Bovag logo
Vrijstellingen en ontheffingen voor zero-emissiezones
0%
Terug

Vrijstellingen en ontheffingen voor zero-emissiezones

Laatste update 21 juli 2023Leestijd: 3 min
Artikel header afbeelding

Welke vrijstellingen en ontheffingen gelden er tijdens de overgangsregeling voor de zero-emissiezones? BOVAG zet de regels op een rijtje die het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld.

Binnen een zero-emissiezone moeten bestel- en vrachtwagens vanaf januari 2025 uitstootvrij zijn. Voor een aantal voertuigcategoriën is tot 2030 een overgangsregeling ingesteld waarbij vrijstellingen en ontheffingen worden gehanteerd. Een vrijstelling wordt bepaald op basis van het kenteken en ontvangt u automatisch. Een ontheffing moet u zelf aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling of ontheffing moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het Ministerie van IenW heeft de volgende vrijstellingen en ontheffingen geformuleerd:

Vrijstellingen

Een bestelauto is vrijgesteld als:

 • een voertuig 40 jaar of ouder is (oldtimer),
 • het voertuig rolstoeltoegankelijk is met een carrosseriecode SH of een bijzonderheidscode 70, 145, 146, 147 of 149,

Bent u in het bezit van een bijzonderheidscode, die u vanwege uw handicap heeft aangepast voor meer dan 500n euro en wilt u een ZE-zone in voor bestelauto's, dan heeft u tzt recht op een ontheffing.

Een vrachtauto is vrijgesteld als:

 • een voertuig 40 jaar of ouder is (oldtimer),
 • voertuigen met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 26, 27, 31 of aanduiding voor speciale doeleinden SB of SF en uw voertuig jonger is dan 13 jaar.

Ontheffingen

Voor bestel- en vrachtwagens die niet zijn vrijgesteld, komen de volgende ontheffingen:

 • 12 dagontheffingen per voertuig, per gemeente, per kalenderjaar,
 • ontheffing wegens lange levertijden,
 • ontheffing op basis van bijzondere financiële omstandigheden,
 • ontheffing op basis van de hardheidsclausule,
 • ontheffing als er geen emissieloze alternatieven zijn voor uw voertuig (geldt alleen voor vrachtauto's).

Extra ontheffingen

De overheid bekijkt met gemeenten hoe particulieren die een bestelauto bezitten voor privégebruik kunnen worden ontheven. Particulieren kuknnen via het Centraal Loket een ontheffing aanvragen voor hun bestelauto, mits zij kunnen aantonen dat het voertuig niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Op dit moment bekijkt de overheid nog hoe deze groep kan worden ontheven.

Plug-in hybrides vrachtwagens kunnen een ontheffing krijgen, mits ze aantoonbaar elektrisch rijden in de zone. Hiervoor moeten bepaalde ritgegevens worden opgeslagen en desgevraagd gedeeld kunnen worden met gemeenten.

Bijzondere voertuigen

De volgende vrachtauto's komen in aanmerking voor een ontheffing tot ze de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt:

 • kermis- of circusvoertuig,
 • bedrijfsauto met zware laadkraan (een vrachtauto met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen),
 • verhuisauto (vrachtauto die wordt gebruikt door een verhuisonderneming en bestemd voor het vervoeren van inboedels),
 • opleggertrekker met 4 of meer assen

Digitaal loket

Om het aanvragen van een ontheffing te vergemakkelijken, wordt gewerkt aan een digitaal Centraal Loket Ontheffingen voor ZE-zones. De verwachting is dat dit Centraal Loket medio 2024 gereed is.

Voor meer achtergrond en informatie:

www.opwegnaarzes.nl/bedrijven

.

Lees ook:

Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.