Bovag logo
Omgevingswet uitgesteld: wat doet BOVAG en wat kunt u doen?
0%
Terug

Omgevingswet uitgesteld: wat doet BOVAG en wat kunt u doen?

Laatste update 01 januari 2020Leestijd: 6 min
Artikel header afbeelding

De invoering van de Omgevingswet wordt met een half jaar uitgesteld en gaat in op 1 juli 2023. Dit heeft minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge op 14 oktober laten weten aan de Eerste Kamer. De reden voor het uitstel is dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet volledig is en onvoldoende getest. Dit is het digitale loket dat ondernemers moeten gaan gebruiken voor hun activiteiten. BOVAG blijft vinger aan de pols houden, waarbij de inzet is dat bij invoering van de Omgevingswet het DSO goed werkbaar is voor de BOVAG-ondernemer.

Uitstel niet verrassend

Voor BOVAG was de beslissing tot verder

uitstel niet verrassend

. BOVAG heeft, ondersteund door meerdere mkb-brancheorganisaties, aan de bel getrokken bij de Eerste Kamer waar de behandeling van de Omgevingswet op de rol stond. Eerste Kamerleden gaven aan dat de praktijkvoorbeelden uit het mkb en de ‘werkplaatsen’ die onder andere ook BOVAG heeft doorlopen, niet de zekerheid gaven dat de digitale omgeving al klaar is voor gebruik. Onze bedenkingen werden ondersteund door het Adviescollege ICT (de ICT-waakhond van de overheid) en de Raad van State. Onze inzet: de BOVAG-ondernemer moet zelfstandig, goed en snel de weg kunnen vinden bij een vergunningscheck, -aanvraag of melding, zonder inschakeling van adviseurs. En daar moet nog veel voor gebeuren!

1 juli 2023 wel haalbaar? BOVAG houdt de vinger aan de pols

Vorige week is BOVAG-voorzitter Han ten Broeke door minister De Jonge uitgenodigd om te praten over wat nog moet worden ingeregeld voor het mkb. BOVAG heeft aan de hand van enkele voorbeelden aangegeven waar het nu fout gaat door ontbrekende informatie(begeleiding) en waar de ondernemer overstelpt wordt met onnodige voorschriften. De Omgevingswet geeft aan dat het ‘eenvoudig en beter’ moet worden. Dat geldt ook voor de BOVAG-ondernemer. In januari 2023 vindt een vervolgoverleg plaats met de minister om te monitoren waar we nu staan en of we de invoeringsdatum van 1 juli 2023 kunnen ondersteunen. In de tussentijd werkt BOVAG aan een pilot met gemeente Oude IJsselstreek die inzicht geeft in de hobbels die nog te nemen zijn.

Daarnaast werkt de Eerste Kamer aan een brief aan minister De Jonge met randvoorwaarden die nodig zijn om de Omgevingswet in te laten gaan, waarbij het DSO een cruciale rol speelt. BOVAG heeft inmiddels samen met andere bezorgde mkb-branches een

notitie gestuurd naar de Eerste Kamer

met daarin de randvoorwaarden voor het mkb.

Impact Omgevingswet voor BOVAG-leden

De Omgevingswet bundelt alle wetten en regels voor ruimte, bouw, infrastructuur, milieu, natuur en water. Het voornemen is om de nieuwe wet te laten ingaan op 1 juli 2023. Vanaf die datum kunnen ondernemers dan verschillende zaken via één online loket checken en regelen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het gaat dan om bijvoorbeeld het eenvoudig kunnen zien welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is, op de hoogte blijven van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf of het doen van vergunningsaanvragen en meldingen. Het DSO vervangt het huidige Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningsaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.

Wat kunt u nu al doen?

De Omgevingswet zorgt voor weinig veranderingen als u niets in uw bedrijfsvoering wijzigt en er geen (geplande) veranderingen zijn in uw directe omgeving. Ondanks de uitgestelde inwerkingtreding blijft het van belang dat u zich op de Omgevingswet voorbereidt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Dit kunt u nu al doen:

  • Geef gewijzigde of nieuwe bedrijfsactiviteiten door. Gemeentes gaan bestaande bestemmingsplannen omzetten naar omgevingsplannen. Als een gemeente een omgevingsplan maakt, gebruikt zij daarbij de gegevens die op dat moment bij haar bekend zijn. Heeft u uw bedrijfsactiviteiten veranderd en weet de gemeente dit nog niet? Doe hiervan dan een melding. De check of u vergunnings- of meldingsplichtig bent, kunt u doen met de AIM-module, het huidige loket voor het bedrijfsleven. Daar kunt u kiezen voor het profiel Automotive en/of Tankstations. Vervolgens kiest u bij bedrijfsprofiel de relevante activiteiten (die nog niet bekend zijn bij de gemeente) of uw toekomstige activiteiten. Aan het einde kunt u de regels downloaden als pdf of Excel-bestand.
  • Voorkom leges. Als de Omgevingswet in werking treedt, kan de gemeente een vergoeding van u vragen als u een milieuvergunning aanvraagt of wijzigt (deze vergoeding heet ‘leges’). Als u veel milieubelastende activiteiten verricht en daarom werkt met een milieuvergunning, vraag dan uw vergunning aan of wijzig deze vóórdat de Omgevingswet in werking treedt. Daarmee voorkomt u dat u leges moet betalen.
  • Vraag voor 1 juli uw omgevingsvergunning aan. Heeft u vergunningsplichtige bouwplannen en passen die binnen het bestaande bestemmingsplan? Wacht dan niet en vraag uw omgevingsvergunning aan voor 1 juli 2023. De gemeente behandelt uw aanvraag dan nog onder de bestaande regels. Doet u dit niet, dan kan het zijn dat het omgevingsplan uw plannen niet meer toestaat of onder andere voorwaarden. Daarnaast kunnen nieuwe regels zorgen voor vertraging bij de afhandeling van uw aanvraag.
  • Blijf op de hoogte. Blijf op de hoogte van (geplande) veranderingen in uw directe omgeving. Dit kunt u gemakkelijk doen door gebruik te maken van de e-mailservice van de overheid.
  • Leg afspraken goed vast. Het is belangrijk om huidige afspraken, uitzonderingsituaties en vrijstellingen goed vast te leggen. Vraag om schriftelijke bevestiging of een uittreksel zodat later – wanneer de systemen worden geïntegreerd - er niets zoek raakt en eerdere afspraken niet meer zijn op te halen.
Bezig met laden...
Door gebruik te maken van onze website geeft U toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.