient altijd zelf aan te tonen dat het product niet de eigenschappen bezit die zij daar redelijkerwijs van mocht verwachten.


Tip 5: Vraag wanneer het gebrek is ontdekt

Zakelijke klanten moeten nadat zij een gebrek hebben ontdekt binnen bekwame tijd klagen nadat zij een gebrek hebben ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten ontdekken. Anders kan de klant u voor het gebrek niet meer aanspreken op non-conformiteit. Dit geldt ook voor particuliere klanten. De consument wordt door de wet extra beschermd: als hij binnen twee maanden na de ontdekking van het gebrek contact met u opneemt, wordt dit áltijd als tijdig gezien. De rechter bepaalt in andere gevallen of sprake is van 'binnen de bekwame tijd'. 

Tip 6: Laat de klant langskomen

Stelt de klant dat er sprake is van non-conformiteit? Vraag hem dan met het product langs te komen zodat u zelf kunt constateren of daar inderdaad sprake van is. Afhankelijk van de bevindingen kunnen de vervolgstappen worden vastgesteld. Als een klant zonder met u te overleggen naar een derde is gegaan om het op te laten lossen en vervolgens naar u toe komt met de klacht of factuur, dan kunnen ze geen beroep meer doen op non-conformiteit. De klant heeft dan het recht op non-conformiteit verspild. U kunt als ondernemer niet meer constateren of er daadwerkelijk sprake was van non-conformiteit, omdat er bijvoorbeeld is gesleuteld aan de auto.

“Leg altijd alle gemaakte afspraken goed vast op de koopovereenkomst, bijvoorbeeld of u BOVAG Garantie hebt gegeven”

Tip 7: Probeer het zelf op te lossen

Belangrijk is dat de consument u als verkoper in de regel eerst de gelegenheid moet geven om het gebrek op te lossen. De koop kan in de meeste gevallen niet zomaar ontbonden worden. U als verkoper moet van de klant eerst de kans krijgen om het product te herstellen of te vervangen. Bent u niet in staat om het gebrek op te lossen door vervanging en herstel? Of kan dat redelijkerwijs niet worden gevraagd, omdat de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden niet in verhouding staan tot de waarde van het geleverde product? Dan kan de klant een ontbinding van de koop of een prijsvermindering vragen. Probeer de relatie en de sfeer met de klant goed te houden en samen tot een oplossing te komen. Mocht u er samen echt niet uitkomen? Dan kan een onafhankelijk expertiserapport uitkomst bieden.


Tip 8: Verhaal uw schade op de leverancier of fabrikant (regres)

Wordt u als verkoper door een klant terecht aangesproken op grond van non-conformiteit? En heeft u de betreffende zaak zelf van een zakelijke partij (bijvoorbeeld een importeur of fabrikant) betrokken? Dan kunt u uw schade verhalen op uw voorschakel in de handelsketen. Dit recht kan niet contractueel worden beperkt. Het is verstandig om een rechtsbijstandsverzekeraar of Bovemij Rechtshulp in te schakelen om u daarbij te begeleiden.


Tip 9: Win advies in

Wordt u geconfronteerd met een non-conformiteitsclaim? Ga dan voor meer informatie naar het dossier ‘Non-conformiteit’. Neem bij vragen contact op met BOVAG Ledenadvies, via (030) 659 53 00 of mail via ledenadvies@bovag.nl. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar Bovemij Rechtshulp.

Wat is non-conformiteit?
Bij non-conformiteit voldoet een geleverd product niet aan de verwachtingen die een consument daar redelijkerwijs van mag hebben. Ook al is er bij de verkoop geen garantie gege¬ven, dan kan een consument alsnog terugvallen op deze ‘wettelijke garantie’. Welke verwachtingen een consument mag hebben, hangt af van het product en de omstandigheden, zoals leeftijd/ouderdom van het product.

Ga voor meer informatie naar het dossier Non-conformiteit

Dit artikel is ook verschenen in BOVAGkrant 09-2019.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring