Rechten ouderschapsverlof verduidelijkt met rechtbankuitspraak 

Laatste update 14 mei 2024 Leestijd: 5 min

Ouderschapsverlof, wanneer kan een medewerker daar gebruik van maken? En mag je als werkgever een aanvraag weigeren? BOVAG krijgt regelmatig vragen over dit onderwerp. Over het weigeren van dit verlof heeft de Rechtbank Midden-Nederland recent een uitspraak gedaan. Lees meer over die uitspraak en andere vragen rondom het ouderschapsverlof. 

Wat is ouderschapsverlof? 

Is één van jouw medewerkers net vader of moeder geworden? Dan heeft de medewerker recht op ouderschapsverlof tot het kind acht jaar oud is. Daarmee kan de medewerker meer tijd met het kind doorbrengen. De medewerker mag dan 26 keer het aantal uren dat hij of zij per week werkt opnemen. Werkt een medewerker bijvoorbeeld 38 uur? Dan heeft de medewerker in totaal recht op 38 x 26 uur ouderschapsverlof.  

Voor elk kind heeft de medewerker recht op ouderschapsverlof en het kan ook voor meerdere kinderen tegelijk worden opgenomen. Krijgt de medewerker een tweeling? Dan heeft de medewerker recht op twee keer ouderschapsverlof. 

De werknemer moet minimaal twee maanden voor aanvang schriftelijk melden dat hij of zij  ouderschapsverlof wil opnemen. In deze melding neemt hij of zij op: 
  • de periode waarin het ouderschapsverlof wordt opgenomen 
  • het aantal uren aan ouderschapsverlof die worden opgenomen 
  • spreiding van de verlofuren over de week 

Sinds 2 augustus 2022 hebben medewerkers recht op negen weken deels betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind (negen maal de arbeidsduur per week).  

Dit verlof mag flexibel, dus in delen, opgenomen worden. Tijdens deze periode krijgt de medewerker een uitkering via het UWV ter hoogte van 70 procent van hun dagloon (tot 70 procent van het maximum dagloon). Als werkgever ben je niet verplicht om de uitkering aan te vullen tot het daadwerkelijke salaris.  
 

Meer informatie over het ouderschapsverlof staat op de site van de Rijksoverheid en op Mijn BOVAG. Meer informatie over de voorwaarden voor het ouderschapverlof vind je hier

De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland 

De medewerker mag zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Als werkgever mag je het ouderschapsverlof niet weigeren. Wel mag je de medewerker vragen het ouderschapsverlof anders in te delen vanwege een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Maar wanneer is daar precies sprake van? Over die vraag heeft de Rechtbank Midden-Nederland recent een uitspraak gedaan.

Wat was er precies aan de hand?  

Een medewerker van een softwarebedrijf diende voor de geboorte van zijn kind meerdere keren, zowel mondeling als schriftelijk, een verzoek in bij zijn werkgever voor het opnemen van betaald ouderschapsverlof. De werkgever wees de verlofverzoeken af en gaf aan dat de medewerker maximaal vier weken aaneengesloten geboorteverlof en ouderschapsverlof mocht opnemen.  

Volgens de werkgever waren er namelijk te weinig collega’s die het werk van de medewerker konden overnemen. Door zijn lange afwezigheid konden afspraken met klanten niet worden nagekomen. De afwezigheid van de werknemer zou dus leiden tot omzetverlies, schadeclaims en mogelijk tot uitval onder collega’s door een verhoogde werkdruk. Personeel inhuren was volgens de werkgever geen optie, omdat de inwerkperiode te lang zou zijn. 

Na de geboorte van zijn kind spande de medewerker een kort geding aan tegen zijn werkgever, waarin hij de kantonrechter verzocht om de werkgever te sommeren hem zijn resterende aanvullende geboorteverlof én betaald ouderschapsverlof op te laten nemen. 

Om de aanvraag van het ouderschapsverlof te weigeren dient volgens de rechter sprake te zijn van uitzonderlijke situaties die ontwrichtend werken en de normale bedrijfsvoering in gevaar brengen. Dat dien je als werkgever voldoende aannemelijk te maken en in dit geval was daar volgens de rechter geen sprake van. Bovendien had de werkgever door de herhaaldelijke en tijdige verlofverzoeken kunnen anticiperen op de afwezigheid van de medewerker.  

Daarom woog het wettelijk recht van de werknemer om het ouderschapsverlof op te kunnen nemen zwaarder dan het bedrijfsbelang van de werkgever. De medewerker kreeg zijn verlof dus zoals gewenst. 

Meer informatie  

Wil je meer informatie over het ouderschapsverlof? Neem dan contact op met BOVAG Ledenadvies via 030-65 95 300 of via ledenadvies@bovag.nl.  

Deze artikelen zijn ook interessant

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Meer informatie is beschikbaar in onze Privacy- en cookieverklaring